מ"ג ישעיהו כח ח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום

מנוקד: כִּי כָּל שֻׁלְחָנוֹת מָלְאוּ קִיא צֹאָה בְּלִי מָקוֹם.

עם טעמים: כִּ֚י כָּל־שֻׁלְחָנ֔וֹת מָלְא֖וּ קִ֣יא צֹאָ֑ה בְּלִ֖י מָקֽוֹם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ארי כל פתוריהון מלן מיכל מגעל ומשקץ לית להון אתר די נקי מן אונס:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי כל שולחנות" - שלהם של זבחי מתים הם שהם כקיא צואה

"בלי מקום" - אין הדעת סובלתן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כי כל שלחנות מלאו קיא וצואה", משכרותם, ואין להם לזה מקום מיוחד מוצנע, רק מטנפים א"ע בכל מקום בגלוי:


ביאור המילות

"קיא צאה". כמו ראובן שמעון:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בלי מקום" - אין מקום פנוי ונקי מאלה

"קיא צואה" - הקאה ושלשול היציאה כדרך היין המביא הקאה ושלשול מלמטה

"כי כל שלחנות" - אשר הם מסובים עליהם

מצודת ציון

"קיא" - הוא המאכל החוזר מן הגוף דרך הפה

"צואה" - כמו וצואה והיא צואת הגוף