א בשתא דאתנגע בה מלכא עזיה אמר נביא חזיתי ית יקרא דיי שרי על כורסיה רם ומתנטל בשמי מרומא ומזיו יקריה אתמלי היכלא:

ב שמשין קדישין ברומא קדמוהי שתא גפין לחד שתא גפין לחד בתרין מכסי אפוהי דלא חזי ובתרין מכסי גויתיה דלא מתחזי ובתרין משמש:

ג וּמְקַבְּלִין דֵּין מִן דֵּין וְאָמְרִין קַדִּישׁ בִּשְׁמֵי מְרוֹמָא עִלָאָה בֵּית שְׁכִנְתֵּיהּ קַדִּישׁ עַל אַרְעָא עוֹבַד גְּבוּרְתֵיהּ קַדִּישׁ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָא יי צְבָאוֹת מַלְיָא כָל אַרְעָא זִיו יְקָרֵיהּ:

ד וזעו אילות ספי היכלא מקל מלולא ובית מקדשא אתמלי אמטתא:

ה ואמרית וי לי ארי חבית ארי גבר חיב לאוכחא אנא ובגו עמא דמגעל בחובין אנא יתיב ארי ית יקר שכינת מלך עלמיא יי צבאות חזאה עיני:

ו ואשתרי לותי חד מן שמשיא ובפומיה ממלל דקביל מן קדם דשכנתיה על כורסי יקרא בשמי מרומא עיל מן מדבחא:

ז וסדר בפומי ואמר הא שויתי פתגמי נבואתי בפומך ויעדון חובך וחטאך יתכפרון:

ח ושמעית ית קל מימרא דיי דאמר ית מן אשלח לאתנבאה ומן יזיל לאלפא ואמרית הא אנא שלח יתי:

ט ואמר אזיל ותימר לעמא הדין דשמעין משמע ולא מסתכלין וחזו מחזא ולא ידעין:

י טפיש לביה דעמא הדין ואודנוהי יקר ועינוהי עמעם דלמא יחזון בעיניהון ובאודניהון ישמעון ובלבהון יסתכלון ויתובון וישתבק להון:

יא ואמרית עד אימתי יי ואמר עד דיצדון קרויא מבלי יתיב ובתיא מבלי אנשא וארעא תחרוב ותצדי:

יב וירחק יי ית בני אנשא ותסגי צדיותא בגוה דארעא:

יג וישתארון בה חד מן עסרא צדיקיא ויתובון ויהון לצרבא כבוטמא וכבלוטא דבמתר טרפוהי דמין ליבשין ועד כען אינון רטיבן לקימא מנהון זרעא כן גלותא דישראל יתכנשון ויתובון לארעהון ארי זרעא דקודשא נצבתהון: