מ"ג ישעיהו יט יב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה יעץ יהוה צבאות על מצרים

מנוקד: אַיָּם אֵפוֹא חֲכָמֶיךָ וְיַגִּידוּ נָא לָךְ וְיֵדְעוּ מַה יָּעַץ יְהוָה צְבָאוֹת עַל מִצְרָיִם.

עם טעמים: אַיָּם֙ אֵפ֣וֹא חֲכָמֶ֔יךָ וְיַגִּ֥ידוּ נָ֖א לָ֑ךְ וְיֵ֣דְע֔וּ מַה־יָּעַ֛ץ יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת עַל־מִצְרָֽיִם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אן אינון חכימך ויחוון כען לך וידעון מה מלך יי צבאות על מצרים:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אים", משיב לעומת החכמים אפוא הם ומדוע לא הבינו עצת ה'? "אפוא חכמיך", המאמר מוגבל "איה חכמיך ויגידו נא לך. אפוא" (חכמיך) "וידעו מה יעץ ה'", כי ההבדל בין איה ובין אפוא, במלת איה שואל על העצם אם ישנו פה לפנינו, ובמלת אפוא שואל על העצם אם נמצא כלל במציאות באיזה מקום בעולם, ולזה איה חכמיך האם ישנם אצלך למען יגידו לך מה יעץ ה', ומוסיף לאמר אפוא חכמיך גם אם אינם פה שיגידו לך האם ישנם כלל במציאות באיזה מקום שידעו עכ"פ הם בעצמם מה יעץ ה' ומה גזר על מצרים, כי לא נמצא כלל בהם חכם שידע את זאת, שאל"כ לא היו משיאים אותך בהבליהם:


ביאור המילות

"אים אפוא". ההבדל בין איה ואיפוא, איה שואל אם העצם פה, כמו איה שרה אשתך, כי צריכה להיות בבית. איה הקדשה היא בעינים, ואיפוא שואל על עצם העומד במקום רחוק ומורכב משתי מלות אי פה, אי המקום שיאמר שם כי פה הוא, איפה הם רועים, איפה לקטת היום. שואל על מקום רחוק:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וידעו" - יתחכמו לדעת מה יעץ ה' וגו' להיות נשמר מהעצה היעוצה

"אים אפוא" - כאלו לפרעה יאמר איה הם ואיה פה חכמיך ויגידו לך עתה במה תנצל