מ"ג ישעיהו מב כגמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מי בכם יאזין זאת יקשב וישמע לאחור

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִי בָכֶם יַאֲזִין זֹאת יַקְשִׁב וְיִשְׁמַע לְאָחוֹר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִ֥י בָכֶ֖ם יַאֲזִ֣ין זֹ֑את יַקְשִׁ֥ב וְיִשְׁמַ֖ע לְאָחֽוֹר׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

מַן בְכוֹן יָצֵית דָא יְקַבֵל וִיסַבַר לְסוֹפָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יאזין" - לתת לב לזאת מי נתן למשיסה יעקב "לאחור" - יקשיב וישמע דבר שיעמוד לו באחרונה וכן ת"י לאחור לסופא וכן כל לאחור שבמקרא עתיד להיות הוא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יקשיב" - וכי נמצא מי בכם אשר יקשיב לשמוע דבר שיעמוד לו באחרונה

"מי בכם" - ר"ל וכי נמצא מי בכם אשר יאזין לתת לב לזאת האמור למטה 

מצודת ציון

"יאזין" - ישמע באזניו

"יקשיב" - ענין שמיעה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי בכם יאזין זאת", אתם הולכים בהבאת הראיה והמופת להקים שאלתכם לפנים, והוא שאתם מקישים מן ההקדמה אל התולדה, אבל מי איש בכם אשר בעת יאזין זאת, ויפלס דברי השאלה הלזו, אז לא ילך בהבאת הראיה לפנים מן הסבה אל המסובב, רק "יקשיב וישמע לאחור" יחקור ע"ז בדרך השני המיועד להבאת המופת, שהוא הדרך לאחור, מן המסובבים אל הסבה, ומן התולדות אל ההקדמה, ואז תשיגו תשובת השאלה הזאת, כי בדרך הזה שהעמדתם את השאלה, היה נראה כאילו מה שהיו ישראל לבז היה במקרה מצד עצמו, ואתם שואלים מדוע לא יציל ה', מדוע שלטה יד המקרה לעשות בישראל הפך חפץ ה' ורצונו שרצה לזכותם, אבל אם תלכו לאחור מן המסובב אל הסבה יהיה צורת ההיקש בדרך זה, הנה אנו רואים שהיו ישראל לבז, ואין דבר שבעולם שיתיחס אל המקרה, ובודאי ה' פעל כל זאת, וז"ש.

ביאור המילות

"יקשיב וישמע לאחור". עיין למעלה (מא כג):