כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וידעו תעי רוח בינה ורוגנים ילמדו לקח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיָדְעוּ תֹעֵי רוּחַ בִּינָה וְרוֹגְנִים יִלְמְדוּ לֶקַח.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיָדְע֥וּ תֹֽעֵי־ר֖וּחַ בִּינָ֑ה וְרוֹגְנִ֖ים יִלְמְדוּ־לֶֽקַח׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וידעון דלא אליפו רוח דסוכלתנו ודהוו אמרין לית כל אלין יקבלון אולפן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורוגנים ילמדו לקח" - לשון ותרגנו באהליכם (דברים א) אותם שהיו מתאוננים ונרגנים על דברי הנביאים ילמדו לקח

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תועי" - ענין בלבול הדעת והושאל מההולך מדרך הישר אל דרך המעוקם

"ורוגנים" - ענין תלונה ותרעומות כמו ותרגנו באהליכם (דברים א

מצודת דוד

"ורוגנים" - הלמודים בתלונה ותרעומות יעזבו דרכם וילמדו לקח היא התורה הקרויה לקח טוב כמ"ש כי לקח טוב (משלי ד) וכאומר ואם כל אלה בהם מדוע אם כן יבוש יעקב מעתה

"תועי רוח" - אפילו התועים ברוחם לבלי דעת אותי ידעו אז בינה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידעו תעי רוח", הם התועים מדרכי הבינה ע"י שכלם ומופתים מזויפים, שהם שחסר להם בינה להבין דבר מתוך דבר במופתים אמתיים לא מטעים, "הם ידעו אז בינה. והרוגנים" נקראים הרוגנים בזדון לא מצד טעות השכל, שאינם חוקרים כלל רק מריבים בזדון על דבר ה' ולהם חסר "לקח" שיקחו ויקבלו דבר החכמה, "הם ילמדו לקח". לקחת דברי החכמה ולהאמין בה:

ביאור המילות

"תעי רוח". תועים מצד השכל. אדם תועה מדרך השכל (משלי כא טז), והפוכו המבין:

"ורוגנים". מסרבים לשמוע ומריבים, באין נרגן ישתק מדון (שם כז כ'), והפוכו הלוקח לקח, שהוא קבלת דברי החכמה, ישמע חכם ויוסף לקח: