מ"ג ישעיהו מד כא


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: זכר אלה יעקב וישראל כי עבדי אתה יצרתיך עבד לי אתה ישראל לא תנשני

מנוקד: זְכָר אֵלֶּה יַעֲקֹב וְיִשְׂרָאֵל כִּי עַבְדִּי אָתָּה יְצַרְתִּיךָ עֶבֶד לִי אַתָּה יִשְׂרָאֵל לֹא תִנָּשֵׁנִי.

עם טעמים: זְכָר־אֵ֣לֶּה יַעֲקֹ֔ב וְיִשְׂרָאֵ֖ל כִּ֣י עַבְדִּי־אָ֑תָּה יְצַרְתִּ֤יךָ עֶֽבֶד־לִי֙ אַ֔תָּה יִשְׂרָאֵ֖ל לֹ֥א תִנָּשֵֽׁנִי׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אִדְכַּר אִלֵין יַעֲקֹב וְיִשְׂרָאֵל אֲרֵי עַבְדִּי אַתְּ אַתְקֵינְתָּךְ לְמֶהֱוֵי עֲבֵיד פְּלַח קֳדָמַי אַתְּ יִשְׂרָאֵל לָא תִתְנְשֵׁי דְחַלְתִּי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תנשני" - לא תהיה שכוח מיראתי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)



"זכר אלה יעקב", אבל אתה יעקב הלא אתה ידעת מעלת האדם מצד צורתו, וביחוד "אתה ישראל", שנפשך גבוה מאד אף ממלאכי השרת כמו שמורה ע"ז שם ישראל כי ישר אל מלאך ויוכל, וכ"ש מהעכו"ם "כי עבדי אתה" לא עבד אלהי נכר, וחוץ מזה שאתה עבדי מצד עבודתך אותי, הנה "יצרתיך עבד לי", כי נוצרת ע"ז מצד התולדה ע"י שנתתי לך נפש עליונה אלהית, "הנה אתה ישראל לא תנשני", אתה צריך ליזהר בל תשכח אותי ולעבוד אלהי נכר


ביאור המילות

(כא-כג) "כעב פשעיך וכענן חטאתיך". העב עב מן הענן, והפושע פשע יותר מן החוטא, וההבדל בין יעקב ישראל (למעלה ט' ז'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יצרתיך עבד לי" - בראתיך להיות לי לעבד ולכן אתה ישראל לא תשכחנו

"זכר אלה יעקב" - אם העכו"ם לא יבינו את זאת אתה יעקב זכר אלה הדברים ולא תתפתה אחריהם כי עבדי אתה ולא עבד האליל

מצודת ציון

"תנשני" - ענין שכחה וכן נשני אלהים (בראשית לא)