מ"ג ישעיהו נד יד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: בצדקה תכונני רחקי מעשק כי לא תיראי וממחתה כי לא תקרב אליך

מנוקד: בִּצְדָקָה תִּכּוֹנָנִי רַחֲקִי מֵעֹשֶׁק כִּי לֹא תִירָאִי וּמִמְּחִתָּה כִּי לֹא תִקְרַב אֵלָיִךְ.

עם טעמים: בִּצְדָקָ֖ה תִּכּוֹנָ֑נִי רַחֲקִ֤י מֵעֹ֙שֶׁק֙ כִּֽי־לֹ֣א תִירָ֔אִי וּמִ֨מְּחִתָּ֔ה כִּ֥י לֹֽא־תִקְרַ֖ב אֵלָֽיִךְ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בְזָכוּתָא תִּתַקְנִין אִתְרַחֲקִי מֵעוּשְׁקָא אֲרֵי לָא תִדְחֲלִין וּמִתְבִירָא אֲרֵי לָא יֵעוּל עֲלָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רחקי מעושק" - כמו (לעיל נב) התנערי מעפר תרחקי מן העושקים אותך (רחקי מעושק תרחק מלעשוק בני אדם כדרך שעושים רשעים שאוספים ממון מגזל אבל אתם לא תצרכו לגזול כי לא תיראו מדלות ועניות וממחתה כי לא תבא ולא תקרא אליך אברבנאל)

"(בצדקה" - שתעשה תהיה נכונה בגאולת עולם ותהיה רחוקה מעושק בני אדם כי לא תראי אפי' פחד ויראה לא יהיה לך מהם ותהיה רחוקה ממחתה שלא תקרב אליך איל"ה שלוחה)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בצדקה תכונני", הבנין שהזכרתי שתבנה ציון מאבני חפץ, גמר הבנין יהיה על ידי הצדקה שהם המע"ט בין אדם למקום, שבזכותה תמלט ג"כ משני מחריבים הבאים מבחוץ,

  • א) עי"כ "רחקי" א"ע "מעשק" כי עי"כ לא תירא מן העושק ממונך.
  • ב) עי"כ תרחקי גם "ממחתה" שהוא הבא על נפשך להרגך כי המחתה לא תוכל לקרב אליך:


ביאור המילות

"תכונני". פעל כונן בא על גמר הבנין, בונה עיר וכונן קריה (חבקוק ב' יב), בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן (משלי כד ג').

"רחקי", ציוי במקום עתיד, כמו ומות בהר, ושים בסלע קנך:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"רחקי מעושק" - תהיה מרוחקת מן העושקים אשר לא תיראי מהם כלל וכלל

"וממחתה" - ותהיה מרוחקת ממחתה כי לא תוכל להתקרב אליך ותהיה א"כ מרוחקת ממנה

"בצדקה" - בעבור הצדקה שתעשי תהיה נכונה בכל טובה

מצודת ציון

"תכונני" - מלשון הכנה

"כי לא תיראי" - אשר לא תיראי

"וממחתה" - ענין שבר ופחד כמו ואל תחת (יהושע א)