מ"ג ישעיהו כז ז


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הכמכת מכהו הכהו אם כהרג הרגיו הרג

מנוקד: הַכְּמַכַּת מַכֵּהוּ הִכָּהוּ אִם כְּהֶרֶג הֲרֻגָיו הֹרָג.

עם טעמים: הַכְּמַכַּ֥ת מַכֵּ֖הוּ הִכָּ֑הוּ אִם־כְּהֶ֥רֶג הֲרֻגָ֖יו הֹרָֽג׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

הכמחתא דהוה מחי מחוהי אם כקטול קטילוהי יתקטיל:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הכמכת מכהו הכהו" - הראיתם בגבורתי שכמכת המכה יעקב הכתיו הם טבעום במים ואני טבעתים במים יש תמיהות שהם מתקיימות כגון זו וכגון (שמואל א ב') הנגלה נגלתי אל בית אביך (יחזקאל ח) הרואה אתה מה המה עושים

"אם כהרג" - ישראל שהיו הרוגין של פרעה הורג פרעה ועמו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הכמכת", ראה נא אם הכה ה' את ישראל כמו שהכה את מכהו של ישראל.

"הכהרג" ר"ל או האם כמו שהרג השם את הרוגיו (של מכהו) האם כן הורג ישראל? הלא את העכו"ם שהכו והרגו בישראל השמיד ה' עד לכלה אבל לא כן עשה לישראל, ועתה מתחיל לבאר ההבדל שבין ישראל לעכו"ם, כי בישראל, הנה.


ביאור המילות

"מכהו". הכינוי מוסב על יעקב וישראל שבפסוק הקודם, מכהו של ישראל, וכינוי הרוגיו מוסב על מכהו, הרוגיו של מכהו, שהם העמים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם כהרג הרוגיו" - וכי הורג הוא כמו שהרג את המצרים שהרגו בו והוא כפל ענין במ"ש

"הכמכת" - ר"ל אף מאז שהכה בו וכי הכה בו באכזריות כמו שהכה המצרים שהכו את ישראל