מ"ג ישעיהו נה ו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב

מנוקד: דִּרְשׁוּ יְהוָה בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב.

עם טעמים: דִּרְשׁ֥וּ יְהוָ֖ה בְּהִמָּצְא֑וֹ קְרָאֻ֖הוּ בִּֽהְיוֹת֥וֹ קָרֽוֹב׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

תְּבָעוּ דְּחַלְתָּא דַּיי עַד דְּאַתּוּן חַיִּין בְּעוֹ מִן קֳדָמוֹהִי עַד דְּאַתּוּן קַיָּמִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בהמצאו" - קודם גזר דין בעוד שהוא אומר לכם דרשוני

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"דרשו", ר"ל אבל הישועה בכללה תלויה בתשובה ומע"ט ולכן דרשו ה', "דרשו", תחלה יש לך לזהר שלא תעזוב את ה' לצאת מביתך כלל, והוא שלא תחטא כלל.

"דרשו את ה'", בקשו פניו תמיד כ"ז שהוא נמצא אצליכם, אולם גם אם חטאתם עד שיצא מאתכם ע"י חטאתיכם, תשתדלו "לקראו" שישוב אליכם "בעוד היותו קרוב", כמי שאוהבו יצא מאתו בחרי אף שקוראו שישוב אליו תיכף ואינו ממתין עד שיתרחק האוהב, כן אם חטאת שוב תיכף בתשובה ולא תמתין עד יום מחר. אולם גם אם חטאת, וגם אם הרבית לפשוע עד שנתרחק ה' ממך מרחק רב, מ"מ.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בהיותו קרוב" - כפל הדבר במ"ש

"בהמצאו" - בעוד הוא מצוי בכם עד לא תגלו מארצכם ועדיין השכינה שורה עמכם