תרגום יונתן/ישעיהו/כז

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

ו יתכנשון מביני גלותהון ויתובון לארעהון תמן יתילידון דבית יעקב יפשון ויסגון דבית ישראל וימלון אפי תבל בני בנין:

ז הכמחתא דהוה מחי מחוהי אם כקטול קטילוהי יתקטיל:

ח בסאתא דהויתא כאיל בה יכילון לך דהויתא שלח ומעיק להון הגי עליהון במלא מתקיף עליהון ביום לוט:

ט בכן בדא ישתביקון חובי בית יעקב ודין כל עובדי אסטיות חובוהי בשויותיה כל אבני אגורא כאבנא גיר מנפצן לא יתקימון אשריא וחנסנסיא:

י ארי קרתא דהות כריכא בלחודא תתב תהא מטלטלא ושביקא כמדברא בה יגיחון צדיקיא ויבזון ית נכסהא ויסופון משריתהא מלמפק:

יא יתקצר חיליהון ויבהתון בעובדיהון יתברון נשיא עלן לבית דחלתהון ומלפן יתהון ארי לא עם סוכלתן אינון על כן לא ירחם עליהון דעבדינון ודברנון לא יחוס עליהון:

יב ויהי בעידנא ההיא יתרמון קטילין קדם יי מכיף נהרא פרת עד נחלא דמצרים ואתון תתקרבון חד לסטר חד בני ישראל:

יג ויהי בעדנא ההיא יתקע בשופרא רבא וייתון די גלו לארעא דאתור ודאטלטלו לארעא דמצרים ויסגדון קדם יי בטורא דקודשא בירושלם: