א וי די יהיב כתרא לגיותנא טפשא רבא דישראל ויהב מצנפתא לרשיעיא דבית מקדשא תושבחתה די על ריש חילא שמינא כתישי חמר:

ב הא מחן תקיפן וחסינן אתין מן קדם יי כזרמית ברד כעלעול רוח כזרמית מיין תקיפין שטפין כן יתון עליהון עממיא ויגלונון מארעהון לארעא אוחרי בחוביא די בידהון:

ג ברגלין יתשד כתרא דגיותנא טפשא רבא דישראל:

ד ויהי דיהיב מצנפתא לרשיעיא דבית מקדשא תושבחתה די על ריש חילא שמינא כבכורא עד לא קיטא דאם יחזי דחזי יתה כאלו היא בידה יבלעינה:

ה בעדנא ההיא יהי משיחא דיי צבאות לכלילא דחדוא ולכתר דתושבחתא לשארא דעמה:

ו למימר קשוט דדין לדיתבין בבית דינא למדן דין דקשוט ולמתן נצחנא לדנפקין בקרבא לאתבותהון בשלם לבתיהון:

ז ואף אלין בחמרא רוו ובעתיקא אסתלעמו כהנא וספר רוו מן עתיק אסתלעמו מן חמר טעו מן עתיק אתפניאו בתר מיכל בסים טעו דינהא:

ח ארי כל פתוריהון מלן מיכל מגעל ומשקץ לית להון אתר די נקי מן אונס:

ט למן אתיהיבת אוריתא ומן אתפקד למסבר חוכמא הלא לבית ישראל דרחימין מכל עממיא וחביבין מכל מלכותא:

י ארי אתפקדו למעבד אוריתא ומא דאתפקדו לא צביאו למעבד ואתנביאו עליהון נבייא דאם יתובון ישתבק להון ולמלי נבייא לא קבילו הליכו ברעות נפשהון ולא חמידו למעבד אוריתי סברו דיתקיים להון פולחן טעותא ולא סברו לפולחן בית מקדשי כזער הוה בעיניהון בית מקדשי למפלח תמן כזעיר בעיניהון שכנתי תמן:

יא ארי בשנוי ממלל ובלישן תולעבר הוו מלעגין לקביל נבייא דמתנבן להון עמא הדין:

יב דאמרין להון נבייא דין בית מקדשא פלחו ביה ודא אחסנת בית ניחא ולא אבו לקבלא אולפן:

יג דין יהי בם פורענותהון על דעברו על פתגמא דיי ועל דאתפקדו למעבד אוריתא ומא דאתפקדו לא צביאו למעבד בכן יתמסרון לעממיא דלא ידעו אוריתא על דהליכו ברעות נפשהון ולא חמידו למעבד רעותי בכן יסברון לסעיד בעדן דאיתי עליהון עקא ולא יהי להון סעיד וסמיך על דהוה זעיר בעיניהון בית מקדשי למפלח תמן בכן ישתארון כזעיר ביני עממיא דיגלון לתמן בדיל דיהכון ויתקלון לאחורא ויתברון ויתצדון ויתאחדון:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.