מ"ג ישעיהו נו ח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: נאם אדני יהוה מקבץ נדחי ישראל עוד אקבץ עליו לנקבציו

מנוקד: נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה מְקַבֵּץ נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל עוֹד אֲקַבֵּץ עָלָיו לְנִקְבָּצָיו.

עם טעמים: נְאֻם֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה מְקַבֵּ֖ץ נִדְחֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל ע֛וֹד אֲקַבֵּ֥ץ עָלָ֖יו לְנִקְבָּצָֽיו׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אמר יי אלהים דעתיד לכנשא מבדרי ישראל עוד אקרב גלותהון לכנשא יתהון:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עוד אקבץ עליו" - מן העכו"ם שיתגיירו ונלוו עליהם

"לנקבציו" - נוספים על קבוצי ישראל

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"עוד אקבץ עליו", על נקבציו שיתקבץ מישראל עוד אקבץ עליו גרים:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עוד אקבץ עליו" - על ישראל אקבץ עוד להיות נוספים על הנקבצים מישראל

"מקבץ" - המקבץ את ישראל הנדחים בין העכו"ם