מ"ג ישעיהו י ט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הלא ככרכמיש כלנו אם לא כארפד חמת אם לא כדמשק שמרון

מנוקד: הֲלֹא כְּכַרְכְּמִישׁ כַּלְנוֹ אִם לֹא כְאַרְפַּד חֲמָת אִם לֹא כְדַמֶּשֶׂק שֹׁמְרוֹן.

עם טעמים: הֲלֹ֥א כְּכַרְכְּמִ֖ישׁ כַּלְנ֑וֹ אִם־לֹ֤א כְאַרְפַּד֙ חֲמָ֔ת אִם־לֹ֥א כְדַמֶּ֖שֶׂק שֹׁמְרֽוֹן׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

הֲלָא כְּמָא דְכַרְכְּמִישׁ כְּבִישָׁא קֳדָמַי כֵּן כַּלְנוֹ אִם לָא כְּמָא דְאַרְפַּד מְסִירָא בִידִי כֵּן חֲמָת וּכְמָא דַעֲבָדִית לְדַמֶשֶׂק כֵּן אַעְבֵּיד לְשֹׁמְרוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא ככרכמיש" - כאשר בני כרכמיש שרים ושלטונים כן בני כלנו על כן אם לא כארפד אשר הוא משלטנות חמת שלקחתי מיד ארם ואם לא כדמשק שלקחתי מיד ארם כן עשיתי לשומרון אם לא כארפד חמת דבוק הוא כארפד של חמת לכך נקוד פתח

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הלא", (זה מגביל נגד "ולבבו לא כן יחשב)" מבאר הטעם מדוע אינו מאמין שהמטה שבידו הוא רק זעם ה' וקללתו, וכי לא ניתן לו רשות רק על העם שחטאו ושזעם ה' עליהם, כי הוא מוכיח בראיות להפך, הוא אומר, הלא כמו שכבשתי את עיר "כרכמיש" כן כבשתי את עיר "כלנה, וכן כבשתי את ארפד וחמת וכן את דמשק ושמרון", ואיך אפשר שלא נמצא בתוכם עיר אחת שלא חטאה לפני ה', ומ"מ לא עצר ה' בפני מלהחריבה, וכן גם אם תאמר שכולם חטאו, הלא בהכרח לא השוו כולם באיכות וכמות חטאתיהם ומ"מ השוו כולם באיכות וכמות חורבנם כמ"ש הלא ככרכמיש וכו', ומזה ראי' שלא החטא גרם חורבן האומה רק בחירתי החפשית ורצוני:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם לא וגו'" - האם לא כמו שכבשתי את ארפד אשר היא משלטנות חמת האם לא כמו שכבשתי את דמשק כן אכבש את שומרון

"הלא ככרכמיש" - הלא כמו שכבשתי את כרכמיש כן כבשתי את כלנו