<< · מ"ג ישעיהו · כח · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי צַו לָצָו צַו לָצָו קַו לָקָו קַו לָקָו זְעֵיר שָׁם זְעֵיר שָׁם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֣י צַ֤ו לָצָו֙ צַ֣ו לָצָ֔ו קַ֥ו לָקָ֖ו קַ֣ו לָקָ֑ו זְעֵ֥יר שָׁ֖ם זְעֵ֥יר שָֽׁם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ארי אתפקדו למעבד אוריתא ומא דאתפקדו לא צביאו למעבד ואתנביאו עליהון נבייא דאם יתובון ישתבק להון ולמלי נבייא לא קבילו הליכו ברעות נפשהון ולא חמידו למעבד אוריתי סברו דיתקיים להון פולחן טעותא ולא סברו לפולחן בית מקדשי כזער הוה בעיניהון בית מקדשי למפלח תמן כזעיר בעיניהון שכנתי תמן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי צו לצו צו לצו" - נביא מצוה להם מאת הקב"ה והם יש להם צו של עכו"ם כנגד צו זה וחוזר הנביא ומוכיחם והם תמיד אומרים יש לנו צו לצו שלנו חשוב משלך

"קו לקו" - יש להם קו משקולת משפטי רשע כנגד קו הצדק

"זעיר שם" - הנביא אומר להם עוד מעט תבוא עליכם רעה והם אומרים זעיר שם ימהר יחישה מעשהו לימים מועטין

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צו לצו" - מלשון צואה

"קו לקו" - ענינו חוט המשקולת של הבנאי וכן וקו ינטה (זכריה א)

"זעיר" - מעט כמו כתר לי זעיר (איוב לו)

"שם" - ר"ל במקום הידוע המוכן ללמוד שמה וכן על כל המעשה שם (קהלת ג)ופי' במקום המוכן אל הדבר 

מצודת דוד

"זעיר שם" - הכפל יורה על הצמצום

"זעיר שם" - ר"ל אף במקום המוכן ללמוד תורת ה' אין ללמד להם כי אם מעט מעט כי למשא יחשב להם

"קו לקו" - על שם שקו המשקולת עשויה להשמר לבל יעקמו הבנין לזה קורא למשמרת בלשון קו ורצה לומר ההכרח לעשות להם משמרת למשמרת התורה ולעשות עוד משמרת למשמרת והענין כפול במ"ש

"כי צו לצו" - מהתענג ומרוב כל המה רחוקים ממצות ה' עד שההכרח לעשות להם צוואה למצות ה' ר"ל לעשות עוד סייג וגדר למצות ה' ואל הצוואה והסייג הזה ההכרח לעשות עוד לה סייג וצוואה אחרת

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי צו לצו", עד שצריך לצוות מה שכבר צוה ולחזור ולצוות מה שכבר צוה שני פעמים, וגם לא די בזה רק צריך עוד לציין בקו כדרך שמלמדים לתינוקות על ידי קוים וציורים, את הדבר שכבר ציין להם בקו, ואח"כ לציין ולצייר שנית, ולא ללמד ולצייר דברים רבים בפעם אחד "רק זעיר שם זעיר שם", מעט בענין זה ומעט בענין אחר כמי שהמנהג בלימוד שמלמדים לתינוקות:

ביאור המילות

"צו". הראשון פעל, ולצו שם, וכן קו לקו:
 

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ולא עוד אלא (י) צו לצו, כי על כל צווי התורה היה חוזר ומצוה שנית, וזהו צו לצו ועל הצו השני היה חוזר צוויי ב' לו להזהיר עליו, וזהו שחזר ואמר צו לצו, שהוא צו בשביל צו וצו שלישי בשביל צו שני. וכן לימד משמרת למשמרתו ית', וזהו "קו לקו" ועל המשמרת השני היה עושה עוד משמרת אחרת, וזהו שחזר ואמר "קו לקו". וגם לבלתי הטרידם לא היה מרבה להם הרבה בכל דבר ודבר כ"א "זעיר שם זעיר שם":

<< · מ"ג ישעיהו · כח · י · >>