תרגום יונתן על ישעיהו

מקראות גדולות • מקראות גדולות ישעיהו
תרגומי המקרא

יהושע • שופטים • שמואל • מלכים

ישעיהו • ירמיהו • יחזקאל

תרי עשר: הושע • יואל • עמוס • עובדיה • יונה • מיכה • נחום • חבקוק • צפניה • חגי • זכריה • מלאכי
פרקים
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • נב • נג • נד • נה • נו • נז • נח • נט • ס • סא • סב • סג • סד • סה • סו


פרק א

תרגום יונתן/ישעיהו/א

פרק ב

תרגום יונתן/ישעיהו/ב

פרק ג

תרגום יונתן/ישעיהו/ג

פרק ד

תרגום יונתן/ישעיהו/ד

פרק ה

תרגום יונתן/ישעיהו/ה

פרק ו

א בשתא דאתנגע בה מלכא עזיה אמר נביא חזיתי ית יקרא דיי שרי על כורסיה רם ומתנטל בשמי מרומא ומזיו יקריה אתמלי היכלא:

ב שמשין קדישין ברומא קדמוהי שתא גפין לחד שתא גפין לחד בתרין מכסי אפוהי דלא חזי ובתרין מכסי גויתיה דלא מתחזי ובתרין משמש:

ג וּמְקַבְּלִין דֵּין מִן דֵּין וְאָמְרִין קַדִּישׁ בִּשְׁמֵי מְרוֹמָא עִלָאָה בֵּית שְׁכִנְתֵּיהּ קַדִּישׁ עַל אַרְעָא עוֹבַד גְּבוּרְתֵיהּ קַדִּישׁ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָא יי צְבָאוֹת מַלְיָא כָל אַרְעָא זִיו יְקָרֵיהּ:

ד וזעו אילות ספי היכלא מקל מלולא ובית מקדשא אתמלי אמטתא:

ה ואמרית וי לי ארי חבית ארי גבר חיב לאוכחא אנא ובגו עמא דמגעל בחובין אנא יתיב ארי ית יקר שכינת מלך עלמיא יי צבאות חזאה עיני:

ו ואשתרי לותי חד מן שמשיא ובפומיה ממלל דקביל מן קדם דשכנתיה על כורסי יקרא בשמי מרומא עיל מן מדבחא:

ז וסדר בפומי ואמר הא שויתי פתגמי נבואתי בפומך ויעדון חובך וחטאך יתכפרון:

ח ושמעית ית קל מימרא דיי דאמר ית מן אשלח לאתנבאה ומן יזיל לאלפא ואמרית הא אנא שלח יתי:

ט ואמר אזיל ותימר לעמא הדין דשמעין משמע ולא מסתכלין וחזו מחזא ולא ידעין:

י טפיש לביה דעמא הדין ואודנוהי יקר ועינוהי עמעם דלמא יחזון בעיניהון ובאודניהון ישמעון ובלבהון יסתכלון ויתובון וישתבק להון:

יא ואמרית עד אימתי יי ואמר עד דיצדון קרויא מבלי יתיב ובתיא מבלי אנשא וארעא תחרוב ותצדי:

יב וירחק יי ית בני אנשא ותסגי צדיותא בגוה דארעא:

יג וישתארון בה חד מן עסרא צדיקיא ויתובון ויהון לצרבא כבוטמא וכבלוטא דבמתר טרפוהי דמין ליבשין ועד כען אינון רטיבן לקימא מנהון זרעא כן גלותא דישראל יתכנשון ויתובון לארעהון ארי זרעא דקודשא נצבתהון:

פרק ז

א והוה ביומי אחז בר יותם בר עזיה מלך שבטא דבית יהודה סליק רצין מלכא דארם ופקח בר רמליהו מלכא דישראל לירושלם לאגחא קרבא עלה ולא יכיל לאגחא עלה:

ב ואתחוא לבית דוד למימר אתחבר מלכא דארם עם מלכא דישראל למיתי עלוהי וזע לביה ולבא דעמיה כאשתדיות אילני חורשא מן קדם רוחא:

ג ואמר יי לישעיה פוק כען לקדמות אחז את ושאר תלמידך דלא חטו ודתבו מחטאה לסיפי מזיקת בריכתא עליתא די בכבש חקל משטח קציריא:

ד ותימר ליה אסתמר ונוח לא תדחל ולבך לא יזוע מן קדם תרין רברביא דאינון כאודיא מתנניא האלין בתקוף רגז רצין וארם ובר רמליהו:

ה חלף ארי מלך עלך ארם בישא אפרים ובר רמליהו למימר:

ו נסק בארעא דבית יהודה ונחברינון ונשוינון עמנא ונמליך מלכא בגוה ית מן דכשר לנא:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פרק ח

תרגום יונתן/ישעיהו/ח

פרק ט

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

ה אמר נביא לבית דוד ארי רבי איתילד לנא בר אתיהב לנא וקבל אוריתא עלוהי למטרה ואתקרי שמיה מן קדם מפליא עצה אלהא גברא קים לעלמיא משיחא דשלמא יסגי עלנא ביומוהי:

ו סגי רבו לעבדי אוריתא ולנטרי שלמא לית סוף על כורסי(ה) דוד ועל מלכותיה לאתקנא יתה ולמבנא בדינא ובזכותא מכען ועד עלמא במימרא דיי צבאות תתעביד דא:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פרק י

א וַוי דְרַשְׁמִין רִשְׁמִין דְמֵינַס וּכְתַב דְלֵיאוּ כָּתְבִין:

ב לְאַסְטָאָה מִדִין מִסְכְּנִין וּלְמֵינַס מַה דְרָעָן מֵחֲשִׁיכֵי עַמָא בְּדִינָא לְמֶהֱוֵי אַרְמְלָן עֲדֵיהוֹן וְיַת נִכְסֵי יַתְמַיָא יִבְזוּן:

ג וּמַה תַּעְבְּדוּן לְיוֹמָא דְיִסְעֲרוּן עֲלֵיכוֹן חוֹבֵיכוֹן וּלְרִיגוּשׁ עָקָא מֵרָחִיק יֵיתֵי לְאָן תְּעַרְקוּן לְסָעִיד וְהֵיכָא תִשְׁבְּקוּן יְקָרְכוֹן:

ד בְּכֵן בַּר מִן אַרְעֲכוֹן אֲסִירִין תִּתְאַסְרוּן וּבַר מִקִרְוֵיכוֹן קְטִילִין תִּתְרְמוּן בְּכָל דָּא לָא תָבוּ מֵחוֹבֵיהוֹן דִּיתוּב רוּגְזֵיהּ מִנְהוֹן וְעַד כְּעַן מַתְקְפִין מָרְדֵיהוֹן וְעוֹד מָחָתֵיהּ עֲתִידָא לְאִתְפְּרָע מִנְהוֹן:

ה וַוי אַתּוּרָאָה שׁוּלְטַן רוּגְזִי וּמַלְאָךְ שָׁלִיחַ מִן קֳדָמַי עֲלֵיהוֹן בִּלְוָט:

ו בִּכְנֵישָׁא חֲנִיפָא אֲשַׁלְחִינֵיהּ וְעַל עַמָא דַּעֲבָרוּ עַל אוֹרַיְתָא אֲפַקְדִינֵיהּ לְמִבַז בִּזָא וּלְמֶעְדֵי עֲדָאָה וּלְשַׁוָיוּתֵיהּ לְדָיִישׁ כְּסִין שׁוּקִין:

ז וְהוּא לָא כֵן מְדַמֵי וְלִבֵּיהּ לָא כֵן מַחְשֵׁיב אֲרֵי לְשֵׁיצָאָה אֲמַר בְּלִבֵּיהּ וְלַאֲסָפָא עַמְמִין לָא בַּחֲיָס:

ח אֲרֵי יֵימַר הֲלָא כָל שִׁלְטוֹנָי כַּחֲדָא כְּמַלְכִין חֲשִׁיבִין קֳדָמַי:

ט הֲלָא כְּמָא דְכַרְכְּמִישׁ כְּבִישָׁא קֳדָמַי כֵּן כַּלְנוֹ אִם לָא כְּמָא דְאַרְפַּד מְסִירָא בִידִי כֵּן חֲמָת וּכְמָא דַעֲבָדִית לְדַמֶשֶׂק כֵּן אַעְבֵּיד לְשֹׁמְרוֹן:

י כְּמָא דְאַשְׁכְּחַת יְדֵי מַלְכְוָן דְפַלְחָן לְטַעֲוָתָא וְצַלְמָנֵיהוֹן מִירוּשְׁלֵם וּמִיקָמָתָא דְשֹׁמְרוֹן:

יא הֲלָא כְּמָא דַעֲבָדִית לְשֹׁמְרוֹן וּלְטַעֲוָתָהָא כֵּן אַעְבֵּיד לִירוּשְׁלֵם וּלְצַלְמָנַיָא דִי בָהּ:

יב וִיהֵי אֲרֵי יְשֵׁיצֵי יְיָ לְמֶעְבַּד יַת כָּל דַאֲמַר בְּטוּרָא דְצִיוֹן וּבִירוּשְׁלֵם אַסְעַר עַל עוֹבָדֵי רָם לִבָּא דְמַלְכָּא דְאַתּוּר וְעַל תּוּשְׁבְּחַת רְמוּת עֵינוֹהִי:

יג אֲרֵי אֲמַר בִּתְקוֹף יְדִי עֲבָדִית וּבְחוּכְמְתִי אֲרֵי סוּכְלְתָן אֲנָא וְאַגְלֵיתִי עַמְמַיָא מִמְדִינָא לִמְדִינָא וְקִרְוֵי תּוּשְׁבְּחַתְהוֹן בְּזֵיתִי וַאֲחָתֵית בִּתְקוֹף יַת יַתְבֵי כְּרַכִּין תַּקִיפִין:

יד וְאַשְׁכָּחֵית כְּקִנָה יְדֵי נִכְסֵי עַמְמַיָא וּכְמַכְנַשׁ בֵּיעִין שְׁבִיקִין כָּל דַיְרֵי אַרְעָא אֲנָא כְנֵישִׁית וְלָא הֲוָה נָטֵיל מִכָּא וְשָׁדֵי כָּא וּפְתַח פּוּמָא וּמְמַלֵיל מִלָא:

טו הֲאֶפְשַׁר דְיִשְׁתַּבַּח חוֹלִילָא עַל דְחָלִיל בֵּיהּ לְמֵימָר הָא אֲנָא חֲלִילַת אִם יִתְרַבְרַב מַסְרָא עַל דְנָגִיר בָהּ לְמֵימָר הֲלָא אֲנָא נַגָרִית כַּאֲרָמָא חוּטְרָא לְמִמְחֵי לָא חוּטְרָא מָחֵי אֱלָהֵן מַן דְמָחֵי בֵיהּ:

טז חֲלַף דְאִתְרַבְרַב מַלְכָּא דְאַתּוּר בְּכֵן יְשַׁלַח רִבּוֹן עַלְמָא יְיָ צְבָאוֹת בְּרַבְרְבָנוֹהִי מָחָא וּתְחוֹת מָנַי יְקָרְהוֹן מֵיקַד יֵיקְדוּן כִּיקֵידַת אֶשָׁא:

