כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַאֲנַחְנוּ עַמְּךָ וְצֹאן מַרְעִיתֶךָ נוֹדֶה לְּךָ לְעוֹלָם לְדֹר וָדֹר נְסַפֵּר תְּהִלָּתֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַאֲנַ֤חְנוּ עַמְּךָ֨ ׀ וְצֹ֥אן מַרְעִיתֶךָ֮
  נ֤וֹדֶ֥ה לְּךָ֗ לְע֫וֹלָ֥ם
    לְד֥וֹר וָדֹ֑ר
    נְ֝סַפֵּ֗ר תְּהִלָּתֶֽךָ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ואנחנו עמך - אנחנו הנודעים שהם עמך, אז נודה לך בפדותך אותנו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואנחנו" - ואז אנחנו שאנו עמך וגו' נודה לך לעולם בעבור זה ונספר תהלתך להדורות הבאים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנחנו", וגם שעי"כ "נודה לך לעולם" ויתקדש שמך, בין ע"י הודאה על הטוב, בין ע"י ההילול שהוא ספור שבחך:

ביאור המילות

"לעולם, לדור ודור". לעולם הוא הזמן התמידי, ולדור ודור הוא הזמן המתחלק לשני דורות (כנ"ל ל"ג י"א), ההודאה על הטובה העברה היא תמידית כל ימי חיינו שהוא מצדנו, וספור התהלה היא לדורות הבאים מדור לדור: