פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

ז ויהי כמחלם הרהור לילי המון כל עממיא דמתכנשין על קרתא דמדבחא בה וכל משריתהון וחיליהון ודמעיקין להון:

ח ויהי כמא די יחלום כפנא והא אכיל ומתער וחסירא נפשה וכמא דיחלום צחיא והא שתי ומתער והא משלחי ונפשי משלהיא כן יהי המון כל עממיא דמתכנשין על טורא דציון:

ט אתרפו ושחו אשתגישו איזדמימו ואשתממו רווי ולא מן חמר טעו ולא מן עתיק:

י ארי רמא ביניכון יי רוח דטעו ואטמר מנכון ית נבייא ויתא ספריא וית מלפיא דהוו מלפין לכון אולפן אוריתא טמר:

יא והות לכון נבואת כולא כפתגמי ספרא דחתים דאם יתנון יתה לדידע ספרא למימר קרי כען דין ויימר לית אנא יכיל ארי חתים הוא:

יב ויתיהב ספרא לדלא ידע ספרא למימר קרי כען דין ויימר לית אנא ידע ספרא:

יג ואמר יי חלף דאתרברב עמא הדין בפומהון ובספותהון מיקרין קדמי ולבהון אתרחק מדחלתי והות דחלתהון קדמי כתפקידת גברין מלפין:

יד בכן הא אנא מוסיף לממחי ית עמא הדין מחן מפרשן ותיבר חוכמתא מחכימיהון וסכלתנתא מסכלתניהן תטמר:

טו וי דמדמן לאטמרא עצא מן קדם יי והוו כדבקבלא עובדיהון ואמרין לית דחזי לנא ולית דידע בעובדנא:

טז הלמהפך עובדיכון אתון בען הא כמא דטינא ביד פחרא כן אתון חשיבין קדמי האפשר דיימר טינא לעבדיה לא עבדתני ובריתא דתימר לברהא לא חכימתא לי:

יז הלא עוד ציבחר כזעיר ויתוב לבנן למהוי ככרמלא וכרמלא קרוין סגיאין יתיב:

יח וישמעון בעדנא ההיא דכחרשין מלי ספר ומקביל ומחשוך עיני סמן יחזין:

יט ויוספון מקבלי עולבן במימרא דיי חדוא וחשיכי בני אנשא במימר קדישא דישראל יבעון:

כ ארי סף מעיקא ואשתיצי בזזא וספו כל דהוו משחרין למינס:

כא מחיבין בני אנשא במליהון ולדמוכח להון בית דינא בתרעא פתגמי אוריתא בען ליה תקלא ואסטיאו בשקר דין זכאי:

כב בכן כדנן אמר יי על בית יעקב דפריק ית אברהם לא מכען יבהתון דבית יעקב ולא מכען אפיהון ישתנון:

כג ארי במחזוהי גבורן דאעביד לבנוהי טבות אברהם לזרעיה בתרוהי על ארעהון ביניהון יקדשון שמי ויימרון קדיש על קדישא דיעקב ועל אלהא דישראל יימרון תקיף:

כד וידעון דלא אליפו רוח דסוכלתנו ודהוו אמרין לית כל אלין יקבלון אולפן: