מ"ג ישעיהו כט יז


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הלוא עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל והכרמל ליער יחשב

מנוקד: הֲלוֹא עוֹד מְעַט מִזְעָר וְשָׁב לְבָנוֹן לַכַּרְמֶל וְהַכַּרְמֶל לַיַּעַר יֵחָשֵׁב.

עם טעמים: הֲלוֹא־עוֹד֙ מְעַ֣ט מִזְעָ֔ר וְשָׁ֥ב לְבָנ֖וֹן לַכַּרְמֶ֑ל וְהַכַּרְמֶ֖ל לַיַּ֥עַר יֵחָשֵֽׁב׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

הלא עוד ציבחר כזעיר ויתוב לבנן למהוי ככרמלא וכרמלא קרוין סגיאין יתיב:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא עוד מעט" - בימים מועטין נקל בעיני אם תשובו אלי

"ושב לבנון" - שהוא יער עצים להיות כרמל וישוב שדות וכרמים

"והכרמל ליער יחשב" - תירגם יונתן קירוין סגיאין יתיב ואגדה בבראשית רבה חורשין דבר אינש ישוב ערים ובני אדם רצוף ומלא כיער הזה שהוא מלא עצים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הלא", תראו איך דברי הנביאים יתקיימו ולא יפול מדבריהם ארצה, "עוד מעט מזער", זמן קרוב, "ושב לבנון". הלבנון מלא עצי סרק, והוא משל אל הרשעים ישוב "לכרמל" שהוא שדה תבואה ופירות, ר"ל הרשעים ישאו פרי קדש ומע"ט, "והכרמל" יש לו חסרון שהוא רך וחלוש, "יחשב" בתקפו "כמו היער" שעליו חזקים ואדירים. ר"ל והצדיקים יהיו חזקים ותקיפים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא עוד מעט" - כאומר ואם תשאלו לומר אם המקום יודע כל המחשבות מדוע לא ישלם לצדיק כצדקו ולרשע רע כרשעתו לזה אמר הלא במעט מן הזמן אשיב גמול אשר יער הלבנון תהפך להיות כרמל והכרמל תתהפך להיות נחשב כיער ר"ל אגביה השפלים ואשפיל הגבוהים

מצודת ציון

"מזער" - כמו מעט כמו ונשאר אנוש מזער (לעיל כד) ואם שאמר מעט אמר מזער להורות על הצמצום

"לבנון" - שם יער בא"י

"לכרמל" - הוא מקום שדות וכרמים וכן והיה מדבר לכרמל (לקמן לב)