מ"ג ישעיהו יט ב<< · מ"ג ישעיהו · יט · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְסִכְסַכְתִּי מִצְרַיִם בְּמִצְרַיִם וְנִלְחֲמוּ אִישׁ בְּאָחִיו וְאִישׁ בְּרֵעֵהוּ עִיר בְּעִיר מַמְלָכָה בְּמַמְלָכָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְסִכְסַכְתִּ֤י מִצְרַ֙יִם֙ בְּמִצְרַ֔יִם וְנִלְחֲמ֥וּ אִישׁ־בְּאָחִ֖יו וְאִ֣ישׁ בְּרֵעֵ֑הוּ עִ֣יר בְּעִ֔יר מַמְלָכָ֖ה בְּמַמְלָכָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ואגרי מצראי במצראי ויגיחון קרב גבר באחוהי וגבר בחברה קרי בקרי ומלכו במלכו:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וסכסכתי מצרים במצרים" - סופו מפרש את תחלתו ונלחמו איש באחיו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממלכה בממלכה" - ממלכות רבות היו בארץ מצרים

"וסכסכתי" - אעשה בלבול ותגר ביניהם ונלחמו זה בזה 

מצודת ציון

"וסכסכתי" - ענין בלבול וגרוי כמו ואת אויביו יסכסך (לעיל ט)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וסכסכתי", (מאמר זה נמשך עד פסוק ה' שסיים נאום האדון ה'), מצייר כי שמע קול ה' אומר בעת לכתו לשם אלה הדברים. אנכי אלך, "ואסבב את מדינת מצרים ע"י אנשי מצרים בעצמם", שיצורו מקצת אנשי מצרים על קצתם, כי תהיה חרב איש ברעהו.

"ונלחמו איש באחיו", הנה דרך הנהוג בעת ילחמו ממלכה בממלכה, ישלימו כל הערים העומדות תחת פקודת הממלכה ביניהם, ויהיו לאגודה אחת ללחום נגד מתקוממיהם בלב אחד, וכן עת תלחם עיר בעיר, ישלימו בני העיר להיות כאיש אחד נגד העיר העושה עמה מלחמה, וכשילחמו משפחה עם משפחה אחרת, איש ברעו, אז יצטרפו כל האחים והקרובים אשר במשפחה ההיא להיות בקשר אחד. אבל פה "תחלה ילחמו איש באחיו", עד שתהיה פירוד בין האחים בני המשפחה, ואח"כ "איש ברעהו", אשר אינו ממשפחה אחת, ילחמו משפחה במשפחה, ואח"כ ילחמו "עיר בעיר" אחרת ואח"כ "ממלכה בממלכה אחרת", ובאופן זה תהיה המלחמה עליהם מבית ומחוץ, מלחמה פנימית של האחים והמשפחות והערים, ומלחמה חיצונית של הממלכות:

ביאור המילות

"וסכסכתי". בארתיו למעלה (ט' י')מענין מצור משורש סוך או סכך עיי"ש, והבי"ת של במצרים היא ב' הכלי. ומצרים הראשון הוא שם המדינה, והשני הוא שם אנשי המדינה, ר"ל אנשי מצרים יצורו על מדינת מצרים:
 

<< · מ"ג ישעיהו · יט · ב · >>