מ"ג ישעיהו נד א


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה

מנוקד: רָנִּי עֲקָרָה לֹא יָלָדָה פִּצְחִי רִנָּה וְצַהֲלִי לֹא חָלָה כִּי רַבִּים בְּנֵי שׁוֹמֵמָה מִבְּנֵי בְעוּלָה אָמַר יְהוָה.

עם טעמים: רָנִּ֥י עֲקָרָ֖ה לֹ֣א יָלָ֑דָה פִּצְחִ֨י רִנָּ֤ה וְצַהֲלִי֙ לֹא־חָ֔לָה כִּֽי־רַבִּ֧ים בְּֽנֵי־שׁוֹמֵמָ֛ה מִבְּנֵ֥י בְעוּלָ֖ה אָמַ֥ר יְהוָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

שַׁבַּחִי יְרוּשְׁלֵם דַהֲוַת כְּאִתָּא עֲקָרָה דְלָא יְלֵידַת בוּעִי תוּשְׁבַּחְתָּא וְדוּצִי דַהֲוַת כְּאִתָּא דְלָא עֲדִיאַת אֲרֵי סַגִיאִין יְהוֹן בְּנֵי יְרוּשְׁלֵם צְדִיתָא מִבְּנֵי כְרַכָּא יְתִיבְתָּא אֲמַר יי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רני עקרה" - ירושלים אשר היתה כלא ילדה

"לא חלה" - ל' לידה הוא שהיולדת על ידי חיל וחבלי' יולדת

"מבני בעולה" - בת אדום

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"רני עקרה", המליצה תדמה את המדינה כאם היולדת, ואת בני המדינה לילדיה, עפ"ז דמה את ציון כאשה עקרה כי אינה יולדת בנים ויושבת שוממה, ואחר כי בכל זאת יבואו לה בנים רבים מרחוק, כמ"ש (למעלה מ"ט) ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה, תרון העקרה הזאת הגם שלא ילדה כי לא הפסידה מאומה כי מ"מ רבים בני שוממה אבל עוד יהיה לה ריוח מזה, כי כמו שהאשה קודם לדתה תחיל תזעק בחבליה, כן המדינה טרם לדתה, והוא טרם תהיה לגוי וממלכה, יעברו עליה מלחמות רבות ומהומות גדולות בהכרח, שהם חבלי יולדה לה, אבל ציון שיבואו אליה גוי גדול ועצום פתאום בלא חבלים וצירים, תדמה כאשה שילדה בנים רבים ולא חלה בחבלי יולדה, וז"ש "פצחי רנה וצהלי" עוד יותר על מה שלא ילדת, במה שאת דומה כאשה "שלא חלה" בחבלי יולדה, ובכ"ז רבים בני שוממה מבני מדינה אחרת שהיתה בעולה שהיה לה בעל וילדה לו בנים:


ביאור המילות

"עקרה, לא ילדה". כי יצוייר עקרה עתה, וכבר ילדה טרם נעשית עקרה. כמ"ש ותהי שרי עקרה אין לה ולד (בראשית יא), עקרה ולא ילדת (שופטים יג ב' ג'. איוב כד כא). לא ילדה, לא חלה, כי יצויר חלה בחבלי יולדה ולא ילדה, הרינו חלנו כמו ילדנו רוח (למעלה כו):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי רבים" - כי עתה יתרבו בני ירושלים שהיתה שוממה מבני אדם שהיתה מיושבת ברבת עם

"פצחי" - פתחי פה להרים קול רנה והשמיעי קול גדול את ירושלים אשר היית כאשה אשר לא חלה ללדת וכפל הדבר במ"ש

"רני עקרה" - את ירושלים אשר היית כעקרה שלא ילדה על כי אנשים כלו ממנה ואינם הנה עתה בזמן הגאולה רני ושמחי

מצודת ציון

"פצחי" - ענין פתיחת הפה בהרמת קול כמו פצחו הרים רנה (לעיל מד)

"וצהלי" - ענין השמעת קול גדול כמו צהלו מים (לעיל כד)

"חלה" - ענין חבלי לידה כמו כי חלה גם ילדה (לקמן סו)

"בעולה" - ר"ל מיושבת וכן ולארצך בעולה (לקמן סב)