מ"ג ישעיהו מד ט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: יצרי פסל כלם תהו וחמודיהם בל יועילו ועדיהם הׅמׅהׅ בל יראו ובל ידעו למען יבשו

מנוקד: יֹצְרֵי פֶסֶל כֻּלָּם תֹּהוּ וַחֲמוּדֵיהֶם בַּל יוֹעִילוּ וְעֵדֵיהֶם הֵׅמָּׅהׅ בַּל יִרְאוּ וּבַל יֵדְעוּ לְמַעַן יֵבֹשׁוּ.

עם טעמים: יֹֽצְרֵי־פֶ֤סֶל כֻּלָּם֙ תֹּ֔הוּ וַחֲמוּדֵיהֶ֖ם בַּל־יוֹעִ֑ילוּ וְעֵדֵיהֶ֣ם הֵׅ֗מָּׅהׅ בַּל־יִרְא֛וּ וּבַל־יֵדְע֖וּ לְמַ֥עַן יֵבֹֽשׁוּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

עַבְדֵי צַלְמַיָא כּוּלְהוֹן לְמָא וּפָלְחֵיהוֹן דְּלָא יַהֲנוּן לְהוֹן וְסָהֲדִין אִינוּן בְּנַפְשָׁתֵיהוֹן דְּלָא חָזָן וְלָא יָדְעִין בְּדִין דְּיִבַּהֲתוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועדיהם המה" - עכו"ם הם עדים על בושת עובדיהם שהרי אנו רואין שאינן לא רואין ולא יודעין והיו עובדין להם

"למען יבושו" - העובדים להם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"יצרי", עתה שב להתוכח עם הכת השניה שהיו כופרים בהשגחת ה', ועי"כ היו עובדים כוכבים ועצבים, והנה היה ביניהם שלש כתות.

  • (הכת הא') שיחסו אלהות להפסל עצמו והיו חושבים שנמצא בו בעצמו צורה נכבדת וכח נשגב, ועליהם אמר "יוצרי פסל כלם תהו", היוצרים הם הנופחים בו צורה אלהית לפי דעתם הנה הם הכת הסכלה שבכולם ותהו מעשיהם.
  • (הכת הב') שהיו חושבים את הפסל כעין טלמסאות להוריד ע"י רוחניות ושפע איזה כוכב מיוחד והיו חושבים שהכוכבים חומדים את הדמות ההוא ומשפיעים עליו, והם לא עבדו הפסל עצמו אך שמהו כאמצעי להשיג על ידו תועלת, ועליהם אמר "וחמודיהם בל יועילו", כי הכוכבים אינם חומדים את הדמות וא"כ לא ישיגו את התועלת המדומה אצלם.

"ועדיהם המה" לעומת שאמר ואתם עדי, שישראל הם עדים על גבורת ה' והשגחתו, יאמר כי כן גם עובדי העצבים המה עדים על אליליהם "שבל יראו" להשגיח על עובדיהם ואף גם "בל ידעו" גם הם בעצמם אין להם שום ידיעה, "למען יבשו" עדיהם שהם עובדיהם:


ביאור המילות

"וחמודיהם". אינו פעול, רק שם תואר. קוראם חמודים מן הכוכבים לפי דעתם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען יבושו" - העדות ההיא תועיל למען יבושו החומדים אותם

"ועדיהם המה" - הפסילים הם עדים בעצמם שלא יועילו כי לא יראו ולא ידעו מאומה ואיך א"כ יועילו לאחרים

"וחמודיהם" - הפסילים שהמה חמודים להם הנה אין בהם תועלת

"יוצרי פסל" - האומנים העושים הפסל כולם תוהו כי מעשיהם תוהו

מצודת ציון

"יוצרי" - ענין עשיה וחדוש וכן יוצר עמל עלי חוק (תהלים צד)