מ"ג תהלים ד ד


<< · מ"ג תהלים · ד · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּדְעוּ כִּי הִפְלָה יְהוָה חָסִיד לוֹ יְהוָה יִשְׁמַע בְּקָרְאִי אֵלָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּדְע֗וּ כִּֽי־הִפְלָ֣ה יְ֭הֹוָה חָסִ֣יד ל֑וֹ
  יְהֹוָ֥ה יִ֝שְׁמַ֗ע בְּקׇרְאִ֥י אֵלָֽיו׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפלה" - הבדיל

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ודעו כי הפלה ה' - כמו: אשר יפלה ה' הבדיל והודיע מי שהוא חסידו, כי ישמע בקראו אליו.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ודעו כי הפלה יהוה הפריש והבדיל.

וכן והפלה יי' בין מקנה ישראל (שמות ט ד).

ופרושו: הבדילני מכל ישראל להיות מלך.

על דרך הבדיל יי' את שבט הלוי (דברים י ה).

ולמה? כי ידעני חסיד.

והחסיד הוא מי שעושה טובה עם חברו לפנים משורת הדין, ודוד עשה עם כמה בני אדם לפנים משורת הדין, שהיו עושים עמו רעה והוא היה עושה עמהם טובה.

כמו שמצאנו בשאול שהתודה אליו ואמר (שמואל א כד יח): כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה.

והנה הוא הבדילני לו ונתן לי המלוכה, ואיך תחשבו אתם לגזלה ממני ולהמליך אחר? ואף על פי שתראוני בצרה עתה, תדעו כי

יהוה ישמע בקראי אליו: ויוציאני מן הצרה הזאת.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודעו" - תנו לב לדעת כי כמו שהבדיל ה' את כל חסיד להיות לו ולחלקו כ"כ הבדילני לחלקו וישמע בקראי אליו ולא תוכלו לי 

מצודת ציון

"הפלה" - הפריש כמו והפליתי ביום ההוא (שמות כ"ב)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודעו", רצה לומר עתה דעו שה' ענני מפני שני דברים,
  • א) מצד "שהפלה ה' חסיד לו" שהבדיל את החסיד בהפלאה והשגחה פרטית לברר צדקו,
  • ב) מצד "שה' ישמע" תמיד "בקראי אליו", ולכן:

ביאור המילות

"הפלה", ענין הבדלה והפרשה, כמו והפלה ה' בין מקנה ישראל, ובא על הבדלה שהוא בדרך הפלאה והשגחה בדרך הפלאיי:
 

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אך הביטו "ודעו" כי ע"י הצרה - "הפלה ה' חסיד לו", וידבקהו בו בעצם במה שתראו כי "ה' ישמע בקראי אליו" כי זה ראיה שקרוב אני אליו. ואם כן מה שהצרה עלי הוא לטובתי להפליאני אליו דבקות עצום:

<< · מ"ג תהלים · ד · ד · >>