מ"ג ישעיהו כט ז


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: והיה כחלום חזון לילה המון כל הגוים הצבאים על אריאל וכל צביה ומצדתה והמציקים לה

מנוקד: וְהָיָה כַּחֲלוֹם חֲזוֹן לַיְלָה הֲמוֹן כָּל הַגּוֹיִם הַצֹּבְאִים עַל אֲרִיאֵל וְכָל צֹבֶיהָ וּמְצֹדָתָהּ וְהַמְּצִיקִים לָהּ.

עם טעמים: וְהָיָ֗ה כַּֽחֲלוֹם֙ חֲז֣וֹן לַ֔יְלָה הֲמוֹן֙ כָּל־הַגּוֹיִ֔ם הַצֹּבְאִ֖ים עַל־אֲרִיאֵ֑ל וְכָל־צֹבֶ֙יהָ֙ וּמְצֹ֣דָתָ֔הּ וְהַמְּצִיקִ֖ים לָֽהּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ויהי כמחלם הרהור לילי המון כל עממיא דמתכנשין על קרתא דמדבחא בה וכל משריתהון וחיליהון ודמעיקין להון:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיה כחלום" - שדומה שרואה ולא ראה כך יהיה המון כל הגוים ידמו לכבוש ולא תעלה בידם

"וכל צוביה" - המציבים עליה מצב ומשחית שקורין (צנבי"ל בלע"ז) כמו שנאמר בשאול (שמואל א יד) המצב והמשחית חרדו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"והיה כחלום", כמו החולים שבבקר יראה שאין בו ממש, וביחוד "חזון לילה" החלום שאינו אמתי רק בא ע"י חזיונות לילה וכח המדמה, שמלבד שאין ממש בעצמותו לא ישאר ממנו שום רושם והתפעלות כלל, כן יהיה "המון כל הגוים הצובאים על אריאל" (זה נגד וחניתי כדור עליך) "וכל צביה" (נגד וצרתי עליך מוצב) "ומצדתה" (נגד והקמותי עליך מצורות) "והמציקים לה" (נגד והציקותי לאריאל):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכל צוביה" - וכן יהיו כל המעמידים מוצב ומצודות וכל המצירים לה

"והיה כחלום וגו'" - המון העמים הבאים בצבא על ירושלים יהיו כחלום הנראה בלילה שאין בו ממש

מצודת ציון

"חזון" - ענין ראיה כמו ואתה תחזה (שמות יח)והחלום נקרא חזון לילה

"הצובאים" - מלשון צבא עם

"אריאל" - זה ירושלים

"צוביה" - מלשון מוצב האמור למעלה והוא מגדל עץ

"ומצודתה" - הוא ענין מבצר וחוזק וכן מצודת ציון (שמואל ב ה)

"והמציקים" - מלשון מצוק ומצור