מ"ג ישעיהו מג כד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך

מנוקד: לֹא קָנִיתָ לִּי בַכֶּסֶף קָנֶה וְחֵלֶב זְבָחֶיךָ לֹא הִרְוִיתָנִי אַךְ הֶעֱבַדְתַּנִי בְּחַטֹּאותֶיךָ הוֹגַעְתַּנִי בַּעֲו‍ֹנֹתֶיךָ.

עם טעמים: לֹא־קָנִ֨יתָ לִּ֤י בַכֶּ֙סֶף֙ קָנֶ֔ה וְחֵ֥לֶב זְבָחֶ֖יךָ לֹ֣א הִרְוִיתָ֑נִי אַ֗ךְ הֶעֱבַדְתַּ֙נִי֙ בְּחַטֹּאותֶ֔יךָ הוֹגַעְתַּ֖נִי בַּעֲו‍ֹנֹתֶֽיךָ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

לָא זְבֵינְתָּא קֳדָמַי בִּכְסַף קָנִי בְּסָם וּתְרַב נִכְסַת קוּדְשָׁךְ לָא דְהֵינְתָּא עַל מַדְבְּחִי בְּרַם אַסְגֵיתָא קֳדָמַי בְּחוֹבָךְ אַתְקֵפְתָּא קֳדָמַי בַּעֲוָיָתָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא קנית לי בכסף קנה" - לקטרת לא הוצרכת לקנותה בכסף לפי שהיתה מצויה בארצכם הרבה אמר רבי אבא קינמנית היתה גדילה בארץ ישראל והיו אוכלין אותה עזים וצביים במדרש איכה

"העבדתני בחטאותיך" - אתם גרמתם לי להיות שמש לעובדי פסילים כמו שראה יחזקאל והנה רוח סערה באה מן הצפון שהיתה חוזרת מרכבת השכינה מבבל שהלכה לכבוש את כל העולם תחת ידו של נבוכדנצר שלא יאמרו ביד אומה שפלה מסר את בניו כדאיתא בחגייגה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לא", ראה "כי" לא צויתי עליך שתקנה לי "קנה" אשר אינו נקנה רק בכסף מלא, שהוא יקר המציאות כמ"ש וקנה הטוב מארץ מרחק, וגם "מחלב זבחיך לא הרויתני" כי לא צויתי רק על יותרת הכבד ושתי הכליות והאליה, אבל "אך העבדתני בחטאתיך", אתה מביא לי הקרבן תמורת חטאתיך לכפר עליהם, מן הקרבן אין לי תועלת, ובחטאתיך העבדת אותי כי נלאיתי נשוא, ואח"כ "הוגעתני" יגיעה יתירה עד שנתיגעתי על ידי עונותיך שהם עונות מזיד:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הוגעתני" - כפל הדבר במ"ש

"אך העבדתני" - אני לא העבדתיך אך אתה העבדתני בחטאותיך וזהו מה שהיה שמש לנ"נ לכבוש את כל העולם תחתיו שלא יאמרו תחת יד אומה עכו"ם שפלה מסר ה' את ישראל

"וחלב וגו'" - לא השבעת אותי עם חלב זבחיך כי לא הקרבתים לפני

"לא קנית" - לא הצרכת לקנות קנה להקטיר על המזבח כי היתה גדלה בירושלים

מצודת ציון

"קנה" - מין בושם

"וחלב" - הוי"ו היא במקום עם

"הרויתני" - ענין שביעה כמו ורותה מדמם (ירמיהו מו)

"הוגעתני" - מלשון יגיעה