מ"ג ישעיהו נה ב


ב. לָמָּה תִשְׁקְלוּ כֶסֶף בְּלוֹא לֶחֶם וִיגִיעֲכֶם בְּלוֹא לְשָׂבְעָה שִׁמְעוּ שָׁמוֹעַ אֵלַי וְאִכְלוּ טוֹב וְתִתְעַנַּג בַּדֶּשֶׁן נַפְשְׁכֶם.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: למה תשקלו כסף בלוא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם

מנוקד: לָמָּה תִשְׁקְלוּ כֶסֶף בְּלוֹא לֶחֶם וִיגִיעֲכֶם בְּלוֹא לְשָׂבְעָה שִׁמְעוּ שָׁמוֹעַ אֵלַי וְאִכְלוּ טוֹב וְתִתְעַנַּג בַּדֶּשֶׁן נַפְשְׁכֶם.

עם טעמים: לָ֤מָּה תִשְׁקְלוּ־כֶ֙סֶף֙ בְּֽלוֹא־לֶ֔חֶם וִיגִיעֲכֶ֖ם בְּל֣וֹא לְשָׂבְעָ֑ה שִׁמְע֨וּ שָׁמ֤וֹעַ אֵלַי֙ וְאִכְלוּ־ט֔וֹב וְתִתְעַנַּ֥ג בַּדֶּ֖שֶׁן נַפְשְׁכֶֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

לְמָא תִתְקְלוּן כַּסְפְּכוֹן בְלָא לְמֵיכַל וְלֵאוּתְכוֹן בְלָא לְמִשְׂבַע קַבִּילוּ קַבְלָא לְמֵימְרִי וֶאֱכוֹלוּ דְטַב וְתִתְפַּנֵק בְדִדְהֵין נַפְשְׁכוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה תשקלו כסף" - למה תגרמו לכם לשקול כסף לאויביכם בלא לחם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"למה תשקלו כסף", לנביאי השקר והם נותנים לכם בעדו דבר שאינו לחם לנפש, ויותר מזה כי אתם תתנו להם גם כל "יגיעכם", והם נותנים לכם בעבורו דבר "שאינו לשבעה", ר"ל לא לבד שאינו לחם, כי גם שאינו ראוי לשביעה ואכילה כלל, (כי נביאי השקר מכרו נבואתם והבליהם בכסף מלא, לא כן נביא ה' שלמד והורה בחנם).

"שמעו שמוע אלי" עתה באר דבריו מה שאמר הוי כל צמא לכו למים, שהוא שתשמעו אלי, ובזה "ואכלו (מאכל) טוב" הראוי לשביעה (וזה נגד הלחם) וגם "תתענג בדשן נפשכם" (זה נגד יין וחלב):


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותתענג וגו'" - זהו תענוג הנשמה בעולם הבא

"ואכלו טוב" - כן יקרא חכמת התורה כמ"ש כי לקח טוב וגו' תורתי אל תעזובו (משלי ד)

"ויגיעכם" - למה תתנו הון הבאה ביגיעה בעבור דבר שאין משביע ועל החכמות הנכריות יאמר וכפל הדבר במ"ש

"שמעו וגו'" - ללמוד חכמת התורה

"למה תשקלו כסף" - מה לכם בזה שתשקלו כסף בחנם בלא מאכל לחם ר"ל למה תרבו לתת מחיר בעבור לימוד חכמות נכריות שאין בהם תועלת

מצודת ציון

"ותתענג" - מלשון עונג ותפנוק

"בדשן" - בשומן כמו ואכל ושבע ודשן (דברים לא)