מ"ג תהלים כ ב

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יַעַנְךָ יְהוָה בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יַֽעַנְךָ֣ יְ֭הֹוָה בְּי֣וֹם צָרָ֑ה
  יְ֝שַׂגֶּבְךָ֗ שֵׁ֤ם ׀ אֱלֹהֵ֬י יַעֲקֹֽב׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יענך ה' ביום צרה" - המזמור הזה על שם שהיה שולח את יואב ואת כל ישראל למלחמה והוא היה עומד בירושלם ומתפלל עליהן כענין שנאמר (שמואל ב יח) טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור ואמרו רבותינו אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה

"שם אלהי יעקב" - שהבטיחו בלכתו לחרן ושמר הבטחתו לכך נאמר אלהי יעקב

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"יענך ה'", זה דברי התפלה שהתפללו אז בציון,

  • א) "שיענהו ה' ביום צרה", ב)שהגם שהוא עתה רחוק מארץ הקדושה "ישגבך שם אלהי יעקב", השם שהבטיח ליעקב בהיותו חוץ לארץ והנה אנכי עמך ושמרתיך וגו' והשיבותיך אל האדמה הזאת, השם הזה יהיה גם לך למשגב שתשוב לא"י:

"יענך", מבאר שיש כמה הבדלים בין תשועת ה' לתשועת אדם,

  • א) כי "יענך ה'" בעצמו לא ע"י שליח,
  • ב) שלא יאחר מלהושיעו רק יענהו תכף "ביום צרה",
  • ג) "ישגבך שם אלהי יעקב" ששמו לבד הנקרא עליך יעשה אותך לדבר נשגב וחזק מאד:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ישגבך" - יחזק אותך שם אלהי יעקב ור"ל כמו שחזק את יעקב מול לבן ועשו ולא יכלו לו כן לא יוכלו אויביך לך

"ביום צרה" - כאשר תלחם מול האויב

<< · מ"ג תהלים · כ · ב · >>