מ"ג ישעיהו נו ה


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת

מנוקד: וְנָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי וּבְחוֹמֹתַי יָד וָשֵׁם טוֹב מִבָּנִים וּמִבָּנוֹת שֵׁם עוֹלָם אֶתֶּן לוֹ אֲשֶׁר לֹא יִכָּרֵת.

עם טעמים: וְנָתַתִּ֨י לָהֶ֜ם בְּבֵיתִ֤י וּבְחֽוֹמֹתַי֙ יָ֣ד וָשֵׁ֔ם ט֖וֹב מִבָּנִ֣ים וּמִבָּנ֑וֹת שֵׁ֤ם עוֹלָם֙ אֶתֶּן־ל֔וֹ אֲשֶׁ֖ר לֹ֥א יִכָּרֵֽת׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ואתן להון בבית מקדשי ובארע בית שכנתי אתר ושום דטב מבנין ומבנן שום עלם אתן להון דלא יפסוק:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ונתתי להם", כי ע"י שהוא ערירי מבנים, יחסרו לו שני דברים,

  • א) משען ועזר בביתו בחייו,
  • ב) שארית אחרי מותו שישאיר מינו, נגד זה לעומת היד והחיזוק בביתו, "אתן לו" (הדלתות מגבילים, בביתי יד ובחומותי שם), "בביתי יד", ימצא יד עוזר וסומך אותו בביתי, ונגד השארית אחר מותו, אתן לו "בחומתי שם" אשר יהיה "טוב לו מבנים ובנות", כי הקיום המיני ושאריתו נפסק אחרי דור בניו, אבל שם זה, "שם עולם יהיה אשר לא יכרת":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שם עולם אתן לו" - ר"ל עד עולם יזכר לטובה אשר לא יכרת זכרון שמו

"בביתי ובחומותי" - בבית המקדש מבפנים לחומת הר הבית אשר שמה ישבו כסאות למשפט מושב הסנהדרין והזקנים שם אתן לו מקום וזכרון שם ר"ל שם יהיה מקומו ושם יזכר לטובה והוא דבר הטוב יותר מזכרון הבא מבנים ובנות

מצודת ציון

"יד" - מקום כמו ויד תהיה לך (דברים כג)