מ"ג ישעיהו נד יג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך

מנוקד: וְכָל בָּנַיִךְ לִמּוּדֵי יְהוָה וְרַב שְׁלוֹם בָּנָיִךְ.

עם טעמים: וְכָל־בָּנַ֖יִךְ לִמּוּדֵ֣י יְהוָ֑ה וְרַ֖ב שְׁל֥וֹם בָּנָֽיִךְ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְכָל בָּנַיִךְ אַלְפִין בְאוֹרַיְתָא דַיי וְסַגֵי יְהֵי שְׁלָם בְנָךְ:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"וכל בניך יהיו למודי ה'", שיקבלו הלימוד והאמונה מה' עד שלא יהיה מחלוקת ביניהם בדברים כאלה, וממילא ורב שלום בניך. עוד יעמדו שני אויבים מבחוץ כענין הזה.

  • א) עושקים בעבור הממון.
  • ב) אויבים הבאים על הנפשות, על זה אמר.

ביאור המילות

"ורב". פעל עבר נהפך לעתיד ע"י הוי"ו, ויתרבה:
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ורב שלום בניך" - השלום של בניך יהיה הרבה מאד

"למודי ה'" - ר"ל ישכילו בחכמה כאלו יהיו תלמידי המקום ב"ה

מצודת ציון

"למודי ה'" - תלמידי ה' וכן חתום תורה בלמודי (לעיל ח)