מ"ג תהלים מה ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַהֲדָרְךָ צְלַח רְכַב עַל דְּבַר אֱמֶת וְעַנְוָה צֶדֶק וְתוֹרְךָ נוֹרָאוֹת יְמִינֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַהֲדָ֬רְךָ֨ ׀ צְלַ֬ח רְכַ֗ב
  עַֽל־דְּבַר־אֱ֭מֶת וְעַנְוָה־צֶ֑דֶק
    וְתוֹרְךָ֖ נוֹרָא֣וֹת יְמִינֶֽךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על דבר אמת" - להורות כדת ולהתנהג בענות צדק

"ותורך" - התורה ודבר האמת שתעסוק בו היא תורה אותך טכסיסי המלחמה לעשות ימינך נוראות לפי שהזכיר תלמוד תורה בלשון מלחמה נופל בו ל' ימין המיומנת להלחם (כלומר הסדר להלחם ביד ימין)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והדרך" העיקרי אם "תצלח" לא בחרב ולא במלחמה, רק ע"י "שתרכב על דבר אמת", כאלו הסוס שאתה רוכב עליו לא יהיה סוס מוכן ליום מלחמה רק האמת יהיה הסוס שתרכב עליו ובו תצלח, ולא תרכב על הסוס המתגאה, רק תרכב על "הענוה של צדק", (ר"ל דבר אמת בעיון, וצדק במעשה), "ותורך נוראות ימינך", ר"ל והענוה צדק שהוא הסוס ההגיוני שתרכב עליו ותצליח, היא תורך את נוראות ימינך, כאילו הנוראות שהיית יכול לעשות ע"י ימינך, ע"י מלחמה וקרב תראך הסוס הזה שהוא הענוה בלא מלחמה, ר"ל שע"י האמת והצדק שעליהם תרכב ותנהיג אותם תנצח את אויביך ותעשה נוראות, כי.

"הדרך" העקרית יהיה במה "שתצלח ותרכב על דבר אמת", כי ההשגה ע"פ דרכי הראיות מן המאוחר אל הקודם יעביר תחלה לפני בקורת עיוני כל השקרים ויחקור ויעיין וילחם ויערך מערכה עד יברר האמת , ואתה שהשגתך העקרית היא מן הקודם אל המאוחר תרכב תכף על דבר אמת בעיון, "וענוה צדק", במה שנוגע אל השכל המעשי, זה ישיג ע"י ענוה שיכניע כל מדות הגוף אל הצדק, "ותורך נוראות ימינך" שמה שתשיג ביגיעה רבה ע"י העיון והחקירה והיקשי התבונה תשיג בהשגה פתאומית ע"י רוח ה' בלא יגיעה ועמל:

"אהבת צדק", וע"י היושר הטבוע בלבך "אהבת צדק ותשנא רשע", כי הקבע טבע הלב אל הצדק עד שישנא את הפכו, "על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחברך", שכחות המתחברים לך שהם הכחות הנלוים אל נפש השכליית כמו כח הערמה העצה והמזמה ודומיהם וכן הכחות הטובות במדות כמו הענוה והרחמים והנדיבות ודומיה, להם תהיה משוח בשמן ששון, שהשמן מרמז על ההשפעה האלהית ועל החכמה אשר יאציל על קדושיו, שאל השמן הזה יתחברו האבנים ויהיו למצבת קדש ויצוק שמן הדעת האמתי והרוח הנאצל ממרום על ראשה:


ביאור המילות

"וענוה". כמו וענות, "ותורך". מוסב על הענוה היא תורך נוראות של ימינך:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ותורך" - לזה ימינך תלמד אותך לעשות מעשים נוראים בעכו"ם ומבלי למוד ועזר מזולת

"והדרך" - ר"ל ההדר אשר יהיה בך במה שתצלח ותרכב בגבהי הממשלה זה יהיה לך בעבור האמת שעשית ובעבור שהיית עניו בצדק לא להתיהר

מצודת ציון

"על דבר" - בעבור

"ותורך" - ותלמדך

<< · מ"ג תהלים · מה · ה · >>