יז וִיהֵי מָרֵי נְהוֹרֵיהּ דְּיִשְׂרָאֵל וְקַדִישֵׁיהּ מֵימְרֵיהּ תַּקִיף כְּאֶשְׁתָּא וּפִתְגָמוֹהִי כְשַׁלְהוֹבִיתָא וְיִקְטוֹל וִישֵׁיצֵי שִׁלְטוֹנוֹהִי וְטוּרְנוֹהִי בְּיוֹמָא חָד:

יח וִיקַר סַגִי מַשִׁרְיָתֵיהּ נַפְשֵׁיהוֹן עִם פִּגְרֵיהוֹן יִשֵׁיצֵי וִיהֵי תְּבִיר וַעֲרִיק:

יט וּשְׁאַר עָבְדֵי קְרָבֵיהּ יְסוּפוּן לְמֶהֱוֵי עַם דְמִנְיָן וּמַלְכוּ חֲלָשָׁא יִתְחַשְׁבוּן:

כ וִיהֵי בְּעִדָנָא הַהִיא לָא יוֹסְפוּן עוֹד שְׁאָרָא דְיִשְׂרָאֵל וְשֵׁיזְבַת בֵּית יַעֲקֹב לְאִיסְתַּמָכָא עַל עַמְמַיָא דַהֲווֹ מְפַלְחִין בְּהוֹן וְיִסְתַּמְכוּן עַל מֵימְרָא דַייָ קַדִישָׁא דְיִשְׂרָאֵל בִּקְשׁוֹט:

כא שְׁאָר דְּלָא חֲטוֹ וּדְתָבוּ מֵחֲטָאָה שְׁאָרָא דְבֵית יַעֲקֹב יְתוּבוּן לְמִפְלַח קֳדָם אֱלָהָא גִבָּרָא:

כב אֲרֵי אִם יְהֵי עַמָּךְ יִשְׂרָאֵל סַגִי כְּחָלָא דְיַמָא שְׁאָר דְלָא חֲטוֹ וּדְתָבוּ מֵחֲטָאָה יִתְעַבְדוּן לְהוֹן גְּבוּרָן דְמִתְגַּבְּרִין וּמְדַבְּרָן בְּזָכוּ:

כג אֲרֵי גְמִירָא וְשֵׁיצָאָה יְיָ אֱלֹהִים צְבָאוֹת עָבֵד עִם כָּל רַשִׁיעֵי בְּגוֹ אַרְעָא:

כד בְּכֵן כִּדְנַן אֲמַר יְיָ אֱלֹהִים צְבָאוֹת לָא תִדְחַל עַמִּי יָתִיב צִיוֹן מֵאַתּוּרָא בְּשׁוּלְטָנֵיהּ יַמְחִינָךְ וּמַרְוָתֵיהּ יִרְמֵי עֲלָךְ כִּדְבְאוֹרַח מִצְרָיִם:

כה אֲרֵי עוֹד צִבְחַר כִּזְעֵיר וִיסוּפוּן לְוָטַיָא מִנְכוֹן דְּבֵית יַעֲקֹב וְרוּגְזֵי עַל עַמְמַיָא עָבְדֵי תִבְלָא לְשֵׁיצָיוּתְהוֹן:

כו וְיַיתֵי עֲלוֹהִי יְיָ צְבָאוֹת מְחָא כְּמָחַת מִדְיָן בִּשְׁקִיף עוֹרֵב וּמַרְוָתֵיהּ תֶּעְדֵי מִנְכוֹן כְּמָא דַּעֲדַת מַרְוַת פַּרְעֹה עַל יַמָּא וְיִתְעַבְדָן לְכוֹן גְּבוּרָן כִּדְבְאוֹרַח מִצְרָיִם:

כז וִיהֵי בְּעִדָנָא הַהִיא תֶּעְדֵי מַרְוָתֵיהּ מִנָּךְ וְנִירֵיהּ מֵעַל צַוְרָךְ וְיִתָּבְרוּן עַמְמַיָא מִן קֳדָם מְשִׁיחָא:

כח אֲתָא עַל עַיָּת עָבַר בְּמִגְרוֹן לְמִכְמַשׁ יְמַנֵי רַבָּנֵי מַשִׁרְיָתֵיהּ:

כט גָּזוּ עֲבָרוּ יַרְדְנָא בְּגֶבַע בָּתוּ לְהוֹן אִתְבָּרוּ יָתְבֵי רָמָתָא אֱנַשׁ גִּבְעַת שָׁאוּל עֲרָקוּ:

ל אָרִימוּ קָלֵיכוֹן אֱנַשׁ בַּת גַּלִּים אֲצִיתוּ דְיָתְבִין בְּלַיִשׁ דְּדַיְרִין בַּעֲנִיָּה עֲנָתוֹת:

לא אִתְבָּרוּ אֱנַשׁ מַדְמֵנָה יַתְבֵי גֵיבִים גְלוֹ:

לב עַד כְּעַן יוֹמָא רַב וְסַגִי עִדַּן לֵיהּ לְמֵיעַל הָא סַנְחֶרֶב (מַלְכָּא דְאַתּוּר נְטַל וַעֲבַר תְּלַת אַוְנִין וּדְבַר עִמֵיהּ אַרְבְּעִין אַלְפִין גּוּסְפְּנִין דִּדְהַב דִּבְנֵי מַלְכִין קְטִירֵי תָגָא יַתְבִין בְּהוֹן וּדְבַר עִמֵיהּ מָאתָן אַלְפִין אֲחִידֵי סַיְפִין וְרוּמְחִין וּדְבַר עִמֵיהּ מָאתָן וְשִׁיתִּין אַלְפִין מְחַצְצֵי גִירִין גוּבְרִין דְרָהֲטִין קֳדָמוֹהִי מְאָה אַלְפִין אוּרְכָּא דְמַשִׁרְיָתֵיהּ אַרְבַּע מְאָה פַּרְסִין צַוָאר סוּסְוָתֵיהּ אַרְבְּעִין פַּרְסִין מִנְיָן מַשִׁרְיָתֵיהּ מָאתָן וְשִׁתִּין אַלְפִין רִיבּוֹא חָסֵר חַד וְכֵן אֲתוֹ עַל אַבְרָהָם כַּד רְמוֹ יָתֵיהּ לְגוֹ נוּרָא יְקֵדְתָּא וְכֵן עֲתִידִין לְמֵיתֵי עִם גּוֹג וּמָגוֹג כַּד יִשְׁלֶה עַלְמָא קִצֵי לְמִתְפַּרְקָא מַשִׁרְיָתָא קַדְמֵיתָא כַּד עֲבַרוּ בְיַרְדְנָא שָׁתוּ מַיָא דַּהֲווֹ בְיַרְדְנָא מַשִׁירְיָתָא תִנְיֵתָא כַּד עֲבָרוּ בְיַרְדְנָא דָּלו עִקְבֵי סוּסְוָתָא וְשָׁתוּ מַיָא מַשִׁרְיָתָא תְלִיתָאָה כַּד עֲבָרוּ בְיַרְדְנָא חָפָרוּ בִירִין וְשָׁתוּ מַיָא) אֲתָא וְקָם בְּנוֹב קִרְיַת כַּהֲנַיָא לַקֳבֵיל שׁוּרָא דִירוּשְׁלֵם וְעָנֵי וַאֲמַר לְחַיָּלוּתֵיהּ הָלָא דָא הִיא קַרְתָּא יְרוּשְׁלֵם דַעֲלָהּ אַרְגֵשִׁית כָּל מַשִׁרְיָתִי וַעֲלָהּ כְּבֵשִׁית כָּל מְדִינָתִי הָא הִיא זְעֵירָא וַחֲלָשָׁא מִכָּל כְּרַכֵּי עַמְמַיָא דִּכְבֵישִׁית בִּתְקוֹף יְדִי עֲלָהּ קָם מָנִיד בְּרֵישֵׁיהּ מוֹבִיל וּמַיְתֵי בִידֵיהּ עַל טוּר בֵּית מַקְדְשָׁא דִי בְצִיוֹן וְעַל עֲזָרָתָא דְבִירוּשְׁלֵם:

לג הָא רִבּוֹן עַלְמָא יְיָ צְבָאוֹת רָמֵי קְטוֹל בְּמַשִׁרְיָתֵיהּ כִּבְעוֹט דְמִתְבָּעֵיט בְּמַעֲצַרְתָּא וְרָמֵי קוֹמָא יִתְקַטְפוּן וְתַקִיפַיָא יִמְאֲכוּן:

לד וְיִקְטֵיל גִבָּרֵי מַשִׁרְיָתֵיהּ דְּמִתְגַבְּרִין כְּבַרְזְלָא וְעָבְדֵי קְרָבָא עַל אַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל יִתְרְמוּן:

פרק יא

א וְיִפּוֹק מַלְכָּא מִבְּנוֹהִי דְיִשַׁי וּמְשִׁיחָא מִבְּנֵי בְנוֹהִי יִתְרַבֵּי:

ב וְתִשְׁרֵי עֲלוֹהִי רוּחַ נְבוּאָה מִן קֳדָם יְיָ רוּחַ חוּכְמָא וְסוּכְלְתָנוּ רוּחַ מְלַךְ וּגְבוּרָא רוּח מַדַּע וּדְחַלְתָּא דַיָי:

ג וִיקָרְבִינֵיהּ לִדְחַלְתֵּיהּ יְיָ לָא לְחֵיזוּ עֵינוֹהִי יְהֵי דָאֵן וְלָא לְמִשְׁמָע אוּדְנוֹהִי יְהֵי מוֹכַח:

ד וְיָדִין בְּקוּשְׁטָא מִסְכֵּינִין וְיוֹכַח בְּהֵימְנוּתָא מַחֲשִׁיכֵי עַמָא דְאַרְעָא וְיַמְחֵי חַיָבֵי אַרְעָא בְּמֵימַר פּוּמֵיהּ וּבְמַמְלֵיל סִפְוָתֵיהּ יְהֵי מֵמִית אַרְמִילוֹס רַשִׁיעָא:

ה וִיהוֹן צַדִיקַיָא סְחוֹר סְחוֹר לֵיהּ וְעָבְדֵי הֵמְנוּתָא מְקָרְבִין לֵיהּ:

ו בְּיוֹמוֹהִי דִמְשִׁיחָא דְיִשְׂרָאֵל יִסְגֵי שְׁלָמָא בְּאַרְעָא וְיָדוּר דֵּיבָא עִם אִמְרָא וְנִמְרָא עִם גַּדְיָא יִשְׁרֵי וְעֶגְלָא וְאַרְיָא וּפַטִים כַּחֲדָא וְיָנִיק זְעֵיר יְהֵי מְדַבֵּר לְהוֹן:

ז וְתוֹרְתָא וְדִיבָא יִרְעֲיָן כַּחֲדָא יִשְׁרוֹן בְּנֵיהוֹן וְאַרְיָא כְּתוֹרָא יֵכוּל תִּבְנָא:

ח וִיחַיִךְ יַנְקָא עַל חוֹר חִוֵי פֶתֶן וְעַל חֵיזוּ גִלְגְּלֵי עֵינֵי חִוֵי חוּרְמָן חֲסִילָא יְדוֹהִי יוֹשִׁיט:

ט לָא יִבְאֲשׁוּן וְלָא יְחַבְּלוּן בְּכָל טוּרָא דְקוּדְשִׁי אֲרֵי תִתְמְלֵי אַרְעָא לְמִידַע יַת דְּחַלְתָּא דַייָ כְּמַיָא דִלְיַמָא חָפָן:

י וִיהֵי בְּעִדָנָא הַהִיא בַּר בְּרֵיהּ דְיִשָׁי עֲתִיד דִּיקוּם אָת לְעַמְמַיָא לֵיהּ מַלְכְּוָן יִשְׁתַּמְעוּן וִיהֵי אֲתַר בֵּית מֵישְׁרוֹהִי בִּיקָר:

יא וִיהֵי בְּעִדָנָא הַהִיא יוֹסִיף יְיָ תִּנְיָנוּת גְּבוּרְתֵּיהּ לְמִפְרוֹק יַת שְׁאָרָא דְעַמֵיהּ דְאִשְׁתָּאַר מֵאַתּוּר וּמִמִּצְרַיִם וּמִפַּתְרוֹס מֵהוֹדוּ וּמֵעֵילָם וּמִבָּבֶל וּמֵחֲמָת וּמִנַּגְוַת יַמָא:

יב וְיִזְקוֹף אָת לְעַמְמַיָא וְיַכְנֵישׁ מְבַדְּרֵי יִשְׂרָאֵל וְגָלוּת יְהוּדָה יְקָרֵב מֵאַרְבַּע רוּחֵי אַרְעָא:

יג וְתֶעְדֵּי קִנְאֲתָא דְבֵית אֶפְרַיִם וְדִמְעִיקִין לִדְבֵית יְהוּדָה יִשְׁתֵּיצוּן דְּבֵית אֶפְרַיִם לָא יְקַנּוּן בִּדְבֵית יְהוּדָה וּדְבֵית יְהוּדָה לָא יְעִיקוּן לִדְבֵית אֶפְרָיִם:

יד וְיִתְחַבְּרוּן כְּתָף חָד לְמִמְחֵי פְּלִשְׁתָּאֵי דִי בְּמַעֲרָבָא כַּחֲדָא יְבוֹזוּן יַת בְּנֵי מַדִינְחָא בֶּאֱדוֹם וּמוֹאָב יוֹשִׁיטוּן יְדֵיהוֹן וּבְנֵי עַמוֹן יִשְׁתְּמָעוּן לְהוֹן:

טו וְיַבֵּשׁ יְיָ יַת לִישָׁן יַמָא דְמִצְרַיִם וִירֵים מְחַת גְּבוּרְתֵּיהּ עַל פְּרָת בְּמֵימַר נְבִיּוֹהִי וְיַמְחִינֵיהּ לְשַׁבְעָא נַחְלִין וִיהָכוּן בֵּיהּ בְּסַנְדָלִין:

טז וּתְהֵי אוֹרַח כְּבִישָׁא לִשְׁאָרָא דְעַמֵיהּ דְּיִשְׁתָּאַר מֵאַתּוּרָאָה כְּמָא דַהֲוַת לְיִשְׂרָאֵל בְּיוֹם מַסְקֵיהוֹן מֵאַרְעָא דְמִצְרָיִם:

פרק יב

א וְתֵימַר בְּעִדָנָא הַהִיא אוֹדִי קֳדָמָךְ יְיָ אֲרֵי עַל דְחָבֵית קֳדָמָךְ הֲוָה רוּגְזָךְ עֲלָי וּכְדוּ דְתָבֵית לְאוֹרַיְתָא יְתוּב רוּגְזָךְ מִנִּי וּתְרַחֵם עֲלָי:

ב הָא עַל מֵימָר אֱלָהָא פּוּרְקָנִי אֲנָא רָחִיץ וְלָא אִזְדַעְזָא אֲרֵי תוּקְפִי וְתוּשְׁבַּחְתִּי דְּחִילָא יְיָ אֲמַר בְּמֵימְרֵיהּ וְהַוָה לִי לְפָרִיק:

ג וּתְקַבְּלוּן אוּלְפַן חֲדַת בְּחֶדְוָא מִבְּחִירֵי צַדִיקַיָא:

ד וְתֵימְרוּן בְּעִדָנָא הַהִיא אוֹדוּ קֳדָם יְיָ צַלוּ בִשְׁמֵיהּ חֲווּ בְּעַמְמַיָא עוֹבָדוֹהִי אִדְכַּרוּ אֲרֵי תַקִיף שְׁמֵיהּ:

ה שַׁבָּחוּ קֳדָם יְיָ אֲרֵי גְבוּרָן עֲבַד גַּלְיָא דָא בְּכָל אַרְעָא:

ו בּוּעִי וְשַׁבְּחִי כְּנִשְׁתָּא דְצִיוֹן אֲרֵי רַבָּא אֲמַר לְאַשְׁרָאָה שְׁכִינְתֵּיהּ בְּגַוָךְ קַדִישָׁא דְיִשְׂרָאֵל:

פרק יג

תרגום יונתן/ישעיהו/יג

פרק יד

תרגום יונתן/ישעיהו/יד

פרק טו

תרגום יונתן/ישעיהו/טו

פרק טז

תרגום יונתן/ישעיהו/טז

פרק יז

תרגום יונתן/ישעיהו/יז

פרק יח

א וי ארעא דתן לה בספינן מארעא רחיקא וקלעיהון פריסן כנשרא דטאיס בכנפוהי דמעבר לנהרי הודו:

ב דמשלח בימא אזגדין ובדגוגין על אפי מיא אזילו אזגדין קלילין לות עמא אניסא ובזיזא לות עמא דתקיף מבכין ולהלא עמא אניסא ובזיזא דבזו עממיא ארעיה:

ג כל דיתבין בתבל ודשרן בארעא כמזקף אתא על טוריא תחזון אתא וכמתקע שופרא תשמעון פורקן:

ד ארי כדנן אמר יי לי אניח לעמי ישראל ואשקיט להון אתרעי ממדור קודשי לאוטבא להון ברכן ונחמן איתי להון בפריע כשחין פציח על שמש כענן טל בשחין חצר:

ה ארי עד לא ימטי זמן חצדא אלנא לאפרחא ובסרא מנה סמדר ויקטול שלטוני עממיא בחרבא וית תקיפיהון יעדי ויעבר:

ו ישתבקון כחדא לעופא דטוריא ולבעירא דארעא בקיטא יהי שרי עלוהי כל עופא דשמיא וכל בעירא דארעא עלוהי יעברון סתוא:

ז בעדנא ההיא ייתניה בתוקרבתא לקדם יי צבאות לעמא אניסא ובזיזא ולות עמא דיתקף מבכן ולהלא עמא אניסא ובזיזא דבזו עממיא ארעיה לאתרא דאתקרי שמא דיי צבאות דשכנתה בטורא דציון:

פרק יט

א מטל כס דלוט לאשקאה ית מצראי הא יי מתגלי בענן יקרה לאתפרעא ממצרים ויתברו טעות מצראי מן קדמוהי ולבא דמצראי יתמסי במעיהון:

ב ואגרי מצראי במצראי ויגיחון קרב גבר באחוהי וגבר בחברה קרי בקרי ומלכו במלכו:

ג ותתמסי רוחא דמצראי במעיהון וחכימהון אסלעם ויתבעון מן טעון ומן חרשין ומן בידין ומן זכורו:

ד ואמסר ית מצראי בדי רבון קשי ומלך תקיף ישלוט בהון אמר רבון עלמא יי צבאות:

ה ויצדון מיא מימא ונהרהון יחרוב וייבש:

ו ויצדון נהרותהון ויבשון ויחרבון נהריהון עמיקיא קני וגומא לא יסקון:

ז וייבש רובה דנהרא ויהי בכיפי וכל בית מזרע נההון ייבש ויחרב ולא יצמח:

ח ויצדון צידי נוניא ויתאבלון כל דהוו רמן בנהרא חכתא ופרסי מצדן על אפי מיא יצדון:

ט ויבהתון פלחי כתנא דסריקין ומחן מנה מצדן:

י ויהי אתר בית שתי מחא כבישין אתר דהוו עבדין סכרא וכנשין מיא גבר לנפשה:

יא ברם אטפשו רברבי טאנס חכימיא דמלכוהי לפרעה מלך דטעו איכדין תמרון לפרעה בני חכימין אנחנא ואת בר מלכין מלקדמין:

יב אן אינון חכימך ויחוון כען לך וידעון מה מלך יי צבאות על מצרים:

יג אטפשו רברבי טאנס טעו אנש מפיס אטעיו ית מצראי רבני פלכהא:

יד יי רמא ביניהון רוח דטעו ואטעיאו ית מצרים בכל עובדיהון כמא דטעי רויא ומדשדש בתיובה:

טו ולא יהי למצרים מלכא דמלך ריש והגמון שלטון ואטרון:

טז בעדנא ההיא יהון מצראי חלשין כנשין ויזועון ויתברון מן קדם ארמות גבורתא דיי צבאות דהוא מרים עליהון:

יז ותהי ארעא דבית יהודה למצרים לדחלא כל דידכר יתה ליה יזוע מן קדם מלכא דיי צבאות דהוא מליך עליהון:

יח בעדנא ההיא יהוין חמש קרוין בארעא דמצרים ממללן ממלל כנענאה וקימן בשמא דיי צבאות קרתא דבית שמש דעתידא למחרב יתאמר היא חדא מנהון:

יט בעדנא ההיא יהי מדבחא מתקן קדם יי בגו ארעא דמצרים וקמתא בסטר תחומה קדם יי:

כ ויהי לאת ולסהיד קדם יי צבאות בארעא דמצרים ארי יצלון קדם יי מן קדם דחקיהון וישלח להון פרק ודין וישיזבינון:

כא ותתגלי גבורתא דיי לאוטבא למצראי וידעון מצראי למדחל מן קדם יי בעדנא ההיא ויפלחון בנכסת קודשין ובקורבנין וינדרון נדרין קדם יי וישלמון:

כב וימחי יי ית מצרים מחא ויסנון ויתובון לפולחנא דיי ויקבל צלותיהון ויסי יתהון:

כג בעדנא ההיא תהי אורח כבישא ממצרים לאתור וינוחון אתוראי למצראי ומצראי באתוראי ויפלחון מצראי ית אתוראי:

כד בעדנא ההיא יהי ישראל תליתאה למצראי ולאתוראי ברכא בגו דארעא:

כה דברכה יי צבאות למימר בריך עמי דאפקית ממצרים דעל דחבו קדמי אגליתי יתהון לאתור וכדו דתבו מתקרן עמי ואחסנתי ישראל:

פרק כ

תרגום יונתן/ישעיהו/כ

פרק כא

תרגום יונתן/ישעיהו/כא

פרק כב

תרגום יונתן/ישעיהו/כב

פרק כג

תרגום יונתן/ישעיהו/כג

פרק כד

תרגום יונתן/ישעיהו/כד

פרק כה

תרגום יונתן/ישעיהו/כה

פרק כו

תרגום יונתן/ישעיהו/כו

פרק כז

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

ו יתכנשון מביני גלותהון ויתובון לארעהון תמן יתילידון דבית יעקב יפשון ויסגון דבית ישראל וימלון אפי תבל בני בנין:

ז הכמחתא דהוה מחי מחוהי אם כקטול קטילוהי יתקטיל:

ח בסאתא דהויתא כאיל בה יכילון לך דהויתא שלח ומעיק להון הגי עליהון במלא מתקיף עליהון ביום לוט:

ט בכן בדא ישתביקון חובי בית יעקב ודין כל עובדי אסטיות חובוהי בשויותיה כל אבני אגורא כאבנא גיר מנפצן לא יתקימון אשריא וחנסנסיא:

י ארי קרתא דהות כריכא בלחודא תתב תהא מטלטלא ושביקא כמדברא בה יגיחון צדיקיא ויבזון ית נכסהא ויסופון משריתהא מלמפק:

יא יתקצר חיליהון ויבהתון בעובדיהון יתברון נשיא עלן לבית דחלתהון ומלפן יתהון ארי לא עם סוכלתן אינון על כן לא ירחם עליהון דעבדינון ודברנון לא יחוס עליהון:

יב ויהי בעידנא ההיא יתרמון קטילין קדם יי מכיף נהרא פרת עד נחלא דמצרים ואתון תתקרבון חד לסטר חד בני ישראל:

יג ויהי בעדנא ההיא יתקע בשופרא רבא וייתון די גלו לארעא דאתור ודאטלטלו לארעא דמצרים ויסגדון קדם יי בטורא דקודשא בירושלם:

פרק כח

א וי די יהיב כתרא לגיותנא טפשא רבא דישראל ויהב מצנפתא לרשיעיא דבית מקדשא תושבחתה די על ריש חילא שמינא כתישי חמר:

ב הא מחן תקיפן וחסינן אתין מן קדם יי כזרמית ברד כעלעול רוח כזרמית מיין תקיפין שטפין כן יתון עליהון עממיא ויגלונון מארעהון לארעא אוחרי בחוביא די בידהון:

ג ברגלין יתשד כתרא דגיותנא טפשא רבא דישראל:

ד ויהי דיהיב מצנפתא לרשיעיא דבית מקדשא תושבחתה די על ריש חילא שמינא כבכורא עד לא קיטא דאם יחזי דחזי יתה כאלו היא בידה יבלעינה:

ה בעדנא ההיא יהי משיחא דיי צבאות לכלילא דחדוא ולכתר דתושבחתא לשארא דעמה:

ו למימר קשוט דדין לדיתבין בבית דינא למדן דין דקשוט ולמתן נצחנא לדנפקין בקרבא לאתבותהון בשלם לבתיהון:

ז ואף אלין בחמרא רוו ובעתיקא אסתלעמו כהנא וספר רוו מן עתיק אסתלעמו מן חמר טעו מן עתיק אתפניאו בתר מיכל בסים טעו דינהא:

ח ארי כל פתוריהון מלן מיכל מגעל ומשקץ לית להון אתר די נקי מן אונס:

ט למן אתיהיבת אוריתא ומן אתפקד למסבר חוכמא הלא לבית ישראל דרחימין מכל עממיא וחביבין מכל מלכותא:

י ארי אתפקדו למעבד אוריתא ומא דאתפקדו לא צביאו למעבד ואתנביאו עליהון נבייא דאם יתובון ישתבק להון ולמלי נבייא לא קבילו הליכו ברעות נפשהון ולא חמידו למעבד אוריתי סברו דיתקיים להון פולחן טעותא ולא סברו לפולחן בית מקדשי כזער הוה בעיניהון בית מקדשי למפלח תמן כזעיר בעיניהון שכנתי תמן:

יא ארי בשנוי ממלל ובלישן תולעבר הוו מלעגין לקביל נבייא דמתנבן להון עמא הדין:

יב דאמרין להון נבייא דין בית מקדשא פלחו ביה ודא אחסנת בית ניחא ולא אבו לקבלא אולפן:

יג דין יהי בם פורענותהון על דעברו על פתגמא דיי ועל דאתפקדו למעבד אוריתא ומא דאתפקדו לא צביאו למעבד בכן יתמסרון לעממיא דלא ידעו אוריתא על דהליכו ברעות נפשהון ולא חמידו למעבד רעותי בכן יסברון לסעיד בעדן דאיתי עליהון עקא ולא יהי להון סעיד וסמיך על דהוה זעיר בעיניהון בית מקדשי למפלח תמן בכן ישתארון כזעיר ביני עממיא דיגלון לתמן בדיל דיהכון ויתקלון לאחורא ויתברון ויתצדון ויתאחדון:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פרק כט

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

ז ויהי כמחלם הרהור לילי המון כל עממיא דמתכנשין על קרתא דמדבחא בה וכל משריתהון וחיליהון ודמעיקין להון:

ח ויהי כמא די יחלום כפנא והא אכיל ומתער וחסירא נפשה וכמא דיחלום צחיא והא שתי ומתער והא משלחי ונפשי משלהיא כן יהי המון כל עממיא דמתכנשין על טורא דציון:

ט אתרפו ושחו אשתגישו איזדמימו ואשתממו רווי ולא מן חמר טעו ולא מן עתיק:

י ארי רמא ביניכון יי רוח דטעו ואטמר מנכון ית נבייא ויתא ספריא וית מלפיא דהוו מלפין לכון אולפן אוריתא טמר:

יא והות לכון נבואת כולא כפתגמי ספרא דחתים דאם יתנון יתה לדידע ספרא למימר קרי כען דין ויימר לית אנא יכיל ארי חתים הוא:

יב ויתיהב ספרא לדלא ידע ספרא למימר קרי כען דין ויימר לית אנא ידע ספרא:

יג ואמר יי חלף דאתרברב עמא הדין בפומהון ובספותהון מיקרין קדמי ולבהון אתרחק מדחלתי והות דחלתהון קדמי כתפקידת גברין מלפין:

יד בכן הא אנא מוסיף לממחי ית עמא הדין מחן מפרשן ותיבר חוכמתא מחכימיהון וסכלתנתא מסכלתניהן תטמר:

טו וי דמדמן לאטמרא עצא מן קדם יי והוו כדבקבלא עובדיהון ואמרין לית דחזי לנא ולית דידע בעובדנא:

טז הלמהפך עובדיכון אתון בען הא כמא דטינא ביד פחרא כן אתון חשיבין קדמי האפשר דיימר טינא לעבדיה לא עבדתני ובריתא דתימר לברהא לא חכימתא לי:

יז הלא עוד ציבחר כזעיר ויתוב לבנן למהוי ככרמלא וכרמלא קרוין סגיאין יתיב:

יח וישמעון בעדנא ההיא דכחרשין מלי ספר ומקביל ומחשוך עיני סמן יחזין:

יט ויוספון מקבלי עולבן במימרא דיי חדוא וחשיכי בני אנשא במימר קדישא דישראל יבעון:

כ ארי סף מעיקא ואשתיצי בזזא וספו כל דהוו משחרין למינס:

כא מחיבין בני אנשא במליהון ולדמוכח להון בית דינא בתרעא פתגמי אוריתא בען ליה תקלא ואסטיאו בשקר דין זכאי:

כב בכן כדנן אמר יי על בית יעקב דפריק ית אברהם לא מכען יבהתון דבית יעקב ולא מכען אפיהון ישתנון:

כג ארי במחזוהי גבורן דאעביד לבנוהי טבות אברהם לזרעיה בתרוהי על ארעהון ביניהון יקדשון שמי ויימרון קדיש על קדישא דיעקב ועל אלהא דישראל יימרון תקיף:

כד וידעון דלא אליפו רוח דסוכלתנו ודהוו אמרין לית כל אלין יקבלון אולפן:

פרק ל

תרגום יונתן/ישעיהו/ל

פרק לא

תרגום יונתן/ישעיהו/לא

פרק לב

תרגום יונתן/ישעיהו/לב

פרק לג

תרגום יונתן/ישעיהו/לג

פרק לד

תרגום יונתן/ישעיהו/לד

פרק לה

תרגום יונתן/ישעיהו/לה

פרק לו

תרגום יונתן/ישעיהו/לו

פרק לז

תרגום יונתן/ישעיהו/לז

פרק לח

תרגום יונתן/ישעיהו/לח

פרק לט

תרגום יונתן/ישעיהו/לט

פרק מ

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

כה וּלְמַן תְּדַמוּן קֳדָמַי וּתְשַׁווּן יֵימַר קַדִישָׁא:

כו זְקוּפוּ לְרוּמָא עֵינֵיכוֹן וַחֲזוּ לְמִדְחַל קֳדָם מַן דִבְרָא אִלֵין דְאַפֵּיק בְמִנְיָן חֵילֵי שְׁמַיָא לְכוּלְהוֹן בְשִׁמְהָן קָרֵי מַסְגֵי גְבוּרָן וּתְקוֹף חֵיל חַד מִסִדְרֵהּ לָא מִתְעַכַּב:

כז לְמָה תֵימַר יַעֲקֹב וּתְמַלֵיל יִשְׂרָאֵל מְטַמְרָא אוֹרְחִי מִן קֳדָם יי וּמִן קֳדָם אֱלָהִי דִינִי יְעֶדֵי:

כח הֲלָא יְדַעְתָּא אִם לָא שְׁמַעְתָּא אֱלָהָא עָלְמָא יי דִי בְרָא יְסוֹדֵי אַרְעָא לָא בַעֲמַל וְלָא בְלֵיאוּ לֵית סוֹף לְסוּכְלְתָנוּתֵיהּ:

ט דִיהַב לְצַדִיקַיָא דִמְשַׁלְהַן לְפִתְגְמֵי אוֹרַיְתָא חוּכְמָא וּדְלֵית לְהוֹן תְּקוֹף נִכְסִין מַסְגֵי:

ל וְיִשְׁתַלְהוּן עוּלֵימִין חַיָבִין וְיִלְאוּן וּרְוָקֵי רַשִׁיעַיָא אִיתְּקָלָא יִתְקְלוּן:

לא וּדְסַבָרוּ לְפוּרְקָנָא דַיי יִתְכַּנְשׁוּן מִבֵינֵי גָלוּתְהוֹן וְיוֹסְפוּן חֵיל וְיִתְחַדְתוּן לְעוּלֵימַתְהוֹן כְּצִימוּח דְסָלֵיק עַל גַדְפֵי נִשְׁרִין יְרַהֲטוּן וְלָא יִלְאוּן יַהֲכוּן וְלָא יִשְׁתַּלְהוּן:

פרק מא

א אֲצִיתוּ לְמֵימְרִי נַגְוָן וּמַלְכְּוָן יוֹסְפוּן חֵיל יִתְקָרְבוּן בְּכֵן יְמַלְלוּן כַּחֲדָא לְדִינָא נִתְקְרָב.

ב מַן אַיְתִי בִגְלַאי מִמַדִינְחָא אַבְרָָהָם בְחִיר צַדִיקַיָא בִּקְשׁוֹט קַרְבֵהּ לְאַתְרֵהּ מְסַר קֳדָמוֹהִי עַמְמִין וּמַלְכִין תַּקִּיפִין תְּבַר רָמָא כְּעַפְרָא קָטוֹלִין קֳדָם חַרְבֵהּ כְּקַשָׁא רְדוֹפִין קֳדָם קַשְׁתֵהּ:

ג רְדָפִינוּן עֲדָא שְׁלָם חַיָלַת אוֹרַח בְרִגְלוֹהִי לָא עֲלָת:

ד מַן אֲמַר אִלֵין קַיָם אֲמַר וַעֲבִיד וְסִדַר דָרַיָא מִלְקָדְמִין אֲנָא יי בָרֵית עַלְמָא מִבְרֵאשִׁית אַף עַלְמֵי עָלְמַיָא דִילִי אִינוּן בַּר מִנִי לֵית אֱלָהָא:

ה חֲזוֹ נַגְוָתָא וִידְחֲלוּן דְבִסְיָפֵי אַרְעָא יְזוּעוּן יִתְקַרְבוּן וְיֵיתוּן:

ו גְבַר יַת חַבְרֵהּ יִסְעֲדוּן וְלַאֲחוֹהִי יֵימַר תַּקִיף:

ז הֲלָא יְבַהֲתוּן בְעוֹבָדֵיהוֹן דְמַתְקֵיף נַגָרָא עִם קֵינָאָה מָחֵי בְפַטִישָׁא עִם דִמְטַפַּח בְּקוּרְנְסָא זִמְנָא אֲמַר עַל דִבְקָא תַּקִין הוּא וּמַתְקֵיף לֵיהּ בְמַסְמְרִין דְלָא יִצְטְלֵי:

ח וְאַתְּ יִשְׂרָאֵל עַבְדִי יַעֲקֹב דְאִתְרְעֵיתִי בָךְ זַרְעֵהּ דְאַבְרָהָם רְחִימִי:

ט דְקָרֵיבְתָּךְ מִזַרְעִית אַרְעָא וּמִמַלְכְּוָתָא בְּחַרַתָּךְ וַאֲמַרִית לָךְ עַבְדִי אַתְּ אִתְרְעֵיתִי בָּךְ וְלָא אַרְחֵקִינָךְ:

י לָא תִדְחַל אֲרֵי בְסַעֲדָךְ מֵימְרִי לָא תִתְּבַר אֲרֵי אֲנָא אֱלָהָךְ אִתְקְפִינָךְ אַף אֶסַעְדִינָךְ אַף אַחֲדִינָךְ בִימִין קוּשְׁטִי:

יא הָא יִבָהֲתוּן וְיִתְכַּנְעוּן כָּל עַמְמַיָא דַהֲווֹ מִתְגָרין בָךְ יְהוֹן כִּלְמָא וְיֵבְדוּן אֱנָשׁי דִינָךְ:

יב תִּבְעִינוּן וְלָא תַשְׁכְחִינוּן לְאַנְשֵׁי מַצוּתָךְ יְהוֹן כִּלְמָא וּכְלָא מִדָעַם גַבְרִין דַּהֲווֹ מִתְגָרִין לְמֶעְבַד עִמָך קְרָב:

יג אֲרֵי אֲנָא יי אֱלָהָךְ מַתְקֵיף יְמִינָךְ דַאֲמָרִית לָךְ לָא תִדְחַל מֵימְרִי בְסַעְדָךְ:

יד לָא תִדַחְלוּן שִׁבְטַיָא דְבֵית יַעֲקֹב זַרְעִיתָא דְיִשְׂרָאֵל מֵימְרִי בְסַעֲדְכוֹן אֲמַר יי וּפָרִיקְכוֹן קַדִישָׁא דְיִשׂרָאֵל:

טו הָא שׁוִיתֵיכוֹן לְמוֹרַג תַּקִיף חֲדַת מָלֵי סִמְפּוֹרִין תְּקָטֵיל פַּלְחֵי כּוֹכְבַיָא וּתְשֵיצֵי וּמַלְכוּתָא כְּמוֹצָא תְשַׁוֵי:

טז תִּדְרִינוּן וְרוּחָא תִטְלוּנוּן וּמֵימְרֵהּ כְּעַלְעוֹלָא לְקַשָׁא יְבַדֵר יַתְהוֹן וְאַתְּ תְּבוּעַ בְּמֵימְרָא דַיי בְּקַדִישָׁא דְיִשְׂרָאֵל תִּשְׁתַּבַח:

יז עִנְוְתָנַיָא וַחֲשִׁיכַיָא דִמְחַמְדִין לְאוּלְפָנָא הָא כְּצַחְיָא לְמַיָא וְלָא מְשַׁכְּחִין רוּחֵיהוֹן בְּסִגוּפָא מְשַׁלְהַיָא אֲנָא יי אֲקַבֵּיל צְלוֹתְהוֹן אֱלָהָא דְיִשְׂרָאֵל לָא אַרְחְקִינוּן:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פרק מב

א הָא עַבְדִּי מְשִׁיחָא אֶקְרְבִינֵה בְחִירִי דְאִתְרְעֵי בֵיהּ מֵימְרִי אֶתֵן רוּחָא דְקוּדְשׁי עֲלוֹהִי דִינִין לְעַמְמִין יְגַלֵי:

ב לָא יִצְוַח וְלָא יַכְלֵי וְלָא יְרִים לְבָרָא קָלֵהּ:

ג עִנְוְתָנַיָא דּאִינוּן דָמָן לְקַנְיָא רְעִיעַ לָא יִתַּבְּרוּן וַחֲשִׁיכַיָא דִכְבוּצִין עַמִי לָא יִטְפוּן לְקוּשְׁטָא יַפֵיק דִינָא:

ד לָא יַלְהֵי וְלָא יִלְאֵי עַד דְיַתְקֵן בְאַרְעָא דִינָא וּלְאוֹרַיְתֵהּ נַגְוָן יְכַתְּרוּן:

ה כִּדְנַן אֲמַר יי אֱלָהּ עַלְמָא יי דִי בְרָא שְׁמַיָא וּתְלָנוּן שַׁכְלִיל אַרְעָא וְדַיְרָהָא יָהֵיב נִשְׁמְתָא לְעַמָא דִי עֲלָה וְרוּח לְדִמְהַלְכין בָה:

ו אֲנָא יי רַבִיתָךְ בִקְשׁוֹט וְאַתְקְפֵית בִידָךְ וְאַתְקְנִינָךְ וְאֶתְנִינָךְ לִקְיַם עַם לְנֵיהוֹר עַמְמִין:

ז לְפַתָּחָא עֵינֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל דְאִינוּן כְּסָמָן מִן אוֹרַיְתָא לְאַפָּקָא גַלְוַתְהוֹן מִבֵּינֵי עַמְמַיָא דְאִינוּן דָמָן לַאֲסִירִין וּלְמִפְרַקְהוֹן מִשִּׁעְבּוּד מַלְכְּוָתָא דְאִינוּן עֲנִינין כַּאֲסִירֵי קְבָל:

ח אֲנָא יי הוּא שְׁמִי וִיקָרִי דְאִתְגְלֵיתֵי עֲלֵיכוֹן לְעַם אוֹחָרָן לָא אֶתֵּן וְתוּשְׁבַּחְתִּי לְפַלְחֵי צַלְמַיָא:

ט קַדְמָיָתָא הָא אֲתָאָה וְחַדְתָּן אֲנָא מְחַוֵי עַד לָא אַתְיַן אֳבְסַר יַתְכוֹן:

י שַׁבְחוּ קֳדָם יי תּוּשְׁבַחְתָּא חַדְתָּא אֱמָרוּ תּוּשְׁבַחְתֵהּ מִסְיָפֵי אַרְעָא נַחֲתֵי יַמָא וּמְלָאָה נַגְוָן וְיָתְבֵיהוֹן:

יא יְשַׁבַּח מַדְבְרָא וְקִרְוִין דְיַתְבִין בֵיהּ פְּצִיחִין יָתְבִין מִדְבַר עַרְבָאִי יְשַׁבְחוּן מֵיתַיָא כַּד יִפְקוּן מִבָתֵּי עַלְמֵיהוֹן מְרֵישֵׁי טוּרַיָא יְרִימוּן קָלְהוֹן:

יב יְשַׁווּן קֳדָם יי יְקָרָא וְתוּשְׁבַּחְתֵּהּ בְּנַגְוָן יְחַווּן:

יג יי לְמֶעְבַּד גְבוּרָן אִתְגְלֵי לְמֶעְבַּד גְבוּרָא מִתְגְלֵי בִרְגַז בְּמִלוּל אַף בְּזִיעַ עַל בַּעֲלֵי דְבָבוֹהי מִתְגְלֵי בִגְבוּרְתֵה:

יד יְהָבִית לְהוֹן אַרְכָּא מֵעַלְמָא דְאִם יְתוּבוּן לְאוֹרַיְתָא וְלָא תָבוּ כְּחַבְלִין עַל יְלִידְתָּא יִתְגְלֵי דִינִי עֲלֵיהוֹן יִצְדוּן וִיסוּפוּן כַּחֲדָא:

טו אַחֲרִיב טוּרִין וְרָמָן וְכָל עִסְבֵיהוֹן אֲיַבֵשׁ וַאֲשַׁוֵי נַהַרִין לְנַגְוָן וַאֲגָמִין אֲיַבֵשׁ:

טז וָאֲדַבַר לְבֵית יִשְׂרָאֵל דְדָמִין כְּסָמָן בְּאוֹרַח דְלָא יְדָעוּ בִשְׁבִילִין דְלָא אֲלִיפוּ אֲדַרְכִינוּן אֲשַׁוֵי קֳבָל קֳדָמֵיהוֹן לִנְהוֹר וְכַפְלָא לְמֵישְׁרָא אִלֵין פִּתְגְמַיָא אֲעַבְדִינוּן וְלָא אַרְחִיקִינוּן:

יז יִסְתַחֲרוּן לַאֲחוֹרָא יְבַהֲתוּן בַהֲתָא פַלְחֵי צַלְמַיָא דְאָמְרִין לִצְלַם מַתְכָא אַתוּן טַעֲוָתָנָא:

יח רְשִׁיעַיָא דְאִינוּן כְּחֵרְשִׁין הֲלָא אוּדְנִין לְכוֹן שְׁמָעוּ וְחַיָבַיָא דְאִינוּן כְּסָמָן הֲלָא עַיְנִין לְכוֹן אִסְתַּכָּלוּ וַחֲזוֹ:

יט הֲלָא אִם יְתוּבוּן רְשִׁיעַיָא יִתְקְרוֹן עַבְדֵי וְחַיָבַיָא דִנְבִיֵי שְׁלָחִית עֲלֵיהוֹן אֶלָא רְשִׁיעַיָא עֲתִידִין לְאִשְׁתַּלָמָא פּוּרְעֲנוּת חוֹבֵיהוֹן בְרַם אִם יְתוּבוּן יִתְקּרוֹן עַבְדַיָא דַיי:

כ חֲזֵיתוּן סַגִיאָן וְלָא נְטַרְתּוּן אִתְפַּתָּחָא אוּדְנֵיכוֹן וְלָא קַבֵּילְתּוּן אוּלְפַן:

כא יי רָעֵי בְּדִיל לְזַכָּאוּתַהּ יִשְׂרָאֵל וְרַבֵי לְעָבְדֵי אוֹרַיְתֵהּ וְיַתְקִיף יַתְהוֹן:

כב וְהוּא עַם בָזִיז וַאֲנִיס אִתְחַפִיאוּ בַהֲתָא עוּלֵימִין כּוּלְהוֹן וּבְבֵית יְסוּרִין עֲגִינִין הֲווֹ לַעֲדִי וְלֵית דִמְשֵׁיזֵיב לְבִזָא וְלֵית דַאֲמַר אֲתֵיב:

כג מַן בְכוֹן יָצֵית דָא יְקַבֵל וִיסַבַר לְסוֹפָא:

כד מַן מְסַר לַעֲדִי יַעֲקבֹ וְיִשְׂרָאל לִבְזוֹזִין הֲלָא יי מִן קֳדָם דְחָבוּ קֳדָמוֹהִי וְלָא אֲבוּ לְמֵיהָךְ בְאוֹרְחָן דְתַקְנָן קֳדָמוֹהִי וְלָא קַבִּילוּ אוּלְפָן אוֹרַיְתֵהּ:

כה וּשְׁפַךְ עֲלֵיהוֹן חֵימַת רוּגְזֵה וּתְקוֹף עָבְדֵי קְרָבֵהּ אַיְתִי עֲלֵיהוֹן וּקְטָלוּ בְהוֹן מִסְחוֹר סְחוֹר וְלָא יְדַעוּ וְשַׁלִיטוּ בְהוֹן וְלָא שַׁוִיאוּ דְחַלְתֵּהּ עַל לִבָּא:

פרק מג

א וּכְעַן כִּדְנַן אֲמַר יְיָ דִּבְרָאָךְ יַעֲקֹב וּדְאַתְקְנָךְ יִשְׂרָאֵל לָא תִדְחַל אֲרֵי פְרִיקְתָּךְ רַבִּיתָךְ בִּשְׁמָךְ דִּילִי אַתְּ:

ב אֲרֵי בְקַדְמֵיתָא כַּד עֲבַרְתּוּן בְּיַמָא דְסוּף מֵימְרִי הֲוָה בְּסַעְדְכוֹן פַּרְעֹה וּמִצְרָאֵי דְּסַגִיאִין כְּמֵי נַהֲרָא לָא יְכִילוּ לְכוֹן וְאַף בְּתִנְיָנֵיתָא כַּד תַּהֲכוּן לְבֵינֵי עַמְמַיָא דְּתַקִיפוּן כְּאֶשְׁתָּא לָא יִכְלוּן לְכוֹן וּמַלְכְּוָן דַּחֲסִינָן כְּשַׁלְהוֹבִיתָא לָא יְשֵׁיצוּן יַתְכוֹן:

ג אֲרֵי אֲנָא יְיָ אֱלָהָךְ קַדִישָׁא דְיִשְׂרָאֵל פַּרְקָךְ יְהָבֵית חֲלִיפָךְ מִצְרָאֵי כּוּשׁ וּסְבָא תְּחוֹתָךְ:

ד מִדְּאַתְּ חֲבִיב קֳדָמַי אִתְיְקַרְתָּא וַאֲנָא רְחִימְתָּךְ וּמְסַרֵית עַמְמַיָא תְּחוֹתָךְ וּמַלְכְּוָתָא חֲלַף נַפְשָׁךְ:

ה לָא תִדְחַל אֲרֵי בְסַעְדָךְ מֵימְרִי מִמַדִינְחָא אַיְתִי בְנָךְ וּמִמַּעֲרָבָא אֱקָרֵיב גַּלְוָתָךְ:

ו אֲמֵר לְצִפוּנָא אַיְתָא וּלְדָרוֹמָא לָא תְעַכֵּב אַיְתוּ בָנַי מֵרָחִיק וְגַלְוַת עַמִּי מִסְּיָפֵי אַרְעָא:

ז כָּל דָּא בְּדִיל אֲבָהַתְכוֹן צַדִיקַיָא דְּאִתְקְרֵי שְׁמִי עֲלֵיהוֹן וְלִיקָרִי בְרֵיתִינוּן אַתְקְנִית גַּלְוַתְהוֹן אַף עֲבָדֵית לְהוֹן נִסִין:

ח דְּאַפֵּיק עַמָּא מִמִצְרַיִם דְּאִינוּן כְּסָמָן וְעַיְנִין לְהוֹן וּכְחַרְשִׁין וְאוּדְנִין לְהוֹן:

ט כָּל עַמְמַיָא יִתְכַּנְשׁוּן כַּחֲדָא וְיִתְקַרְבוּן מַלְכְּוָן מַן בְּהוֹן יְחַוֵי דָא וְקַדְמָיָתָא יְבַסְרוּנָנָא יִתְּנוּן סַהֲדֵיהוֹן וְיִזְכּוּן וְיִשְׁמְעוּן וְיֵימְרוּן קְשׁוֹט:

י אַתּוּן סַהֲדִין קֳדָמַי אֲמַר יְיָ וְעַבְדִּי מְשִׁיחָא דְּאִתְרְעֵתִי בֵיהּ בְּדִיל דְּתִידְעוּן וּתְהֵימְנוּן קֳדָמָי וְתִסְתַּכְּלוּן אֲרֵי אֲנָא הוּא דְּמִלְקַדְמִין אַף עַלְמֵי עַלְמַיָא דִּילִי אִינוּן וּבַר מִנִּי לֵית אֱלָהּ:

יא אֲנָא אֲנָא יְיָ וְלֵית בַּר מִנִּי פָּרִיק:

יב אֲנָא חֲוֵיתִי לְאַבְרָהָם אֲבוּכוֹן מָה דַעֲתִיד לְמֵיתָא אֲנָא פָּרְקִית יַתְכוֹן מִמִּצְרָיִם כְּמָא דְקַיְמִית לֵיהּ בֵּין בִּתְרַיָא וַאֲנָא אַשְׁמְעֵית יַתְכוֹן אוּלְפַן אוֹרַיְתִי מִסִּינַי וְעַד אַתּוּן קַיָמִין וְלֵית בְּכוֹן נוֹכְרִי וְאַתּוּן סָהֲדִין קֳדָמַי אֲמַר יְיָ וַאֲנָא אֱלָהָא:

יג אַף מֵעַלְמָא אֲנָא הוּא וְלֵית דְּמִן יְדִי מְשֵׁיזֵיב אַעַבְדִינָהּ וְלָא אֲתֵיבִינָהּ:

יד כִּדְנַן אֲמַר יְיָ פָּרִיקְכוֹן קַדִישָׁא דְיִשְׂרָאֵל בְּדִיל חוֹבֵיכוֹן אַגְלֵיתִי יַתְכוֹן לְבָבֶל וְאַחֲתֵית בִּמְשׁוֹטִין כּוּלְהוֹן וְכַסְדָּאֵי בִּסְפִינֵי תּוּשְׁבַּחְתְּהוֹן:

טו אֲנָא יְיָ קַדִישְׁכוֹן דִּבְרָאֵי לְיִשְׂרָאֵל מַלְכְּכוֹן:

טז כִּדְנַן אֲמַר יְיָ דְּאַתְקֵין בְּיַמָא אוֹרְחָא וּבְמַיִין תַּקִיפִין שְׁבִילָא:

יז דְּאַפֵּיק רְתִיכִין וְסוּסְוָן מַשִׁרְיָן וְעַם סַגִי כַּחֲדָא אִתְבְּלָעוּ וְלָא קָמוּ דְּעִיכוּ כְּבוּצָא עַמִי טְפוֹ:

יח לָא תִדְכְּרוּן קַדְמָיָתָא וּדְמִן אַוְלָא לָא תִסְתַּכְּלוּן:

יט הָא אֲנָא עָבִיד חַדְתָּא וּכְעַן תִּתְגְּלֵי הֲלָא תֵידְעוּנָהּ אַף אַשַׁוֵי בְמַדְבְּרָא אוֹרַח בְּצַדְיוּתָא נַהַרְוָן:

כ יְיַקְרוּן קֳדָמַי כַּד אַיְתֵב מְדִינָן דְּצַדְיָן אֲתַר דַּהֲוָאָה שָׁרְיָן יְרוּדִין וּבְנָת נַעֲמִין אֲרֵי יְהָבִית בְּמַדְבְּרָא מַיָא נַהֲרִין בְּצַדְיוּתָא לְאַשְׁקָאָה גַלְוַת עַמִי דְאִתְרְעֵיתִי בָהּ:

כא עַמָּא דֵין אַתְקְנֵית לְפוּלְחָנִי בְּתוּשְׁבַּחְתִּי יְהוֹן מִשְׁתָּעָן:

כב אֱמִיר עַל יְדֵי נְבִיַיָא וְלָא בְפּוּלְחָנִי עַרְעִיתוּן דְּבֵית יַעֲקֹב אֲרֵי לָאֵיתוּן בְּאוּלְפַן אוֹרַיְתִי יִשְׂרָאֵל:

כג לָא אַיְתֵיתָא קֳדָמַי אִמְרִין לְעָלְתָא וְנִכְסַת קוּדְשָׁךְ לָא יַקַרְתָּא קֳדָמַי לָא אַסְגֵיתִי עֲלָךְ בְּקוּרְבָּנִין וְלָא אַתְקְפֵית עֲלָךְ בִּלְבוֹנְתָּא:

כד לָא זְבֵינְתָּא קֳדָמַי בִּכְסַף קָנִי בְּסָם וּתְרַב נִכְסַת קוּדְשָׁךְ לָא דְהֵינְתָּא עַל מַדְבְּחִי בְּרַם אַסְגֵיתָא קֳדָמַי בְּחוֹבָךְ אַתְקֵפְתָּא קֳדָמַי בַּעֲוָיָתָךְ:

כה אֲנָא הוּא שָׁבֵיק לְחוֹבָךְ בְּדִיל שְׁמִי וְחֶטְאָךְ לָא יִדְכְּרוּן:

כו אֱמַר כְּעַן נְדוֹן כַּחֲדָא אִשְׁתָּעֵי אַתְּ בְּדִיל אִם תִּכּוּל וְתִזְכֵּי:

כז אֲבוּךְ קַדְמָאָה חָטָא וּמַלְפָךְ מְרַדוּ בְמֵימְרִי:

כח וְאַפֵּיס רַבְרְבֵי קוּדְשָׁא וְאֶמְסַר לְקַטָלָא יַעֲקֹב וְיִשְׂרָאֵל לְחִסוּדִין:

פרק מד

א וּכְעַן שְׁמַע יַעֲקֹב עַבְדִּי וְיִשְׂרָאֵל דְּאִתְרְעֵיתִי בֵיהּ:

ב כִּדְנַן אֲמַר יְיָ דְּעַבְדָךְ וּדְאַתְקְנָךְ מִמְעִין יְסַעְדִּינָךְ לָא תִדְחַל עַבְדִּי יַעֲקֹב וְיִשְׂרָאֵל דְאִתְרְעֵיתִי בֵיהּ:

ג אֲרֵי כְמָא דְמִתְיַהֲבִין מַיָא עַל אֲרַע בֵּית צַחֲוָנָא וּמִתְנַגְדִין עַל יַבֶּשְׁתָּא כֵּן אֶתֵּן רוּחַ קוּדְשִׁי עַל בְּנָךְ וּבִרְכָתִי עַל בְּנֵי בְנָךְ:

ד וְיִתְרַבּוּן צַדִיקַיָא רַכִּיכִין וּמְפַנְקִין כְּלַבְלַבֵי עֲסַב כְּאִילָן דִמְשַׁלַח שָׁרְשׁוֹהִי עַל נַגְרִין דְמַיִין:

ה דֵין יֵימַר מִדָּחֲלַיָא דַייָ אֲנָא וְדֵין יְצַלֵי בְשׁוּם יַעֲקֹב וְדֵין יְקָרֵיב קוּרְבָּנֵהּ קֳדָם יְיָ וּבִשְׁמָא דְיִשְׂרָאֵל יִתְקְרֵי:

ו כִּדְנַן אֲמַר יְיָ מַלְכָּא דְיִשְׂרָאֵל וּפַרְקֵהּ יְיָ צְבָאוֹת אֲנָא הוּא דְמִלְקַדְמִין אַף עַלְמֵי עָלְמַיָא דִּילִי אִינוּן וּבַר מִנִּי לֵית אֱלָהּ:

ז וּמַן כְּוָתִי דִּין עַרְעִינָהּ וִיחַוִינָהּ וִיסַדְרִינָהּ קֳדָמַי מִשַּׁוָיוּתִי עַמָּא דְמִן עַלְמָא וּדְאָתְיָן וְדַעֲתִידִין לְמֵיתֵי יְחַווּן לָנָא:

ח לָא תִדַחֲלוּן וְלָא תִתַּבְּרוּן הֲלָא מִבְּכֵן בְּסַרְתָּךְ וְחַוֵיתִי וְאַתּוּן סָהֲדִין קֳדָמַי הֲאִית אֱלָהָא בַּר מִנִּי וְלֵית דְּתַקִיף אֱלָהֵן דְּמִן קֳדָמַי מִתְיְהַב לֵיהּ תְּקוֹף:

ט עַבְדֵי צַלְמַיָא כּוּלְהוֹן לְמָא וּפָלְחֵיהוֹן דְּלָא יַהֲנוּן לְהוֹן וְסָהֲדִין אִינוּן בְּנַפְשָׁתֵיהוֹן דְּלָא חָזָן וְלָא יָדְעִין בְּדִין דְּיִבַּהֲתוּן:

י מַן עֲבַד דַּחֲלָא וְצַלְמָא אַתִיךְ בְּדִיל דְּלָא לַהֲנָאָה:

יא הָא כָּל פָּלְחֵיהוֹן יִבָּהֲתוּן וְאוּמָנִין עוּבְדָנִין מִבְּנֵי אֱנָשָׁא יִתְכַּנְסוּן כּוּלְהוֹן יְקוּמוּן יִתַּבְּרוּן יִבָּהֲתוּן כַּחֲדָא:

יב נַפְחָא מִבַּרְזְלָא חֲצִינָא עָבֵיד וּנְפַח נוּר בְּשִׁיחוּרִין וּבְמַקוּבִין מַתְקֵיף לֵיהּ וְעָבִיד לֵיהּ בִּתְקוֹף חֵילֵהּ דְּאִם יִכְפַּן עַבְדֵהּ וְלָא יֵיכוּל לָא יְהֵי בֵיהּ חֵיל וְאִם יִצְחֵי וְלָא יִשְׁתֵּי מַיָא יְהֵי מְשַׁלְהֵי:

יג נַגָר אָעִין נָפֵיץ בְּחוּטָא מְסַר לֵיהּ בְּמַשְׁקוּלְתָּא מְגַזֵי לֵיהּ בְּאִזְמֵילַיָא וּבִנְצוּרִין מְאַחֵיד לֵיהּ וְעָבֵיד לֵיהּ כִּדְמוּת גְבַר כְּתוּשְׁבְּחַת אִתְּתָא לְמֵיתַּב בְּבֵיתָא:

יד לְמִקַץ לֵיהּ אַרְזִין וּנְסִיב תְּרֵז וּבְלוּט וּמַתְקֵיף לֵיהּ בַּאֲעֵי חוּרְשָׁא נְצַב אוּרְנָא וּמִטְרָא יְרַבֵּי:

טו וֶהֱוֵי לֶאֱנָשָׁא לְאַדְלָקָא וּנְסֵיב מִנְהוֹן וּשְׁחֵין אַף אֲזָא וְאָפָא לְחֵם אַף עָבְדֵהּ דַחֲלָא וּסְגֵיד אִתְּכֵהּ צַלְמָא וּבְעָא מִנֵהּ:

טז פַּלְגֵהּ אוֹקִיד בְּנוּרָא עַל פַּלְגֵהּ בִּסְרָא אָכִיל טְוָא טָוִי וּסְבַע אַף שְׁחֵין וַאֲמַר אָח שַׁחֵינִית חֲזֵיתִי נוּר:

יז וּשְׁאָרֵהּ לְדַחֲלָא עָבַד לְצַלְמָא סְגִיד לֵיהּ וְאֶשְׁתַּעְבֵּד לֵיהּ וּבְעָא מִנֵהּ וַאֲמַר שֵׁיזְבָנִי אֲרֵי דְחַלְתִּי אָתְּ:

יח לָא יָדְעוּן וְלָא מִסְתַּכְּלִין אֲרֵי מְטַמְטְמָן מִלְּמֶחֱזֵי עֵינֵיהוֹן מִלְּאִסְתַּכָּלָא בְּלִבְּהוֹן:

יט וְלָא מֵתִיב לְלִבֵּהּ וְלָא מַדַע וְלָא סוּכְלְתָנוּ לְמֵימַר פַּלְגֵהּ אוֹקֵידַת בְּנוּרָא וְאַף אֲפִיתִי עַל גוּמְרוֹהִי לְחֵם טְוֵית בִּסְרָא וַאֲכַלֵית וּשְׁאֵרֵהּ לְתוֹעֵבָא אַעְבֵּיד לְיִבְלֵי אָעָא אֶסְגּוֹד:

כ הָא דְחַלְתָּא פַּלְגֵהּ קִטְמָא לִבֵּהּ שַׁטְיָא אַטְעֲיֵהּ וְלָא יְשֵׁיזֵיב יַת נַפְשֵׁהּ וְלָא יֵימַר הֲלָא שִׁקְרָא עֲבָדֵית בִּימִינִי:

כא אִדְכַּר אִלֵין יַעֲקֹב וְיִשְׂרָאֵל אֲרֵי עַבְדִּי אַתְּ אַתְקֵינְתָּךְ לְמֶהֱוֵי עֲבֵיד פְּלַח קֳדָמַי אַתְּ יִשְׂרָאֵל לָא תִתְנְשֵׁי דְחַלְתִּי:

כב מְחֵיתִי כְעֵיבָא חוֹבָךְ וְכַעֲנָן עֲדֵי כָּל חֶטְאָךְ תּוּב לְפוּלְחָנִי אֲרֵי פְרַקְתָּךְ:

כג שַׁבַּחוּ שְׁמַיָא אֲרֵי עֲבַד יְיָ פּוּרְקַן לְעַמֵהּ יַבִּיבוּ יְסוֹדֵי אַרְעָא בּוּעוּ טוּרַיָא תּוּשְׁבַּחְתָּא חוּרְשָׁא וְכָל אִילָנַיָא דְבֵהּ אֲרֵי פְרַק יְיָ יַעֲקֹב וּבְיִשְׂרָאֵל יִשְׁתַּבַּח:

כד כִּדְנַן אֲמַר יְיָ דְּפַרְקָךְ וּדְאַתְקְנָךְ מִמְעַיִין אֲנָא יְיָ עָבֵיד כּוֹלָא תְּלֵית שְׁמַיָא בְּמֵימְרִי שַׁכְלְלֵית אַרְעָא בִּגְבוּרְתִּי:

כה מְבַטֵל אָתְוָת בַּדִּין וְקִסוּמִין מְשַׁגֵשׁ מֵתִיב חַכִּימָא לַאֲחוֹרָא וְדַעְתְּהוֹן מְקַלְקֵל:

כו מְקַיֵם פִּתְגָמֵי עַבְדּוֹהִי צַדִיקַיָא וּמְלַךְ שְׁלוּחוֹהִי מַשְׁלִים דַאֲמַר לִירוּשְׁלֶם תִּתּוֹתַב וּלְקִרְוַיָא דְבֵית יְהוּדָה יִתְבַּנְיָן וְחָרְבָתָהָא אֲקוֹמֵם:

כז דַּאֲמַר עַל בָּבֶל תֶּחְרוֹב וְנַהֲרָתָא אֲיַבֵּשׁ:

כח דַּאֲמַר עַל כּוֹרֶשׁ לְמִתַּן לֵיהּ מַלְכוּ וְכָל רְעוּתִי יְקַיֵם וְלִדְאֲמַר לִירוּשְׁלֶם תִּתְבְּנֵי וְהֵיכְלָא יִשְׁתַּכְלֵל:

פרק מה

תרגום יונתן/ישעיהו/מה

פרק מו

תרגום יונתן/ישעיהו/מו

פרק מז

תרגום יונתן/ישעיהו/מז

פרק מח

תרגום יונתן/ישעיהו/מח

פרק מט

תרגום יונתן/ישעיהו/מט

פרק נ

תרגום יונתן/ישעיהו/נ

פרק נא

תרגום יונתן/ישעיהו/נא

פרק נב

תרגום יונתן/ישעיהו/נב

פרק נג

תרגום יונתן/ישעיהו/נג

פרק נד

א שַׁבַּחִי יְרוּשְׁלֵם דַהֲוַת כְּאִתָּא עֲקָרָה דְלָא יְלֵידַת בוּעִי תוּשְׁבַּחְתָּא וְדוּצִי דַהֲוַת כְּאִתָּא דְלָא עֲדִיאַת אֲרֵי סַגִיאִין יְהוֹן בְּנֵי יְרוּשְׁלֵם צְדִיתָא מִבְּנֵי כְרַכָּא יְתִיבְתָּא אֲמַר יי:

ב אַפְתִּי אֲתַר בֵּית מֵישְׁרָךְ וּמִקִרְוֵי אַרְעִיךְ יָתְבֵי לָא תִמְנְעִין אַסְגָא עַם מַשִׁרְיָתִיךְ וְשִׁלְטוֹנִיךְ תַקִיפִי:

ג אֲרֵי לְדָרוֹמָא וּלְצִפּוּנָא תִּתְקְפִין וּבְנָךְ עַמְמִין יֵירְתוּן וְקִרְוִין דְצַדְיָן יֵיתְבוּן:

ד לָא תִדְחֲלִין אֲרֵי לָא תִבְהֲתִין וְלָא תִתְכַּנְעִין אֲרֵי לָא תִתְכַּלְמִין אֲרֵי בַהֲתַת עוּלֵמוּתִיך תִּתְנְשִׁין וְחִיסוּדֵי אַרְמְלוּתִיךְ לָא תִדְכְּרִין עוֹד:

ה אֲרֵי מָרִיךְ דְעַבְדִיךְ יי צְבָאוֹת שְׁמֵהּ וּפָרְקִיךְ קַדִישָׁא דְיִשְׂרָאֵל אֱלָהּ כָּל אַרְעָא יִתְקְרֵי:

ו אֲרֵי כְאִתָּא שְׁבִיקָא וְעָיְקַת רוּחַ עַרְעָךְ שְׁכִנְתָּא דַיי וּכְאִתַּת עוּלֵמִין דְאִתְרַחֲקַת אֵמַר אֱלָהָיִךְ:

ז בְשָׁעָה זְעֵירָא רְחַקְתִּיךְ וּבְרַחֲמִין סַגִיאִין אֲקָרֵב גַלְוָתָךְ:

ח בִרְגַז זְעֵיר סַלְקִית אַפֵּי שְׁכִנְתִּי זְמַן זְעֵירָא מִנִיךְ וּבְטַבְוַת עֲלָם דְלָא פְסִקָן אֲרַחֵם עֲלָך אֲמַר פָרְקִיךְ יי:

ט כְּיוֹמֵי נֹח דָא קֳדָמַי דְקַיְמִית בְמֵימְרִי דְלָא יֶעֱדוּן מֵי טוֹפָנָא דְהֲווֹ בְיוֹמֵי נֹח עוֹד עַל אַרְעָא כֵּן קַיְמִית בְמֵימְרִי דְלָא יֵחוֹל רוּגְזִי עֲלָךְ וְלָא אֶזוֹף בִיךְ:

י אֲרֵי טוּרַיָא יֶעֱדוּן וְרָמָתָא יִתְפַּרְקוּן וְטוּבִי מִנִיךְ יְרוּשְׁלֵם לָא יֶעֱדִי וּקְיַם שְׁלָמִי לָא יִתְרְחַק אֲמֵר דְעָתִיד לְרַחֲמָא עֲלָךְ יי:

יא חֲשִׁיכָתָא מְקַבְלָא עוּלְבַן קַרְתָא דְאָמְרִין עֲלָהּ עַמְמַיָא לָא תִתְנְחַם הָא אֲנָא כָּבֵשׁ בִצְדִידָא אַבְנֵי רִצְפָּתִיךְ וַאֲשַׁכְלְלִינִיךְ בְּאַבְנִין טָבִין:

יב וֶאֱשַׁוֵי בְמַרְגְלִין אָעָךְ וְתַרְעַיִךְ לְאַבְנֵי גְמַר וְכָל תְּחוּמִיךְ לְאַבְנֵי צְרוֹך:

יג וְכָל בָּנַיִךְ אַלְפִין בְאוֹרַיְתָא דַיי וְסַגֵי יְהֵי שְׁלָם בְנָךְ:

יד בְזָכוּתָא תִּתַקְנִין אִתְרַחֲקִי מֵעוּשְׁקָא אֲרֵי לָא תִדְחֲלִין וּמִתְבִירָא אֲרֵי לָא יֵעוּל עֲלָךְ:

טו הָא אִתְכַּנָשָׁא יִתְכַּנְשׁוּן לִיךְ גַלְוַת עַמִיךְ לְסוֹפָא מַלְכֵי עַמְמַיָא דְמִתְכַּנְשִׁין לַאֲעָקָא לִיךְ יְרוּשְׁלֵם בְּגֵוִיךְ יִתְרְמוּן:

טז הָא אֲנָא בָרֵית נַפָּחָא נָפֵח נוּר בִּשְׁחוֹרִין וּמַפִּיק מָנָא לְצוֹרְכֵהּ וַאֲנָא בָּרֵית מְחַבְּלָא לְחַבָּלָא:

יז כָּל זְיַן דְיִתַּקַן עֲלָךְ יְרוּשְׁלֵם לָא יִצְלַח וְכָל לִישָן דִיקוּם עִמָךְ לְדִינָא תְּחַיְבִינֵהּ דָא אַחְסָנַת עֲבָדַיָא דַיי וְזַכְוַתֵיהוֹן מִן קֳדָמַי אֲמֵר יי:

פרק נה

א וַי כָּל דְצָבִי לְמֵילַף יֵיתֵי וְיֵלֵף וּדְלֵית לֵיהּ כְסַף אֱתוֹ שְׁמָעוּ וַאֲלִיפוּ וֶאֱתוֹ שְׁמָעוּ בְלָא בְדָמִין וּבְלָא בְמָמוֹן אוּלְפַן דְטַב מֵחֵמַר וּמֵחָלָב:

ב לְמָא תִתְקְלוּן כַּסְפְּכוֹן בְלָא לְמֵיכַל וְלֵאוּתְכוֹן בְלָא לְמִשְׂבַע קַבִּילוּ קַבְלָא לְמֵימְרִי וֶאֱכוֹלוּ דְטַב וְתִתְפַּנֵק בְדִדְהֵין נַפְשְׁכוֹן:

ג אַרְכִּינוּ אוּדְנֵיכוֹן וְקַבִּילוּ לְמֵימְרִי שְׁמָעוּ וְתִתְקַיֵם נַפְשְׁכוֹן וְאֶגְזַר לְכוֹן קְיַם עֲלָם טַבְוַת דָוִד דִמְהֵימְנָן:

ד הָא רַב לְעַמְמַיָא מֵנִיתֵהּ מְלַך וְשַׁלִיט עַל כָּל מַלְכְּוָתָא:

ה הָא עַם דְּלָא תֵידַע יִפְלְחִינָךְ וְעַם דְלָא יֵדְעוךְ יִרְהֲטוּן לְאַסְקָא לָךְ מִסִין בְדִיל יי אֱלָהָך וּלְקַדִישָׁא דְיִשְׂרָאֵל אֲרֵי שַׁבְחָך:

ו תְּבָעוּ דְּחַלְתָּא דַּיי עַד דְּאַתּוּן חַיִּין בְּעוֹ מִן קֳדָמוֹהִי עַד דְּאַתּוּן קַיָּמִין:

ז יַשְׁבִיק רַשִׁיעָה אוֹרְחֵהּ דְּרִשְׁעָא וּגְבַר אָנֵיס עֶשְׁתּוֹנוֹהִי וִיתוּב לְפוּלְחָנָא דַיי וִירַחֵם עֲלוֹהִי וְלִדְחַלְתָּא דֶאֱלָהָנָא אֲרֵי מַסְגֵי לְסַלָחָא:

ח אֲרֵי לָא מַחְשְׁבָתַי מַחְשָבָתְכוֹן וְלָא אוֹרְחָתְכוֹן תַּקָנָן כְּאוֹרְחַת טוּבִי אֲמַר יי:

ט אֲרֵי כְמָא דְרָמִין שְׁמַיָא מִן אַרְעָא כֵּן תַּקְנָן אוֹרְחָתַי מֵאוּרְחַתְכוֹן וּמַחְשָבָתַי תַּקָנָן מִמַּחְשְׁבָתְכוֹן:

י אֲרֵי כְּמָא דְנָחֵית מִטְרָא וְתַלְגָא מִן שְׁמַיָא וּלְתַמָן לָא אֶפְשַׁר לֵיהּ דִיתוּב אֱלָהֵין מְרַוֵי יַת אַרְעָא וּמַרְבֵּי לָהּ וּמוֹעִילָהּ וְיָהַב בַּר זַרְעָא כְּמִסַּת לְזָרֵע וְלַחְמָא כְּמִסַּת לְמֵיכָל:

יא כֵּן הֲוֵי פִּתְגָם דְנָפֵק מִן קֳדָמַי לָא אֶפְשַׁר דִּיתוּב לִקְדָמַי רֵיקָן אֱלָהֵן עָבַד יַת דְרָעֵינָא וּמַצְלַח לִדְשָׁלַחְנָא:

יב אֲרֵי בְחֶדְוָא תִפְקוּן מִבֵּינֵי עַמְמַיָא וּבִשְׁלָמָא תִּתּוֹבְלוּן לְאַרְעֲכוֹן טוּרַיָּא וְרָמָתָא יְבוּעוּן קֳדָמֵיכוֹן תּוּשְׁבָּחָא וְכָל אִילָנֵי חַקְלָא יִשְׁעַנוּן בְעַנְפֵיהוֹן:

יג חֲלַף רְשִׁיעַיָא יִתְקַיְמוּן צַדִּיקַיָא וַחֲלַף חַיָבַיָא יִתְקַיְמוּן דַּחֲלֵי חֶטְאָה וִיהֵי קֳדָם יי לְשׁוּם לְאָת עֲלַם דְּלָא יִפְסוֹק:

פרק נו

א כדנן אמר יי טרו דינא עבידו צדקתא ארי קריב פורקני למיתי וזכותי לאתגלאה:

ב טובי אנש דיעבד דא ובר אנשא דיתקף בה יטר שבתא מאחלותה ויטר ידוהי מלמעבד כל דביש:

ג ולא יימר בר עממין דמתוסף על עמא דיי למימר אפרשא יפרשניי יי מעל עמה ולא יימר סריסא הא חשיב כאע יביש:

ד ארי כדנן אמר יי לסריסיא דיטרון ית יומי שביא דילי ומתרען בדצבנא ומתקפין בקימי:

ה ואתן להון בבית מקדשי ובארע בית שכנתי אתר ושום דטב מבנין ומבנן שום עלם אתן להון דלא יפסוק:

ו ובני עממיא דמתוספין על עמה דיי לשמשותה ולמרחם ית שמא דיי למהוי ליה לעבדין כל דיטר שבתא (לאחלותה) [מאחלותה] ומתקפין בקימי:

ז ואיתינון לטורא דקודשי ואחדינון בבית צלותי עלותהון ונכסת קודשיהון יתסקון לרעוא על מדבחי ארי בית מקדשי בית צלו יתקרי לכל עממיא:

ח אמר יי אלהים דעתיד לכנשא מבדרי ישראל עוד אקרב גלותהון לכנשא יתהון:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פרק נז

תרגום יונתן/ישעיהו/נז

פרק נח

תרגום יונתן/ישעיהו/נח

פרק נט

תרגום יונתן/ישעיהו/נט

פרק ס

תרגום יונתן/ישעיהו/ס

פרק סא

תרגום יונתן/ישעיהו/סא

פרק סב

תרגום יונתן/ישעיהו/סב

פרק סג

תרגום יונתן/ישעיהו/סג

פרק סד

תרגום יונתן/ישעיהו/סד

פרק סה

תרגום יונתן/ישעיהו/סה

פרק סו

תרגום יונתן/ישעיהו/סו