<< · מ"ג ישעיהו · כט · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי נסך עליכם יהוה רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם החזים כסה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי נָסַךְ עֲלֵיכֶם יְהוָה רוּחַ תַּרְדֵּמָה וַיְעַצֵּם אֶת עֵינֵיכֶם אֶת הַנְּבִיאִים וְאֶת רָאשֵׁיכֶם הַחֹזִים כִּסָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־נָסַ֨ךְ עֲלֵיכֶ֤ם יְהֹוָה֙ ר֣וּחַ תַּרְדֵּמָ֔ה וַיְעַצֵּ֖ם אֶת־עֵינֵיכֶ֑ם אֶת־הַנְּבִיאִ֛ים וְאֶת־רָאשֵׁיכֶ֥ם הַחֹזִ֖ים כִּסָּֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ארי רמא ביניכון יי רוח דטעו ואטמר מנכון ית נבייא ויתא ספריא וית מלפיא דהוו מלפין לכון אולפן אוריתא טמר:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נסך" - מלשון סכך ומכסה כמו המסכה (הנסוכה לעיל כה)

"תרדמה" - היא שינה עמוקה כמו והוא נרדם ויעף (שופטים ד)

"ויעצם" - ענין סתימה וסגירה כמו ועוצם עיניו (לקמן לג)

"את הנביאים" - עם הנביאים

"החוזים" - מלשון חוזה ור"ל נביאי השקר העושים עצמם כחוזים 

מצודת דוד

"ואת ראשיכם החוזים" - הם הנביאים החוזים להם וכפל הדבר במ"ש

"את הנביאים" - עם נביאי השקר ר"ל גם עליכם נסך וגו' גם על הנביאים

"ויעצם" - הוא סגר את עיניכם עד שלא תבחינו אף בדבר הנראה לעינים

"רוח תרדמה" - להיות מבולבל כמי שהתרדמה אחזתו כי הבא לטמא פותחין לו

"כי נסך עליכם ה'" - המקום כסה עליכם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי נסך", עפ"ז יתחיל להתוכח עם אנשי דורו אשר לא האמינו עד עתה לדברי החוזים והנביאים, אומר "הנה ה' "נסך", ויצק עליכם רוח תרדמה", כאילו נרדמתם בחיק הבלי עולם, וע"י כך "עצם את עיניכם" אשר לא פתחתם אותם להביט אל פועל ה' ומעשהו, אבל איך תחשבו, כי הרוח תרדמה הזה "את הנביאים ואת החזים ראשיכם" ומנהיגכם "כסה?" האם בעבור שאתם ישנים שנת הכסילות והעורון האם בעבור זה תחשבו, כי גם הנביאים והחזים עיניהם טחים מראות:

ביאור המילות

"נסך עליכם ה'". מבואר אצלי בכל מקום, כי בשמקדים מלת היחוס לפני הנושא, המלה ההיא עקרית במאמר, ופה רק עליכם נסך לא על נביאיכם כדעתכם. ונסך, ענין יציקה.

"התרדמה", שינה עמוקה. ופעל "ויעצם", גדרו סגירת העפעפים בעוצם רב:
 

<< · מ"ג ישעיהו · כט · י · >>