מ"ג ישעיהו יט כג


כג. בַּיּוֹם הַהוּא תִּהְיֶה מְסִלָּה מִמִּצְרַיִם אַשּׁוּרָה וּבָא אַשּׁוּר בְּמִצְרַיִם וּמִצְרַיִם בְּאַשּׁוּר וְעָבְדוּ מִצְרַיִם אֶת אַשּׁוּר.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ביום ההוא תהיה מסלה ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדו מצרים את אשור

מנוקד: בַּיּוֹם הַהוּא תִּהְיֶה מְסִלָּה מִמִּצְרַיִם אַשּׁוּרָה וּבָא אַשּׁוּר בְּמִצְרַיִם וּמִצְרַיִם בְּאַשּׁוּר וְעָבְדוּ מִצְרַיִם אֶת אַשּׁוּר.

עם טעמים: בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא תִּהְיֶ֨ה מְסִלָּ֤ה מִמִּצְרַ֙יִם֙ אַשּׁ֔וּרָה וּבָֽא־אַשּׁ֥וּר בְּמִצְרַ֖יִם וּמִצְרַ֣יִם בְּאַשּׁ֑וּר וְעָבְד֥וּ מִצְרַ֖יִם אֶת־אַשּֽׁוּר׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בעדנא ההיא תהי אורח כבישא ממצרים לאתור וינוחון אתוראי למצראי ומצראי באתוראי ויפלחון מצראי ית אתוראי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תהיה מסלה" - תהיה דרך כבושה שיהלכו בה תמיד ממצרים לאשור

"ובא אשור במצרים" - ת"י ויגיחון אתוראי למצראי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"תהיה מסלה", כי יהיה שלום ביניהם.

"ועבדו", כמשמעו, וי"מ ועבדו לה' בזבח ומנחה מצרים עם אשור:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"את אשור" - מצרים יעבדו עבודת המקום עם אשור כי המה יכירו עוד יותר מפלאות ה' כשהכה בהם מלאך ה'

"תהיה מסילה" - דרך כבושה תהיה מזה לזה כי מרוב אהבה ואחוה ירבו לבוא אלה באלה