מ"ג תהלים יב ט

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
סָבִיב רְשָׁעִים יִתְהַלָּכוּן כְּרֻם זֻלּוּת לִבְנֵי אָדָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
סָבִ֗יב רְשָׁעִ֥ים יִתְהַלָּכ֑וּן
  כְּרֻ֥ם זֻ֝לּ֗וּת לִבְנֵ֥י אָדָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סביב רשעים יתהלכון" - לטמון מוקשים להכשילני

"כרום זלות לבני אדם" - מקנאתם שעינם רעה בגדולתי שנלקחתי מאחרי הצאן למלך וזהו פתרונו כרום זלות לבני אדם כשמתרומם איש הזולל בעיני בני אדם וזהו דוגמא האמור במקום אחר אבן מאסו הבונים (לקמן קיח) ומדרש אגדה פותרו על ישראל לעתיד לבא כשיתרוממו ומנחם פתר כרום זלות לבני אדם כראם הזולל לאכול בני אדם ויהיה כרום כמו רום וראם וזולת כמו זולל וסובא (דברים כא) וכן פתרונו סביב רשעים יתהלכון סביבות העני הולכים רשעים לבלעו חנם כרום זלות לבני אדם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"סביב", ר"ל "שתצרנו מן הדור זו אשר בו יתהלכון הרשעים סביב" הקליפה המכסה את הפרי, סביב לבושי וספורי התורה לזייפם ולערב בם מוץ ופסולת, "בעת רום זלות לבני אדם", בעת אשר דברים הזלים והפחותים יתרוממו לבני אדם, בעת שיעזבו את הדבר היקר והנכבד שהיא האמונה המקובלת ודברים האלהיים, ודברים הזלים והמבוזים שהם מחקרי השכל ומופתים מתעים הם יקרים ורמים בעיניהם, שאז יתהלכו הרשעים סביב אמרות ה' לשים דברים כוזבים ועיונים מבוזים תחתיהם, בעת הזאת צריך שתשגיח לשמור ולנצור אמרות ה' וכסף הדת האלהי מן המזייפים, בל יערבו בם סיגים ודברי זולות:


ביאור המילות

"כרום". מקור. בעת רום:

"זלות". דברים מבוזים כמו כל מכבדיה הזילוה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"סביב" - כי הרשעים הולכים סביבות האביון ללכדו כמו הראם הזולל אשר סובב הולך לטרוף בני אדם ולזה אין שמירה להאביון כ"א על ידיך

מצודת ציון

"כרום" - כמו כראם והוא מין החיה

"זלות" - מלשון זולת ומלשון זולל ורעבתן