מ"ג ישעיהו יח א


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הוי ארץ צלצל כנפים אשר מעבר לנהרי כוש

מנוקד: הוֹי אֶרֶץ צִלְצַל כְּנָפָיִם אֲשֶׁר מֵעֵבֶר לְנַהֲרֵי כוּשׁ.

עם טעמים: ה֥וֹי אֶ֖רֶץ צִלְצַ֣ל כְּנָפָ֑יִם אֲשֶׁ֥ר מֵעֵ֖בֶר לְנַֽהֲרֵי־כֽוּשׁ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וי ארעא דתן לה בספינן מארעא רחיקא וקלעיהון פריסן כנשרא דטאיס בכנפוהי דמעבר לנהרי הודו:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוי ארץ צלצל כנפים" - ת"י דאתן לה בספינן מארע רחיקא וקילעיהון פריסן כנשרא דטאיס בכנפוהי ואני אומר לפי שהן שרוין במזרח והארץ חמה העופות נאספים שם והיא מצולצלת בכנפי עופות ונבואה זו על אוכלוסי גוג ומגוג כענין שנאמר (ביחזקאל לח) פרס כוש ופוט אתם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הוי", עתה מפרש המשל, מי הם המון עמים רבים, אומר הוא ארץ החמה אשר מעבר נהרי כוש, שהוא ארץ אשור:


ביאור המילות

"צלצל כנפים". על רוב האניות אשר בה, או לרוב העופות המתאספים שם כמו שהוא בארצות החמים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר מעבר" - אשר הארץ ההיא יושבת מעבר נהרי כוש

"הוי ארץ" - כאלו קורא אליהם ואומר אתה ארץ אשר הצל רב בך מקלעי הספינות הפרושים ככנפי העופות

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין קריאה

"צלצל" - מלשון צל