כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תפלה לעני כי יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תְּפִלָּה לְעָנִי כִי יַעֲטֹף וְלִפְנֵי יְהוָה יִשְׁפֹּךְ שִׂיחוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תְּ֭פִלָּה לְעָנִ֣י כִֽי־יַעֲטֹ֑ף
  וְלִפְנֵ֥י יְ֝הֹוָ֗ה יִשְׁפֹּ֥ךְ שִׂיחֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפלה לעני" - ישראל שהם עם עני "כי יעטף" - בהתעטף נפשם בצרה

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

תפלה לעני - יש אומרים: כי זאת התפלה חברה משכיל נופל ביד אויביו.

והנכון שהיא מדרך הנבואה על לשון אנשי הגלות, והעד כי בנה ה' ציון גם תכתב זאת לדור אחרון.

ומלת יעטוף – כמו: העטופים ברעב.

וטעם ישפוך – שישפוך כל מה שיש בלבו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יעטוף" - מלשון עטיפה ולבישה

"שיחו" - ענין ספור התלאות כמו אשיחה במר נפשי (איוב ז

מצודת דוד

"ולפני" - כאשר ידבר צרותיו ויספר תלאותיו לפני ה'

"כי יעטוף" - כאשר יהיה כפוף ומעונה כאלו הוא מתעטף קצתו בקצתו

"תפלה לעני" - התפלה ההיא היא לישראל בהיותם בגולה עם עני

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפלה לעני", הוא תפלה על בני הגולה, מצייר איש אחד מן הגולים, או יצייר כלל האומה כאיש פרטי, אשר נפשו עטופה מרוב הצרות מתעלפת ועומדת לצאת מתוך גופו, וזה "תפלה לעני אשר יעטף", וטרם תצא נפשו "שופך שיחו לפני ה'", ומתפלל על הגלות והישועה:

ביאור המילות

"יעטף". כמו נפשם בהם תתעטף (ק"ז ה'), העטופים ברעב (איכה ב'):