מ"ג ישעיהו י לד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול

מנוקד: וְנִקַּף סִבְכֵי הַיַּעַר בַּבַּרְזֶל וְהַלְּבָנוֹן בְּאַדִּיר יִפּוֹל.

עם טעמים: וְנִקַּ֛ף סִֽבְכֵ֥י הַיַּ֖עַר בַּבַּרְזֶ֑ל וְהַלְּבָנ֖וֹן בְּאַדִּ֥יר יִפּֽוֹל׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְיִקְטֵיל גִבָּרֵי מַשִׁרְיָתֵיהּ דְּמִתְגַבְּרִין כְּבַרְזְלָא וְעָבְדֵי קְרָבָא עַל אַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל יִתְרְמוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונקף" - אף זה לשון קציצה כמו כנוקף זית ונקף לשון ונפעל

"סבכי היער" - הענפים החשובים והגבורים

"והלבנון" - עובי יערו וכרמילו הם מרבית חיילותיו

"באדיר יפול" - על ידי מלאך יפלו ד"א באדיר בזכות חזקיהו שהוא אדירם ומושלם של ישראל כמה שנאמר והיה אדירו ממנו (ירמיהו ל)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ונקף", יקיף בברזל כל "סבכי היער" וכל ענפיו וגזעיו, עד "שכל הלבנון" בכללו "בברזל אדיר יפלו", והנמשל על נפילת מחנהו ע"י מלאך ה' שיפלו תחלה שריו וגבוריו ואח"כ כלל מחנהו:


ביאור המילות

"ונקף". גדרו כריתה או שבירה סביבות מכל צד, ומשותף עם פעל בעל הנו"ן נוקף זית, ועם בעל היו"ד יקיף. וכן תחת חגורה נקפה (למעלה ג'), מנוקף סביב, כמו שתחלה חגור סביב:

"בברזל". מושך אחר והלבנון (בברזל) אדיר יפול:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והלבנון" - עצי הלבנון יפלו על ידי אדיר וחזק והוא המלאך וכפל הדבר במ"ש לחוזק הענין ולתפארת המליצה

"ונקף" - הענפים המסובכים זה בזה יוכרתו בברזל ר"ל חילו הרב יומתו על ידי המלאך

מצודת ציון

"ונקף" - ענין כריתה כמו כנוקף זית (לקמן יז)

"סבכי" - ענין התאחזות כמו עד סירים סבוכים (נחום א)

"והלבנון" - כן שם יער בא"י