תרגום יונתן/ישעיהו/נו

א כדנן אמר יי טרו דינא עבידו צדקתא ארי קריב פורקני למיתי וזכותי לאתגלאה:

ב טובי אנש דיעבד דא ובר אנשא דיתקף בה יטר שבתא מאחלותה ויטר ידוהי מלמעבד כל דביש:

ג ולא יימר בר עממין דמתוסף על עמא דיי למימר אפרשא יפרשניי יי מעל עמה ולא יימר סריסא הא חשיב כאע יביש:

ד ארי כדנן אמר יי לסריסיא דיטרון ית יומי שביא דילי ומתרען בדצבנא ומתקפין בקימי:

ה ואתן להון בבית מקדשי ובארע בית שכנתי אתר ושום דטב מבנין ומבנן שום עלם אתן להון דלא יפסוק:

ו ובני עממיא דמתוספין על עמה דיי לשמשותה ולמרחם ית שמא דיי למהוי ליה לעבדין כל דיטר שבתא (לאחלותה) [מאחלותה] ומתקפין בקימי:

ז ואיתינון לטורא דקודשי ואחדינון בבית צלותי עלותהון ונכסת קודשיהון יתסקון לרעוא על מדבחי ארי בית מקדשי בית צלו יתקרי לכל עממיא:

ח אמר יי אלהים דעתיד לכנשא מבדרי ישראל עוד אקרב גלותהון לכנשא יתהון:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.