מ"ג ישעיהו נה יג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: תחת הנעצוץ יעלה ברוש תחת [ותחת] הסרפד יעלה הדס והיה ליהוה לשם לאות עולם לא יכרת

מנוקד: תַּחַת הַנַּעֲצוּץ יַעֲלֶה בְרוֹשׁ תחת [וְתַחַת] הַסִּרְפַּד יַעֲלֶה הֲדַס וְהָיָה לַיהוָה לְשֵׁם לְאוֹת עוֹלָם לֹא יִכָּרֵת.

עם טעמים: תַּ֤חַת הַֽנַּעֲצוּץ֙ יַעֲלֶ֣ה בְר֔וֹשׁ תחת [וְתַ֥חַת] הַסִּרְפַּ֖ד יַעֲלֶ֣ה הֲדַ֑ס וְהָיָ֤ה לַֽיהוָה֙ לְשֵׁ֔ם לְא֥וֹת עוֹלָ֖ם לֹ֥א יִכָּרֵֽת׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

חֲלַף רְשִׁיעַיָא יִתְקַיְמוּן צַדִּיקַיָא וַחֲלַף חַיָבַיָא יִתְקַיְמוּן דַּחֲלֵי חֶטְאָה וִיהֵי קֳדָם יי לְשׁוּם לְאָת עֲלַם דְּלָא יִפְסוֹק:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תחת הנעצוץ וגו'" - רבותינו דרשו תחת הרשעים יעלו צדיקים

"נעצוץ וסרפד" - מיני קוצים הם כלומר הרשעים יאבדו והצדיקים יטלו ממשלתם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"תחת הנעצוץ יעלה ברוש", והנמשל תחת הרע תקבלו טוב, "והיה לה' לשם" שיתגלה שמו על ידכם, ולא לפי שעה רק "לאות עולם לא יכרת":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לאות עולם" - ויהיה לאות ולסימן שכן יהיה עד עולם ולא יכרת הדבר הזה

"ותחת הסרפד" - כפל הדבר במ"ש

"והיה" - הדבר הזה יהיה לה' לשם גבורה

"תחת הנעצוץ" - ר"ל במקום ממשלת העכו"ם ימשלו ישראל

מצודת ציון

"הנעצוץ" - מין אילן קוץ כמו ובכל הנעצוצים (לעיל ז)

"ברוש" - שם אילן סרק חשוב

"הסרפד" - שם צמח גרוע

"הדס" - שם אילן המריח