מ"ג ישעיהו יט כאמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונודע יהוה למצרים וידעו מצרים את יהוה ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר ליהוה ושלמו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְנוֹדַע יְהוָה לְמִצְרַיִם וְיָדְעוּ מִצְרַיִם אֶת יְהוָה בַּיּוֹם הַהוּא וְעָבְדוּ זֶבַח וּמִנְחָה וְנָדְרוּ נֵדֶר לַיהוָה וְשִׁלֵּמוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְנוֹדַ֤ע יְהֹוָה֙ לְמִצְרַ֔יִם וְיָדְע֥וּ מִצְרַ֛יִם אֶת־יְהֹוָ֖ה בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא וְעָֽבְדוּ֙ זֶ֣בַח וּמִנְחָ֔ה וְנָדְרוּ־נֵ֥דֶר לַיהֹוָ֖ה וְשִׁלֵּֽמוּ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ותתגלי גבורתא דיי לאוטבא למצראי וידעון מצראי למדחל מן קדם יי בעדנא ההיא ויפלחון בנכסת קודשין ובקורבנין וינדרון נדרין קדם יי וישלמון:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונודע ה'" - יהיה כח גבורתו ניכר להם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זבח ומנחה" - בזבח ובמנחה

"ושלמו" - את נדרם

"וידעו" - והמה יתנו לב לדעת

"ונודע" - יהיה ניכר למצרים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונודע", עתה מבאר מה יהיה "העד בארץ מצרים", אומר כי ע"י שיעזור ה' למצרים יודע להם, ואח"כ יתחילו להתבונן בו ולהכיר מעשיו הכללים והפרטים "וידעו מצרים את ה'", מעצמם ג"כ, מצד השכלתם, ועי"כ "יעבדו את ה' בזבח ומנחה", על המזבח אשר יהיה בארץ מצרים, וגם ידרו נדרים על העתיד וישלמו אותם באמונתם ובטחונם ובמלאת ה' כל חפצם, וזה יהיה העד:

ביאור המילות

"ועבדו זבח ומנחה", חסר בי"ת השימוש בזבח ומנחה, כמו כי ששת ימים עשה ה'. וכענין גם אתה תתן בידנו זבחים ועולות וגו' כי ממנו נקח לעבוד את ה':