מ"ג ישעיהו מג יד


יד. כֹּה אָמַר יְהוָה גֹּאַלְכֶם קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל לְמַעַנְכֶם שִׁלַּחְתִּי בָבֶלָה וְהוֹרַדְתִּי בָרִיחִים כֻּלָּם וְכַשְׂדִּים בָּאֳנִיּוֹת רִנָּתָם.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כה אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם

מנוקד: כֹּה אָמַר יְהוָה גֹּאַלְכֶם קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל לְמַעַנְכֶם שִׁלַּחְתִּי בָבֶלָה וְהוֹרַדְתִּי בָרִיחִים כֻּלָּם וְכַשְׂדִּים בָּאֳנִיּוֹת רִנָּתָם.

עם טעמים: כֹּֽה־אָמַ֧ר יְהוָ֛ה גֹּאַלְכֶ֖ם קְד֣וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֑ל לְמַעַנְכֶ֞ם שִׁלַּ֣חְתִּי בָבֶ֗לָה וְהוֹרַדְתִּ֤י בָֽרִיחִים֙ כֻּלָּ֔ם וְכַשְׂדִּ֖ים בָּאֳנִיּ֥וֹת רִנָּתָֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

כִּדְנַן אֲמַר יְיָ פָּרִיקְכוֹן קַדִישָׁא דְיִשְׂרָאֵל בְּדִיל חוֹבֵיכוֹן אַגְלֵיתִי יַתְכוֹן לְבָבֶל וְאַחֲתֵית בִּמְשׁוֹטִין כּוּלְהוֹן וְכַסְדָּאֵי בִּסְפִינֵי תּוּשְׁבַּחְתְּהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למענכם שלחתי בבלה" - י"ת בדיל חוביכון אגליתי יתכון לבבל

"והורדתי בריחים כולם" - ואחתית במשוטין כולהון משוטין הוא עץ שמנהיג את הספינה ומיישרה

"וכשדים" - הוליכו אתכם באניות רנתם וגם יש לפרשו על בשורת הגאולה

"למענכם שלחתי" - אשלח מלכי מדי לבבל ואוריד הכשדים בספינות ומשוטין לגולה לארץ מדי וכשדים אוריד באניות שהיתה רינתם בהם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כה אמר ה'", מביא ראיה מן שתי הגאולות שעברו שהם גאולת בבל וגאולת מצרים על קיום הגאולה העתידה, והנה גאולת בבל היתה בדרך הטבע וגאולת מצרים היתה למעלה מדרך הטבע, ולכן הקדים גאולת בבל, למען יוסיף והולך במליצתו כדרכו, אומר הנה "למענכם שלחתי בבלה" מה ששלחתי בבלה והורדתי בריחיהם ומבצריהם והורדתי הכשדים לגלות באניות רנתם, "זה היה למענכם" למען אגאלכם משם, ויען שגאולת בבל היתה ראויה או מצד הזכות או מצד ההבטחה, לז"א.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והורדתי בריחים כולם" - כל בני בבל הורדתים כולם בספינות וכשדים השמיעו קול צעקתם בהאניות שהלכו בהם בגולה

"למענכם" - למען תצאו מן הגולה שלחתי את כורש לבבל להחריבה

מצודת ציון

"בריחים" - ענינו כמו ספינות ע"ש שכל מהלכם הוא ע"י הרוח

"באניות" - בספינות

"רנתם" - ענין קול צעקה ויללה כמו קומי רוני בלילה (איכה ב')