מ"ג ישעיהו ו יא<< · מ"ג ישעיהו · ו · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואמר עד מתי אדני ויאמר עד אשר אם שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאֹמַר עַד מָתַי אֲדֹנָי וַיֹּאמֶר עַד אֲשֶׁר אִם שָׁאוּ עָרִים מֵאֵין יוֹשֵׁב וּבָתִּים מֵאֵין אָדָם וְהָאֲדָמָה תִּשָּׁאֶה שְׁמָמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאֹמַ֕ר עַד־מָתַ֖י אֲדֹנָ֑י וַיֹּ֡אמֶר עַ֣ד אֲשֶׁר֩ אִם־שָׁא֨וּ עָרִ֜ים מֵאֵ֣ין יוֹשֵׁ֗ב וּבָתִּים֙ מֵאֵ֣ין אָדָ֔ם וְהָאֲדָמָ֖ה תִּשָּׁאֶ֥ה שְׁמָמָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ואמרית עד אימתי יי ואמר עד דיצדון קרויא מבלי יתיב ובתיא מבלי אנשא וארעא תחרוב ותצדי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד מתי" - יכבידו את לבם ולא ישמעו

"ויאמר" - ידעתי כי לא ישיבו עד תבא פורענות עליהם וילכו בגולה ושאו עריהם מאין יושב

"שאו תשאה" - לשון גלמוד מאין יושב

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד אשר וגו'" - ר"ל לבם יהיה אטום עד שיבוא הפורעניות ויהיו עריהם חרבה ובתיהם שממה

"עד מתי" - יהיה לבם אטום מלהבין 

מצודת ציון

"אם" - כמו אשר וכפל המלה בשמות נרדפים כמו אדמת עפר (דנייאל יב)

"שאו תשאה" - ענין שממון וכן ושאיה יוכת שער (לקמן כד)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמר עד מתי ה'", אתנהג עמהם כן שאומר להם שישמעו ולא יבינו, הלעולם יהיו סוררים והולכים? "ויאמר עד אשר אם שאו ערים", השיב לו ה', כן תנבא והם לא יבינו, עד יחרבו עריהם ויתקיים כל הנאמר פה עד כאלה וכאלון, ואז ישאר זרע קודש מצבתה שהם ישמעו ויבינו וידעו.

"אם שאו", תחלה יחרבו הערים, ועוד ישארו בתים יחידים, ואח"כ "גם הבתים יחרבו מאין אדם", ועדן ימצאו רועים ועדריהם ואח"כ "האדמה" בכלל "תשאה שממה":

ביאור המילות

"עד אשר אם", כפל אשר אם מורה אם כבר יהיה זה, יהיה זה, אם הוא מלת התנאי, ואשר הוא מלת ההגבלה, עד אשר יתקיים תנאי זה:
 

<< · מ"ג ישעיהו · ו · יא · >>