מ"ג ישעיהו מד ב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כה אמר יהוה עשך ויצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב וישרון בחרתי בו

מנוקד: כֹּה אָמַר יְהוָה עֹשֶׂךָ וְיֹצֶרְךָ מִבֶּטֶן יַעְזְרֶךָּ אַל תִּירָא עַבְדִּי יַעֲקֹב וִישֻׁרוּן בָּחַרְתִּי בוֹ.

עם טעמים: כֹּה־אָמַ֨ר יְהוָ֥ה עֹשֶׂ֛ךָ וְיֹצֶרְךָ֥ מִבֶּ֖טֶן יַעְזְרֶ֑ךָּ אַל־תִּירָא֙ עַבְדִּ֣י יַֽעֲקֹ֔ב וִישֻׁר֖וּן בָּחַ֥רְתִּי בֽוֹ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

כִּדְנַן אֲמַר יְיָ דְּעַבְדָךְ וּדְאַתְקְנָךְ מִמְעִין יְסַעְדִּינָךְ לָא תִדְחַל עַבְדִּי יַעֲקֹב וְיִשְׂרָאֵל דְאִתְרְעֵיתִי בֵיהּ:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כה אמר ה' עשך ויצרך", היוצר הוא העושה צורת הדבר והעושה הוא הגומר את הדבר, אמר לא לבד שעשך וגמרך כי גם יצר אותך, וגם אחר שעשאך "יעזרך" מיום שיצאת "מני בטן" ומשגיח עליך תמיד, (מדמהו לולד הנוצר מן הטפה ואח"כ נגמר ואח"כ בצאתו מרחם ה' משגיח עליו תמיד, ובענין זה מדמה לידת האומה הכללית במצרים ששם יצרה, ואשר גדלם והביאם אל השלמות בעת מ"ת ששם עשאם, ואח"כ השגיח על כל צרכיהם בא"י, ע"ד הלא הוא אביך קנך (נגד יוצר) הוא עשך (עושה) ויכוננך (מבטן יעזרך) "ולכן אל תירא עבדי יעקב":


ביאור המילות

"עשך, ויצרך". בארתי הבדלם (למעלה כט טז):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישרון" - כן קרוים ישראל שהם העם הישר

"עושך ויצרך" - אשר עשה אותך ויצר אותך ומעת צאתך מבטן יעזר לך