מ"ג ישעיהו מד כד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כה אמר יהוה גאלך ויצרך מבטן אנכי יהוה עשה כל נטה שמים לבדי רקע הארץ מי אתי [מאתי]

מנוקד: כֹּה אָמַר יְהוָה גֹּאֲלֶךָ וְיֹצֶרְךָ מִבָּטֶן אָנֹכִי יְהוָה עֹשֶׂה כֹּל נֹטֶה שָׁמַיִם לְבַדִּי רֹקַע הָאָרֶץ מי אתי [מֵאִתִּי].

עם טעמים: כֹּֽה־אָמַ֤ר יְהוָה֙ גֹּאֲלֶ֔ךָ וְיֹצֶרְךָ֖ מִבָּ֑טֶן אָנֹכִ֤י יְהוָה֙ עֹ֣שֶׂה כֹּ֔ל נֹטֶ֤ה שָׁמַ֙יִם֙ לְבַדִּ֔י רֹקַ֥ע הָאָ֖רֶץ מי אתי [מֵאִתִּֽי]׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

כִּדְנַן אֲמַר יְיָ דְּפַרְקָךְ וּדְאַתְקְנָךְ מִמְעַיִין אֲנָא יְיָ עָבֵיד כּוֹלָא תְּלֵית שְׁמַיָא בְּמֵימְרִי שַׁכְלְלֵית אַרְעָא בִּגְבוּרְתִּי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויוצרך מבטן" - מאז ויתרוצצו הבנים בקרבה (בראשית כה) הייתי לך לעזרה ובחרתיך נוטה שמים לבדי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כה אמר ה'", מתחיל ענין חדש מדבר מתחלה מן גאולת בבל ויסובב דבריו מגאולה זו על הגאולה העתידה.

"גאלך" בעתיד, "ויצרך מבטן" בעבר, "אנכי" ה' "עשה כל", לא כאומרים שהעולם נברא ממנו בהכרח כצל מהשמש, וכמושכל מהמשכיל, כמו שהיה דעת אריסטו, ולא כהאומרים שהעולם בראו ה' ע"י חומר קדום, עז"א אנכי ה' עושה, כי הפועל בהכרח לא יקרא בשם עושה כפ"ש הפילוסוף, ואנכי ה' עושה כל, הכל גם חומר העולם בראתי יש מאין.

"נטה שמים לבדי" לא כהאומרים שנשתלשלה הבריאה מאתו ע"י עילות ועלולים, כי אני נוטה שמים לבדי בלי מסייע.

"רקע הארץ מאתי" ר"ל ולא כהאומרים שהנהגת הארץ נמסרה בידי הטבע או מערכת השמים, כי הלוא רקיעת הארץ על המים, הלא זה בא בהכרח מאתי, כי הוא כנגד הטבע הנטוע ביסוד המים שיקיף את יסוד העפר מכל סביביו, ולא שיהיה תחתיו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"רוקע הארץ מאיתי" - פרישת הארץ הוא מאתי ר"ל ממני

"לבדי" - ואין מי יעזור לי

"עושה כל" - כל דבר הנעשה

"ויוצרך מבטן" - מעת צאתך מבטן אמך יצרתיך לי לעם

מצודת ציון

"רוקע" - ענין פרישה ושטיחה כמו לרוקע הארץ על המים (תהלים קלו)