מ"ג ישעיהו מא ה


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ראו איים וייראו קצות הארץ יחרדו קרבו ויאתיון

מנוקד: רָאוּ אִיִּים וְיִירָאוּ קְצוֹת הָאָרֶץ יֶחֱרָדוּ קָרְבוּ וַיֶּאֱתָיוּן.

עם טעמים: רָא֤וּ אִיִּים֙ וְיִירָ֔אוּ קְצ֥וֹת הָאָ֖רֶץ יֶחֱרָ֑דוּ קָרְב֖וּ וַיֶּאֱתָיֽוּן׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

חֲזוֹ נַגְוָתָא וִידְחֲלוּן דְבִסְיָפֵי אַרְעָא יְזוּעוּן יִתְקַרְבוּן וְיֵיתוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראו איים" - עובדי עכו"ם הגבורות שאעשה וייראו

"קרבו ויאתיון" - זה אצל זה נאספים להלחם כשיראו הגאולה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ראו", שב לספר ענין מלחמת המשיח ואיך כל הגוים יעמדו להלחם נגדו כולם פה אחד, מצייר כי גם האיים הרחוקים בקצה הישוב יראו וייראו, ומפני זה קצות הארץ יחרדו וימהרו לבא ויתקרבו איש אל אחיו ויאתיון למלחמה נגד המשיח, וגם יתקבצו כולם פה אחד, כי.


ביאור המילות

"וייראו יחרדו". החרדה תבא על המהירות הפתאומי, ויחרדו זקני העיר לקראתו כנ"ל (כ"ף טז), "ויאתיון". מורה הביאה המוחלטת שברגע כבר היו פה, וזה המבדיל בינו ובין פעל בא:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קרבו ויאתיון" - קרבו ובאו לפני אברהם לשאול ממנו מתנת חנם ולא באו במלחמה כמ"ש ויאמר מלך סדום וגו' תן לי הנפש וגו' (בראשית יד)

"ראו איים" - יושבי האיים ראו הנס שעשיתי לאברהם ופחדו גם השוכנים בקצות הארץ חרדו בשמעם הנס

מצודת ציון

"ויאתיון" - ענין ביאה כמו אתא בוקר (לעיל כא)