מ"ג תהלים קלז א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עַל נַהֲרוֹת בָּבֶל שָׁם יָשַׁבְנוּ גַּם בָּכִינוּ בְּזָכְרֵנוּ אֶת צִיּוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עַ֥ל נַהֲר֨וֹת ׀ בָּבֶ֗ל
  שָׁ֣ם יָ֭שַׁבְנוּ גַּם־בָּכִ֑ינוּ
    בְּ֝זׇכְרֵ֗נוּ אֶת־צִיּֽוֹן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על נהרות בבל שם ישבנו" - כשירדנו לגולה ושאלם נבוכדנצר שישירו לו כמו שהיו משוררין על הדוכן

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על נהרות בבל" - דוד צפה ברוה"ק אשר יגלה נ"נ את ישראל לבבל ואמר בלשון הלוים אשר יקוננו ויספרו את הקורות אותם בדרך ויאמרו הנה בהיותינו על נהרות בבל שם ישבנו ישיבה הראויה לגולים מוטה לארץ וגם בכינו על כי זכרנו את ציון החרבה והשוממה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(א)" על," נתיסד לשנה הראשונה שכבש כורש את בבל, על נהרות בבל מה שבכינו בבבל והתאבלנו על ציון, לא היה בעבור שאבדנו הטובות הגשמיות מהעושר והקנינים שדות וכרמים, כי גם על נהרות בבל שם ישבנו, ר"ל שם ישבנו ישיבת קבע, והיה לנו גם שם נחלת שדה וכרם כמ"ש (ירמיה כ"ט) בנו בתים ושבו נטעו כרמים ואכלו את פרין, ובכ"ז גם בכינו בזכרנו את ציון, מפני שזכרנו קדושת ציון, ששם היה הבהמ"ק והעבודה והשכינה ע"ז בכינו, על האושר הרוחני שנאבד מאתנו: