מ"ג ישעיהו מג ז


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו

מנוקד: כֹּל הַנִּקְרָא בִשְׁמִי וְלִכְבוֹדִי בְּרָאתִיו יְצַרְתִּיו אַף עֲשִׂיתִיו.

עם טעמים: כֹּ֚ל הַנִּקְרָ֣א בִשְׁמִ֔י וְלִכְבוֹדִ֖י בְּרָאתִ֑יו יְצַרְתִּ֖יו אַף־עֲשִׂיתִֽיו׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

כָּל דָּא בְּדִיל אֲבָהַתְכוֹן צַדִיקַיָא דְּאִתְקְרֵי שְׁמִי עֲלֵיהוֹן וְלִיקָרִי בְרֵיתִינוּן אַתְקְנִית גַּלְוַתְהוֹן אַף עֲבָדֵית לְהוֹן נִסִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו" - כל הצדיקים הנקראים בשמי וכל העשוי לכבודי יצרתיו אף עשיתיו תכנתיו בכל הצריך לו והכנתי הכל כלומר אע"פ שעברו בגולה ובצרה כבר הכנתי להם כל צרכי גאולתם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כל", אומר לא לבד שאצוה לארבע רוחות השמים שיוציאו את הגולים, אבל דעו "כי כל הנקרא בשמי" היינו כל הבריאה העליונים והתחתונים כל המתיחס אל שמי שאני בראתיו, וכל אשר "לכבודי בראתיו" שהוא כל הבריאה אשר בראתיה לכבודי שיתגלה ע"י המציאות כבוד ה', הנה כל המציאות כולו יצרתיו וגם עשיתיו רק למען.


ביאור המילות

"בראתיו יצרתיו אף עשיתיו". ההבדל ביניהם, כי ברא, היא הוצאת החומר ועצם הדבר יש מאין. ויצר, היא הצורה המתדבקת. ועושה, הוא הגומר את הדבר ופועל הצורה הבלתי מתדבקת. הבריאה יש מאין בראתיו הכל לכבודי, ואח"כ תקנתי ועשיתי וגמרתי הכל שיהיו כלים עוזרים להוציא עם עור:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בראתיו וגו'" - ר"ל כבר הכנתי לו כל צרכי הגאולה אין מחסור

"ולכבודי" - הנעשה להתכבד ולהתפאר בהם כמ"ש ישראל אשר בך אתפאר (לקמן מט)

"כל הנקרא בשמי" - כל ישראל הנקראים בשם עם ה'