מ"ג ישעיהו מד כב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך

מנוקד: מָחִיתִי כָעָב פְּשָׁעֶיךָ וְכֶעָנָן חַטֹּאותֶיךָ שׁוּבָה אֵלַי כִּי גְאַלְתִּיךָ.

עם טעמים: מָחִ֤יתִי כָעָב֙ פְּשָׁעֶ֔יךָ וְכֶעָנָ֖ן חַטֹּאותֶ֑יךָ שׁוּבָ֥ה אֵלַ֖י כִּ֥י גְאַלְתִּֽיךָ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

מְחֵיתִי כְעֵיבָא חוֹבָךְ וְכַעֲנָן עֲדֵי כָּל חֶטְאָךְ תּוּב לְפוּלְחָנִי אֲרֵי פְרַקְתָּךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחיתי כעב פשעיך" - במצרים ובמדבר גם עתה שובה אלי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"מחיתי", ואעפ"י שעונותיכם מבדילים עתה ביניכם לבין אלהיכם, ולא אוכל להשכין שכינתי בתוככם, עד שהם דומים כעב וכענן המאפילים בפני קרני השמש, כן יסוככו ביני וביניכם, מ"מ "אמחה את הפשעים" כאשר ימחה העב והענן ע"י הרוח המפזר אותם כן אמחה את "פשעיך" הגדולים שדומים "כעב". ואת "חטאתיך" השוגגים שדומים "כענן" שאינו מאפיל כמו העב, רק בתנאי אם תשוב אלי בתשובה, "כי אז גאלתיך", אז אם תשוב הנה כבר גאלתיך, כי הגאולה מוכנת ועקר הדבר תלוי בתשובה, ואז בעת הגאולה לא יעבדו עוד לכוכבים ומזלות, כי אז.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שובה אלי" - לכן שוב אלי כי אני הוא הגואל אותך

"וכענן וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"מחיתי כעב" - מעולם מחיתי פשעיך כעב הזה הנמחה במים

מצודת ציון

"מחיתי" - ענין מחיקה וכן אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך (לעיל מג)

"כעב וכענן" - הם ענין אחד וכפל במ"ש