מ"ג ישעיהו מג כו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק

מנוקד: הַזְכִּירֵנִי נִשָּׁפְטָה יָחַד סַפֵּר אַתָּה לְמַעַן תִּצְדָּק.

עם טעמים: הַזְכִּירֵ֕נִי נִשָּׁפְטָ֖ה יָ֑חַד סַפֵּ֥ר אַתָּ֖ה לְמַ֥עַן תִּצְדָּֽק׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אֱמַר כְּעַן נְדוֹן כַּחֲדָא אִשְׁתָּעֵי אַתְּ בְּדִיל אִם תִּכּוּל וְתִזְכֵּי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הזכירני" - כל תגמול שיש לך ולאבותיך עלי

"נשפטה יחד" - נבא למשפט

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הזכירני", ר"ל אנכי חטאתיך לא אזכור, אבל אתה אם יש לך איזה זכות וטענה כנגדי לתועלתך "הזכירני ונשפטה" ונתוכחה עליהם אם יש ממש בדבריך.

"ספר אתה" מוסיף לאמר גם לא אשפוט ולא אתוכח אתך כלל רק ספר אתה כל שתרצה אך "למען תצדק", אני רוצה שתצדק, ואף אם אדע להוכיח הפך דבריך אחריש, כל שיהיה לך איזה טענה כל שהוא:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ספר אתה" - ר"ל ספר אתה תחילה למען תצדק כי צדיק הראשון ובריבו וכאומר אף אם אתה תספר בתחילה לא תהיה צדיק נגדי

"נשפטה יחד" - נדבר דברינו לראות הדין עם מי

"הזכירני" - אחז דרך משל מהאדם לחבירו לומר הזכיר אותי מה גמול יש לך עלי