מ"ג ישעיהו מג כ<< · מ"ג ישעיהו · מג · כ · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כי נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תְּכַבְּדֵנִי חַיַּת הַשָּׂדֶה תַּנִּים וּבְנוֹת יַעֲנָה כִּי נָתַתִּי בַמִּדְבָּר מַיִם נְהָרוֹת בִּישִׁימֹן לְהַשְׁקוֹת עַמִּי בְחִירִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תְּכַבְּדֵ֙נִי֙ חַיַּ֣ת הַשָּׂדֶ֔ה תַּנִּ֖ים וּבְנ֣וֹת יַעֲנָ֑ה כִּֽי־נָתַ֨תִּי בַמִּדְבָּ֜ר מַ֗יִם נְהָרוֹת֙ בִּֽישִׁימֹ֔ן לְהַשְׁק֖וֹת עַמִּ֥י בְחִירִֽי׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

יְיַקְרוּן קֳדָמַי כַּד אַיְתֵב מְדִינָן דְּצַדְיָן אֲתַר דַּהֲוָאָה שָׁרְיָן יְרוּדִין וּבְנָת נַעֲמִין אֲרֵי יְהָבִית בְּמַדְבְּרָא מַיָא נַהֲרִין בְּצַדְיוּתָא לְאַשְׁקָאָה גַלְוַת עַמִי דְאִתְרְעֵיתִי בָהּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תכבדני חית השדה" - מקום שהוא חרב ומרבץ לחיות השדה לתנים ולבנות יענה "כי נתתי במדבר מים" - כלומר בארץ חריבה אתן ישוב

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להשקות עמי" - בעת שובם מהגולה דרך המדבר

"תכבדני חית השדה" - אמר דרך משל כאלו חית השדה תכבדני בתהלותיה על אשר ימצאו מים במדבר במקום מדורם 

מצודת ציון

"תנים" - מין נחש

"ובנות יענה" - מין עוף המצוי במדבר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תכבדני חית השדה", הלא גם חית השדה תכבדני ע"י הנסים האלה, הגם שהחיות האלה לא היו מחויבים אל ההודאה הזאת מפני שלשה טעמים.
  • א) שהם לא יכירו שום תועלת מן הדרך והמים, ועז"א כי "רק תכבדני חית השדה" הם רק יכבדו אותי בעבור זה (כי ההבדל בין כבוד ותהלה, הכבוד הוא מפני הכרת המעלה, והתהלה הוא ע"י התועלת שישיגו מן המהולל ופעולותיו, וחית השדה לא יהללו כי לא ישיגו תועלת הדרך והמים רק יכבדו), כי חית השדה א"צ לדרך, ותנים ובנות יענה א"צ למים (כי הם גרים בציה וחורב תמיד).
  • ב) כי הלא חית השדה לא נבראו להלל ולכבד את ה'.
  • ג) כי לא נעשו הנסים האלה לצרכם, כי החיות והתנים ובנות יענה תכבדני רק "בעבור שנתתי במדבר מים להשקות עמי בחירי" ולא בעבורם. ואם כן אם אלה הבעלי החיים האלמים יכבדוני, כ"ש כי.

ביאור המילות

"תנים ובנות יענה". מגוריהם במקומות היבשות והחמות כנודע, וכן למעלה (לה ז'). ועמ"ש בפי' איוב (לד כח כט) קודר הלכתי בלא חמה, כאח הייתי לתנים וריע לבנות יענה:
 

<< · מ"ג ישעיהו · מג · כ · >>