מ"ג ישעיהו מב יא


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו

מנוקד: יִשְׂאוּ מִדְבָּר וְעָרָיו חֲצֵרִים תֵּשֵׁב קֵדָר יָרֹנּוּ יֹשְׁבֵי סֶלַע מֵרֹאשׁ הָרִים יִצְוָחוּ.

עם טעמים: יִשְׂא֤וּ מִדְבָּר֙ וְעָרָ֔יו חֲצֵרִ֖ים תֵּשֵׁ֣ב קֵדָ֑ר יָרֹ֙נּוּ֙ יֹ֣שְׁבֵי סֶ֔לַע מֵרֹ֥אשׁ הָרִ֖ים יִצְוָֽחוּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

יְשַׁבַּח מַדְבְרָא וְקִרְוִין דְיַתְבִין בֵיהּ פְּצִיחִין יָתְבִין מִדְבַר עַרְבָאִי יְשַׁבְחוּן מֵיתַיָא כַּד יִפְקוּן מִבָתֵּי עַלְמֵיהוֹן מְרֵישֵׁי טוּרַיָא יְרִימוּן קָלְהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישאו מדבר" - קול בשיר

"חצרים תשב קדר" - (מוסב על ישאו מדבר קדר שהם דרים עתה באוהלים ישאו קול וירונו כמו והחצרים אשר תשב קדר) במדבר קדר שהם דרים עתה באהליהם יהיו ערים וחצרים קבועים

"יושבי סלע" - המתים שיחיו כן ת"י

"מראש הרים יצווחו" - מריש טוריא ירימון קליהון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ישאו", גם ישאו את השיר הזה ויתחילו בשירתו "מדבר ועריו" הערים הנמצאים במדבר שהם נבדלים מן הישוב, ולא לבד הערים שבמדבר שיש שם קבוצה וקהל, כי גם "חצרים תשב קדר" גם קדר היושבים חצרים. בחצרים פרזים שבמדבר שאינם ערים ישוררו שיר ה', ויותר מזה כי גם "ירנו ישבי סלע" איש איש לבדו על הררי בתר, וגם "מראש הרים" הגבוהים "יצוחו" ליושבי מטה ויספרו להם האות והפלא, ואלה כולם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יצוחו" - ר"ל יהיה נשמע קול צוחה של שמחה והלל

"ירונו וגו'" - היושבים על הסלע ירונו תהלות ה'

"ישאו מדבר וגו'" - כל מדבר ועריו וכל חצרים אשר תשב בהם עדת קדר כולם ישאו קול שיר

מצודת ציון

"יצוחו" - ענין הרמת קול