מ"ג ישעיהו מד יז


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ושאריתו לאל עשה לפסלו יסגוד [יסגד] לו וישתחו ויתפלל אליו ויאמר הצילני כי אלי אתה

מנוקד: וּשְׁאֵרִיתוֹ לְאֵל עָשָׂה לְפִסְלוֹ יסגוד [יִסְגָּד] לוֹ וְיִשְׁתַּחוּ וְיִתְפַּלֵּל אֵלָיו וְיֹאמַר הַצִּילֵנִי כִּי אֵלִי אָתָּה.

עם טעמים: וּשְׁאֵ֣רִית֔וֹ לְאֵ֥ל עָשָׂ֖ה לְפִסְל֑וֹ יסגוד־ [יִסְגָּד־] ל֤וֹ וְיִשְׁתַּ֙חוּ֙ וְיִתְפַּלֵּ֣ל אֵלָ֔יו וְיֹאמַר֙ הַצִּילֵ֔נִי כִּ֥י אֵלִ֖י אָֽתָּה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּשְׁאָרֵהּ לְדַחֲלָא עָבַד לְצַלְמָא סְגִיד לֵיהּ וְאֶשְׁתַּעְבֵּד לֵיהּ וּבְעָא מִנֵהּ וַאֲמַר שֵׁיזְבָנִי אֲרֵי דְחַלְתִּי אָתְּ:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ושאריתו", ואיך מן העץ הזה יעשה שאריתו לאל.

"לאל עשה לפסלו" כפל דבריו נגד שתי הכתות הנזכרות, הא' שחושבים אותו לאלהות, והב' שחושבים אותו רק לממשיך שפע מן הכחות העליונות, וז"ש "או לאל עשה" לאלהות "או לפסלו" להגביל על ידו צורת הכוכב, ומבאר "או יסגד לו" אם עשהו רק לפסלו, "או וישתחו" אם עשהו לאל "ויתפלל אליו ויאמר הצילני כי אלי אתה", ועיין באור המלות:

ביאור המילות

"לאל עשה לפסלו יסגד לו וישתחו". כבר בארתי (ט"ו) כי השתחויה היא לשם אלהות וסגידה היא רק דרך סגולה, וע"כ הגביל לאל עשה וישתחו, לפסלו יסגד לו. ר"ל או לאל עשה או לפסלו, או יסגד, או גם ישתחוה וגם יתפלל אליו:
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יסגד לו" - ישתחוה לו ויתפלל וגו'

"ושאריתו" - הנשאר מהעץ יעשהו אל וחוזר ומפרש יעשהו לפסלו

מצודת ציון

"ושאריתו" - ענין שיור